Наказ від 26.06.1996 № 128/79 Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Мінфіну і Мінекономіки України від 15.11.95 N 178/170 

Наказ Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 26 червня 1996 року N 128/79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 1996 р. за N 348/1373

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України,
 Міністерства економіки України
 від 31 березня 1998 року N 76/35

З метою удосконалення порядку державного кредитування будов і об'єктів виробничого призначення НАКАЗУЄМО:

Затвердити зміни і доповнення до погодженого з Національним банком України Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Заступник Міністра
фінансів України 

 
В. Л. Першин

Заступник Міністра
економіки України 

 
В. І. Науменко  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 15 листопада 1995 р. N 178/170
(в редакції наказу Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 26 червня 1996 р. N 128/79)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 1996 р. за N 348/1373


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНЕ КРЕДИТУВАННЯ БУДОВ І ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(У тексті Положення слова "бюджетні позички" замінено словами "бюджетні кредити" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 31 березня 1998 року N 76/35)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державне кредитування здійснюється шляхом надання бюджетних кредитів безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування підприємствами, об'єднаннями та організаціями (далі - позичальниками) через банківські установи в першу чергу пускових об'єктів, а також раніше розпочатих важливих новобудов виробничого призначення, технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, незалежно від форм власності, на пріоритетних напрямках економіки відповідно до Концепції регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки. Воно є прямим, цільовим, поворотним, строковим, в обов'язковому порядку забезпеченим заставою, поручительством або гарантією і здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету Державним бюджетом України.

Банки, що проводять фінансування, здійснюють державне кредитування будов і об'єктів тільки за умови отримання від позичальника необхідних для оформлення фінансування капітальних вкладень документів відповідно до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України і Державного комітету у справах містобудування та архітектури України від 23 вересня 1996 року N 127/201/173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1996 року за N 588/1613.

(пункт 1.1 розділу 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

1.2. Бюджетні кредити надаються для фінансування будов і об'єктів, проектні строки спорудження яких (або їх черг) не перевищують трьох років, а в окремих випадках - п'яти років.

Погашення бюджетних кредитів починається через рік після закінчення будівництва, реконструкції або технічного переозброєння об'єкта кредитування (його черги, пускового комплексу) і здійснюється щоквартально у термін не більше як за три роки.

Погашення наданих бюджетних кредитів, які використано на придбання обладнання, що не входить до кошторисів будов, починається у наступному за плановим роком і здійснюється щоквартально у термін не більше як за два роки.

1.3. Обсяги бюджетних кредитів на плановий рік доводяться до міністерств, відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади та фінансуючих банків Міністерством економіки після затвердження Державної програми економічного і соціального розвитку України.

1.4. Перелік будов і об'єктів виробничого призначення, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, визначає Міністерство економіки за погодженням з Міністерством фінансів на основі пропозицій міністерств, відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади і подає його на затвердження Кабінету міністрів України у складі Державної програми економічного і соціального розвитку України на плановий рік.

1.5. За використання бюджетних кредитів встановлюється річна відсоткова плата від фактично профінансованих обсягів капітальних вкладень, яка визначається:

для підприємств, установ та організацій державної форми власності і підприємств, установ та організацій, частка державного майна яких становить понад 50 відсотків, на рівні 50 відсотків від діючої облікової ставки Національного банку України;

для підприємств, установ та організацій недержавної форми власності - на рівні облікової ставки Національного банку України із застосуванням коефіцієнта 1,2.

У разі зміни форми власності підприємств, установ та організацій в період здійснення державного кредитування річна відсоткова ставка коригується залежно від форми власності.

(пункт 1.5 розділу 1 в редакції наказу Міністерства фінансів
 України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

2. ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ

2.1. Організація роботи по обслуговуванню бюджетних кредитів, їх обліку та проведенню розрахунків з позичальниками здійснюється уповноваженими комерційними банками України: Українським акціонерним промислово-інвестиційним банком "Промінвестбанк", акціонерно-комерційним агропромисловим банком "Україна" та акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк", через які запроваджено касове виконання Державного бюджету України.

Міністерство фінансів перераховує міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади на окремий рахунок кошти, в межах яких надається бюджетний кредит, згідно з затвердженою Державною програмою економічного і соціального розвитку України.

Міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади - замовники, яким надається бюджетний кредит, укладають з Міністерством фінансів (Головним управлінням державного казначейства) кредитну угоду, в якій визначаються умови надання позички та її гарантованого повернення у визначені кредитним договором терміни.

Фінансуючі банки не мають права використовувати кошти бюджетних кредитів на інші цілі.

Надходження коштів із бюджету для надання бюджетного кредиту має відображатися на балансовому рахунку N 2523 "Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України", а кредитування - з балансового рахунку N 2527 "Кредити за рахунок бюджетних коштів", на якому обліковується строкова, пролонгована та прострочена заборгованість за бюджетними кредитами.

(абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

2.2. Кредитні взаємовідносини між банками, що проводять фінансування, та позичальниками регламентуються чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України і оформляються кредитним договором.

(абзац перший пункту 2.2 розділу 2 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

Позичальники в обов'язковому порядку подають міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади та Міністерству фінансів копії кредитних договорів і доповнень до них у двотижневий термін після їх підписання.

2.3. Кредитні договори між фінансуючими банками та позичальниками укладаються в місячний термін з моменту одержання міністерствами, відомствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади обсягів державних позичок.

2.4. Оплата за виконані роботи по будівництву, реконструкції та технічному переозброєнню підприємств і об'єктів здійснюється фінансуючими банками в межах коштів бюджетного кредиту при надходженні від позичальника розрахунково-грошових документів та оформляється строковим зобов'язанням з умовним строком погашення бюджетного кредиту.

Після введення в дію потужності (черги, пускового комплексу) загальна заборгованість переоформляється строковим зобов'язанням з конкретними строками повернення наданого бюджетного кредиту.

2.5. Бюджетний кредит та відсотки за її користування сплачуються позичальником за рахунок власних коштів.

Відсотки за користування бюджетним кредитом нараховуються та сплачуються позичальником відповідно до умов кредитного договору щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного за кварталом місяця, і сплата їх здійснюється з моменту виникнення заборгованості за отриманий кредит.

(абзац другий пункту 2.5 розділу 2 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

По новобудовах, що розпочаті до 1996 року, нараховані за період будівництва відсотки не стягуються до завершення будівництва та настання терміну погашення бюджетного кредиту по строковому зобов'язанню (тобто через рік після введення потужностей у дію). Сума їх враховується на позабалансових рахунках, які визначаються Національним банком України (для заборгованості за відсотками бюджету та для фінансуючих банків).

Позичальник щорічно підтверджує банку, що проводить фінансування, та Міністерству фінансів України наявність заборгованості за бюджетним кредитом на балансовому рахунку N 2527 та нараховані відсотки на балансових рахунках N 3578 "Інші нараховані доходи", N 3579 "Прострочені інші нараховані доходи" і на позабалансовому рахунку N 9601 "Не сплачені клієнтами доходи". Нараховані відсотки, які підлягають перерахуванню до бюджету, перераховуються позичальником до бюджету і в балансі банку не відображаються.

(абзац четвертий пункту 2.5 розділу 2 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

З метою подальших розрахунків з бюджетом та фінансуючими банками позичальник оформляє заборгованість за процентами двома додатковими строковими зобов'язаннями (бюджету та банку) і повертає її пропорційно і в терміни з платежами за бюджетний кредит.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Позичальники зобов'язані забезпечити цільове і своєчасне використання отриманого бюджетного кредиту та повернення її у визначені кредитним договором та цим Положенням строки.

Безпосередній контроль за цільовим використанням позичальниками бюджетного кредиту здійснюють фінансуючі банки. Для повноти контролю за цільовим використанням бюджетних кредитів банки, що проводять фінансування, отримують від позичальника всю необхідну для цього документацію (бізнес-плани, розрахунки окупності, гарантовані джерела повернення бюджетного кредиту та ін.).

(абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

3.2. За порушення умов кредитного договору фінансуючі банки застосовують до позичальників такі санкції:

у разі використання бюджетного кредиту на цілі, не визначені кредитним договором, фінансуючий банк припиняє кредитування цих витрат, має право розірвати кредитний договір та інформує про це міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади (замовника), Міністерство економіки та Міністерство фінансів для прийняття рішення про дострокове повернення наданого бюджетного кредиту;

у разі порушення планового строку будівництва кредитування продовжується до фактичного введення в дію об'єкта зі стягненням подвійної процентної ставки. Плановим строком вважати затверджений Кабінетом міністрів України в складі Державної програми економічного і соціального розвитку України або погоджений Міністерством економіки строк введення в дію потужностей (їх черг, пускових комплексів);

за прострочені платежі стягується плата у розмірі 0,07 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

За умов несвоєчасного одержання позичальником бюджетного кредиту в обсягах, необхідних для завершення будівництва об'єкта і введення в дію запланованих потужностей (їх черг, пускових комплексів), штрафні санкції не застосовуються.

Штрафні санкції не застосовуються у випадках тимчасового припинення або консервації об'єкта через невиділення коштів для продовження його будівництва, про що Міністерство економіки України або Міністерство фінансів України повідомляє банки, що проводять фінансування. Рішення про дострокове повернення або списання бюджетного кредиту та відсотків за користування ним, припинення нарахування відсотків, а також перенесення термінів повернення бюджетних кредитів та відсотків приймається Кабінетом Міністрів України у кожному випадку окремо за поданням міністерством, іншим центральним або місцевим органом виконавчої влади, суб'єктом підприємництва - замовником відповідних обгрунтованих пропозицій, погоджених з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України, і доводиться до відома банку, що проводить фінансування.

(абзац шостий пункту 3.2 розділу 3 в редакції наказу Міністерства
 фінансів України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

3.3. Кошти позичальників, що надходять банкам за користування бюджетними кредитами (відсотки), перераховуються пропорційно до Державного бюджету у розмірі 80 відсотків та банкам для покриття витрат на обслуговування бюджетних кредитів - у розмірі 20 відсотків від плати за користування бюджетними кредитами, визначеної згідно з пунктом 1.5 цього Положення.

Суми штрафних санкцій, що стягуються з позичальників банками за порушення договірних зобов'язань, розподіляються між Державним бюджетом та банками у пропорції відповідно 70 та 30 відсотків.

(пункт 3.3 розділу 3 в редакції наказу Міністерства фінансів
 України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

3.4. Розмір плати за надані раніше позичальникам бюджетні кредити та банкам за обслуговування цих кредитів не переглядається і зміни до раніше укладених кредитних договорів з цієї підстави не вносяться.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з наказом Міністерства фінансів
 України, Міністерства економіки України від 31.03.98 р. N 76/35)

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ПОВЕРНЕННЯМ БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ

4.1. Фінансуючі банки щоквартально, не пізніше 25 числа наступного за кварталом місяця, подають Міністерству фінансів, Міністерству статистики звіт про використання бюджетних кредитів, надходження коштів від позичальників у рахунок погашення позичок, сплату відсотків по них та штрафних санкцій.

Кошти, надходження яких передбачається відповідно до п. 3.3 за користування бюджетними кредитами, Міністерством фінансів відображаються у доходній частині Державного бюджету окремим рядком.

4.2. Контроль за своєчасним поверненням до Державного бюджету України коштів, що виділяються на державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення, здійснює Міністерство фінансів.

Контроль за додержанням проектних строків будівництва об'єктів, передбачених Державною програмою економічного і соціального розвитку, які споруджуються за рахунок бюджетних кредитів, здійснює Міністерство економіки та міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади - замовники.

БУДСТАНДАРТ Online