ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

ДСТУ 3980-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ДЕРЖАВНИЙ  СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 3980-2000

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО

2Технічним комітетом стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України» (ТК-82) та Інститутом ґрунтознавства та агрохімії УААН

ВНЕСЕНО Технічним комітетом стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 31 липня 2000 р. № 474

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4РОЗРОБНИКИ: А. Кириченко, канд. біол. наук (керівник розробки); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; О. Павленко, канд. с.-г. наук; С. Балюк, д-р с.-г. наук; Ю. Єрмоленко

©    Держстандарт України,  2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ

Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

ПОЧВЫ

Физико-химия почв. Термины и определения

SOILS

Physical chemistry of soils Terms and definitions

Чинний від 2001 -06-01

1   ГАЛУЗЬ  ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які характеризують ґрунти - природні, в сільськогосподарському використанні та змінені іншими антропогенними діями - щодо фізико-хімічних властивостей і показників. Терміни використовуються в галузях ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства і землекористування.

1.2Стандарт не містить терміни, що характеризують інші властивості ґрунтів, а також загальні терміни із зазначених галузей знань.

1.3Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативних документів, у довідковій та навчально-методичній літературі з питань ґрунтознавства, агрохімії, землеробства та землекористування.

1.4Стандарт призначений для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації науково-технічних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

2.1       Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволені до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online