ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення. Зі Змінами № 1 та № 2

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ЄВРОКОДАМИ
Основні положення

ДБН А.1.1-94:2010
Зі зміною № 1 та Зміною № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "БудКонструкція"

РОЗРОБНИКИ: Ю. Климов, д-р. техн. наук (науковий керівник), Р. Піскун, О. Солдатченко 2 ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Товариство з обмеженою відповідальністю “Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського”

РОЗРОБНИКИ Зміна № 1: В. Адріанов; В. Артюшенко; В. Гордеєв, д.т.н. (науковий керівник), О. Кордун; О. Шимановський, д.т.н.

ВНЕСЕНО Зміна № 1 Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 2: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського"

РОЗРОБНИКИ Зміна № 2: В. Адріанов (науковий керівник ); І. Волков; В. Гордеєв (д-р техн. наук); О. Кордун; О. Шимановський (д-р техн. наук)

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 р. № 523, чинні з 1 липня 2013 р.

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 1: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2013 № 635, з 2041-07-01

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 2: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Проектування конструкцій за Єврокодами

5 Призначення параметрів, що визначаються на національному рівні

6 Застосування імплементованих стандартів Єврокодів із державними будівельними нормами в період одночасної дії

Додаток А Національна імплементація частин Єврокодів

Додаток Б Склад і основи стандартів Єврокодів

Додаток В Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують стандарти Єврокодів

Додаток Г
(Додаток Г вилучено, Зміна № 1)

Додаток Д
(Додаток Д вилучено, Зміна № 1)

Додаток Е Бібліографія

ДБН А.1.1-94:2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування у будівництві
ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ЄВРОКОДАМИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система стандартизации и нормирования в строительстве
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ЕВРОКОДАМ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

System of standardization and normalization in building
DESIGN OF STRUCTURAL CONSTRUCTION BY EN EUROCODES
GENERAL RULES

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги щодо застосування комплексу Європейських стандартів - Єврокодів (EN Eurocodes), далі - Єврокодів, для проектування будівельних конструкцій.

1.2 Ці норми розповсюджуються на проектування за Єврокодами залізобетонних, сталевих, сталезалізобетонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих конструкцій будівель і споруд при всіх видах дій, у тому числі сейсмічних і при пожежі, а також геотехнічне проектування. Вимоги цих норм поширюються на проектування будівельних конструкцій об’єктів будь-яких класів наслідків (відповідальності) [8].
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

1.3 Цими Нормами слід керуватися при розробленні національних стандартів України, що імплементують Єврокоди (далі - ДСТУ-Н Б EN), включаючи Національний додаток, і призначення параметрів, що визначаються на національному рівні.

1.4 Процедура імплементації, порядок і правила застосування Єврокодів в Україні на- ведені у додатку А. 1.5 Склад і основи стандартів Єврокодів наведені у додатку Б.

1.6 Застосування Єврокодів у період одночасної дії з чинними національними нормативними документами здійснюється відповідно до чинного законодавства [5; 6; 7; 8].
(Пункт 1.6 змінено, Зміна № 1, Поправка до Зміни № 1, Зміна № 2)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи.

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання Єврокодів

ДСТУ-Н Б А.1.1-86-2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
(Розділ 2 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online