ДСТУ Б EN 1341:2007 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Плити з природного каменю для мостіння вулиць.

Вимоги і методи випробування
(EN 1341:2001, IDT)

Slabs of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

ДСТУ Б EN 1341:2007

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильева, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1341 Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods (Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Зміст

Contents

Вступ

Foreword

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Вимоги

4 Requirements

4.1 Розміри

4.1 Dimensions

4.2 Морозостійкість

4.2 Freeze/thaw resistance

4.3 Границя міцності при згині

4.3 Flexural strength

4.4 Стійкість до стирання

4.4 Abrasion resistance

4.5 Опір ковзанню (прослизанню)

4.5 Slip/Skid resistance

4.6 Зовнішні параметри

4.6 Aspects

4.7 Водопоглинання

4.7 Water absorption

4.8 Петрографічний аналіз

4.8 Petrographical description

4.9 Хімічна обробка поверхні

4.9 Chemical surface treatment

5 Оцінка відповідності вимогам

5 Evaluation of conformity

5.1 Загальні положення

5.1 General

5.2 Початкові типові випробування

5.2 Initial type tests

5.3 Контроль виробництва на підприємстві

5.3 Factory production control

6 Критерії приймання

6 Acceptance criteria

6.1. Відбір зразків

6.1 Sampling

6.2 Критерії відповідності

6.2 Conformity criteria

7 Маркування, ярлики і пакування

7 Marking, labelling and packaging

Додаток А (обов'язковий) Вимірювання розмірів

Annex A (normative) Measurement of dimensions

Додаток В (довідковий) Розрахунок граничного навантаження для плит

Annex В (informative) Calculation of breaking loads for slabs

Додаток С (обов'язковий) Вимірювання стійкості до стирання

Annex С (normative) Measurement of abrasion resistance

Додаток D (обов'язковий) Вимірювання показника опору ковзанню на неполірованій поверхні

Annex D (normative) Measurement of unpolished slip resistance value (USRV)

Додаток Е (обов'язковий) Відбір зразків

Annex E (normative) Sampling

Додаток ZA (довідковий) Розділи цього Європейського стандарту, що пов'язані з положеннями Директиви ЄС про будівельні матеріали

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU Construction Products Directive

Вступ

Foreword

Цей ей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 "Вироби та бордюри з каменю для мостіння", секретарем якого є Британський інститут стандартизації.

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 178 "Paving units and kerbs", the secretariat of which is held by ВSI.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше червня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше вересня 2003 року.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

Цей Європейський стандарт замінює стандарт EN 1341:2000.

This European Standard supersedes EN 1341:2000.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує істотні вимоги Директив Європейського Союзу.

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive (s).

Відомості про зв'язок з Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є невід'ємною частиною цього стандарту.

For relationship with EU Directive(s), see informative annex ZA, which is an integral part of this standard.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC, запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Плити з природного каменю для мостіння вулиць.
Вимоги і методи випробування

Строительные материалы
Плиты из природного камня для мощения улиц.
Требования и методы испытаний

Building materials
Slabs of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

EUROPEAN STANDARD                  EN 1341
NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN
on 14 October 2001

ICS 90.080.20

English version

Slabs of natural stone for external paving –
Requirements and test methods

Чинний від 2008-10-01

December 2001

1 Сфера застосування

1 Scope

Цей Європейський стандарт установлює експлуатаційні вимоги та відповідні методи випробування для всіх плит із природного каменю для мостіння вулиць.

This European Standard specifies the performance requirements and the corresponding test methods for all natural stone slabs, for external paving use.

Він установлює порядок маркування продукції та оцінку відповідності продукції цьому Європейському стандарту.

It provides for product marking and for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

Цей Європейський стандарт охоплює також характеристики, важливі для цілей торгівлі.

This European Standard covers also characteristics that are of importance to the trade.

Він не поширюється на плитки або плити для підлоги в приміщенні, а також не охоплює вплив солей для боротьби зі зледенінням (див. розділ 4.2).

It does not cover internal flooring tiles or slabs nor does it cover the effect of de-icing salts (see clause 4.2).

2 Нормативні посилання

2 Normative references

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із вказівкою дати або без неї. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, наступні зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх включено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

This European Standard incorporates by dated or undated reference provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EN 12371, Natural stone tests methods – Determination of frost resistance

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12372, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12407, Natural stone test methods – Petrographic description

EN 10083-2:1996 Сталь загартована й відпущена. Частина 2: Технічні умови поставки якісної нелегованої сталі

EN 10083-2:1996, Quenched and tempered steels – Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

EN 13755, Natural stone test methods – Determination of water absorption at atmospheric pressure

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online