ДСТУ 2661-94 Молоко коров`яче питне. Загальні технічні умови. Зі Змінами № 1 (ІПС № 7-99), № 2 (ІПС № 12-2006) та Поправками (ІПС № 12-99), (ІПС № 4-96)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ ПИТНЕ

Загальні технічні умови

ДСТУ 2661-94

ПЕРЕДМОВА

1    РОЗРОБЛЕНО Технологічним інститутом молока та м'яса УААН

ВНЕСЕНО Міністерством сільського господарства і продовольства України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО I  ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 172 від 11 липня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Г. О. Єресько, д.т.н.; Н. Є. Янковсьха, к.т.н.; М. М. Міщенко; Г. П. Куркіна; О. Б. Козаченко

Поправка: ШС 1996р., №4, с.13

Поправка до зміни №1: ШС 1999р., №12, с.84

Зміна №1: ШС 1999р., №7, с.43

Поправка до зміни №1: ШС 1999р., №12, с.84

Зміна №2: ШС 2006р., №12, с.25

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДСТУ 2661-94

МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ ПИТНЕ

Загальні технічні умови

МОЛОКО КОРОВЬЕ ПИТЬЕВОЕ

Общие технические условия

DRINKING COW MILK

General technical specifics lions

Чинний  від    1995-07-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на коров'яче питне молоко (з наповнювачами чи без них), що піддане нормалізації, тепловій обробці при заданих температурних режимах, охолоджене та призначене до безпосереднього застосування в їжу.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведені посилання на таку нормативна доку­ментацію:

ДСТУ 2316-93 Цукор-пісок. Технічні умови;

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре­бования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила уста­новления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;

ГОСТ 108-76 Какао-порошок. Технические условия;

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия;

ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия;

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и кон­троль за качеством;

ГОСТ 2903-78 Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия;

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию;

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации;

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Методы определения кислотности;

ГОСТ 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности;

ГОСТ 4172-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия;

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия;

ГОСТ 5037-78 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия;

ГОСТ 5538-78 Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия;

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online