Наказ від 31.03.1998 № 76/35 Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об`єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства е...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 76/35 від 31.03.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 травня 1998 р.
                   за N 315/2755
 
   Про внесення змін і доповнень до Положення про державне
   кредитування будов і об'єктів виробничого призначення,
   затвердженого наказом Міністерства фінансів України і
   Міністерства економіки України від 26 червня 1996 року
               N 128/79
 
   На виконання Указу Президента України від 28 лютого 1997 року
N 187/97 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного
бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" та постанови
Кабінету Міністрів України  від 16 лютого 1998 року N 182
  "Про  стимулювання  інвестиційної  діяльності"
Н А К А З У Є М О:
   Внести зміни і доповнення  до  Положення  про  державне
кредитування  будов  і  об'єктів  виробничого  призначення,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства
економіки України від 26 червня 1996 року N 128/79  
0348-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10
липня 1996 року за N 348/1373.
   1. У тексті Положення слова "бюджетні позички" замінити
словами "бюджетні кредити" у відповідних відмінках.
   2. Пункт 1.1 розділу 1 доповнити абзацом такого змісту:
   "Банки, що  проводять  фінансування,  здійснюють державне
кредитування будов і об'єктів тільки за умови отримання від
позичальника необхідних для оформлення фінансування капітальних
вкладень документів відповідно до Положення про фінансування та
державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на
території України, затвердженого наказом Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України і Державного комітету у
справах  містобудування та архітектури України від 23 вересня
1996 року N 127/201/173  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1996 року за N 588/1613".
   3. Пункт 1.5 розділу 1 викласти в новій редакції:
   "За використання бюджетних кредитів встановлюється  річна
відсоткова плата від фактично профінансованих обсягів капітальних
вкладень, яка визначається:
   для підприємств,  установ та організацій державної форми
власності і підприємств, установ та організацій, частка державного
майна яких становить понад 50 відсотків, на рівні 50 відсотків від
діючої облікової ставки Національного банку України;
   для підприємств, установ та організацій недержавної форми
власності - на рівні облікової ставки Національного банку України
із застосуванням коефіцієнта 1,2.
   У разі зміни форми власності  підприємств,  установ  та
організацій в період здійснення державного кредитування річна
відсоткова ставка коригується залежно від форми власності".
   4. У пункті 2.1 розділу 2 абзац п'ятий викласти в новій
редакції:
   "Надходження коштів із бюджету для надання бюджетного кредиту
має відображатися на балансовому рахунку N 2523 "Бюджетні рахунки
цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету
України", а кредитування - з балансового рахунку N 2527 "Кредити
за рахунок бюджетних коштів", на якому обліковується строкова,
пролонгована  та  прострочена  заборгованість  за  бюджетними
кредитами".
   5. У пункті 2.2 розділу 2 абзац перший викласти в новій
редакції:
   "Кредитні взаємовідносини  між  банками,  що  проводять
фінансування,  та  позичальниками  регламентуються  чинним
законодавством України та нормативними актами Національного банку
України і оформляються кредитним договором".
   6. У пункті 2.5 розділу 2 абзац другий викласти в новій
редакції:
   "Відсотки за користування бюджетним кредитом нараховуються та
сплачуються позичальником відповідно до умов кредитного договору
щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного за кварталом
місяця,  і  сплата  їх  здійснюється  з  моменту виникнення
заборгованості за отриманий кредит".
   7. У пункті 2.5 розділу 2 абзац четвертий викласти в новій
редакції:
   "Позичальник щорічно  підтверджує  банку,  що  проводить
фінансування,  та  Міністерству  фінансів  України  наявність
заборгованості за бюджетним кредитом на балансовому рахунку N 2527
та нараховані відсотки на балансових рахунках N 3578 "Інші
нараховані доходи", N 3579 "Прострочені інші нараховані доходи" і
на позабалансовому рахунку N 9601 "Не сплачені клієнтами доходи".
Нараховані відсотки, які підлягають перерахуванню до бюджету,
перераховуються позичальником до бюджету і в балансі банку не
відображаються".
   8. У пункті 3.1 розділу 3 абзац другий доповнити текстом:
   "Для повноти контролю за цільовим використанням бюджетних
кредитів банки, що  проводять  фінансування,  отримують  від
позичальника всю необхідну для цього документацію (бізнес-плани,
розрахунки окупності, гарантовані джерела повернення бюджетного
кредиту та ін.)".
   9. У пункті 3.2 розділу 3 абзац шостий викласти в новій
редакції:
   "Штрафні санкцїї не застосовуються у випадках тимчасового
припинення або консервації об'єкта через невиділення коштів для
продовження його будівництва, про що Міністерство  економіки
України або Міністерство фінансів України повідомляє банки, що
проводять фінансування. Рішення про дострокове повернення або
списання бюджетного кредиту та відсотків за користування ним,
припинення нарахування відсотків, а також перенесення термінів
повернення бюджетних кредитів та відсотків приймається Кабінетом
Міністрів України у  кожному  випадку  окремо  за  поданням
міністерством, іншим центральним або місцевим органом виконавчої
влади,  суб'єктом  підприємництва  -  замовником  відповідних
обгрунтованих пропозицій, погоджених з Міністерством економіки
України та Міністерством фінансів України, і доводиться до відома
банку, що проводить фінансування".
   10. Пункт 3.3 розділу 3 викласти в новій редакції:
   "Кошти позичальників, що надходять банкам за користування
бюджетними кредитами (відсотки), перераховуються пропорційно до
Державного бюджету у розмірі 80 відсотків та банкам для покриття
витрат на обслуговування бюджетних кредитів - у розмірі 20
відсотків  від  плати  за користування бюджетними кредитами,
визначеної згідно з пунктом 1.5 цього Положення.
   Суми штрафних санкцій, що стягуються з позичальників банками
за порушення договірних зобов'язань, розподіляються між Державним
бюджетом та банками у пропорції відповідно 70 та 30 відсотків".
   11. Розділ 3 доповнити пунктом 3.4:
   "Розмір плати за надані раніше позичальникам бюджетні кредити
та банкам за обслуговування цих кредитів не переглядається і зміни
до раніше укладених кредитних договорів з цієї підстави не
вносяться".
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Виконуючий обов'язки Міністра
 економіки України                   В.В.Роговий

БУДСТАНДАРТ Online