ДСТУ ГОСТ 617:2007 Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови (ГОСТ 617-2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ МІДНІ ТА ЛАТУННІ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні умови

(ГОСТ 617-2006, IDT)
ДСТУ ГОСТ 617:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 січня 2008 р. № 11 з 2008-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия (Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 617-90)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний з ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия (Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавсту України.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. З «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.2 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 859-2001;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» надруковано ГОСТ 1173-2006 «Ленты медные. Технические условия», повинно бути ГОСТ 1173-2006 «Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия»;

— на першій сторінці стандарту розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 8, п. 8.2 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 1173-2008 «Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 1173-2006;

— на першій сторінці стандарту розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 7, п. 7.3 — в Україні чинний ДСТУ 4179:2003 «Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови», який є модифікований за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 7502-98;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.7 — ГОСТ 15467-79 в Україні відмінено без заміни;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 5, п. 5.2 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15527:2005 «Сплави мідно-цинкові (латунні), оброблювані тиском. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15527:2004;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки», розділ 8, п. 8.3 — в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 15846:2003 «Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 15846-2002;

— на другій сторінці стандарту вилучено примітку стосовно ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1-89);

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації- видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ 617-2006

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», Научно- исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (ОАО «Институт Цветметобработка»)

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдовастандарт

Российская Федерация

RU

Ростехрегулирование

Республика Таджикистан

TJ

Т акджикстандарт

Узбекистан

UZ

Агентство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 617-90

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сортамент

5 Технические требования

6 Правила приемки

7 Методы контроля и испытаний

8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Приложение А (справочное) Теоретическая масса 1 м труб при номинальном диаметре и номинальной толщине стенки

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия

General-purpose copper and brass tubes of round section.
Specifications

Дата введения в Украине 2008-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медные и латунные (из латуни марки Л96) холодноде- формированные и прессованные трубы круглого сечения общего назначения.

Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и хранение труб.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 1173—2006 Ленты медные. Технические условия

ГОСТ 1652.1—77 (ИСО 1554—76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

ГОСТ 1652.2—77 (ИСО 4749—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

ГОСТ 1652.3—77 (ИСО 1812—76, ИСО 4748—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа

ГОСТ 1652.4—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

ГОСТ 1652.5—77 (ИСО 4751—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

ГОСТ 1652.6—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1652.7—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

ГОСТ 1652.8—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1652.9—77 (ИСО 7266—84) Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы

ГОСТ 1652.10—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

ГОСТ 1652.11—77 (ИСО 4742—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

ГОСТ 1652.12—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

ГОСТ 1652.13—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 3845—75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8695—75 Трубы. Метод испытания на сплющивание

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800 х 1200 мм. Технические условия

ГОСТ 9716.1—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.2—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.3—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.1—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.2—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.3—82 Медь. Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам

ГОСТ 10006—80 (ИСО 6892—84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 12082—82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 13938.1—78 Медь. Методы определения меди

ГОСТ 13938.2—78 Медь. Методы определения серы

ГОСТ 13938.3—78 Медь. Метод определения фосфора

ГОСТ 13938.4—78 Медь. Методы определения железа

ГОСТ 13938.5—78 Медь. Методы определения цинка

ГОСТ 13938.6—78 Медь. Методы определения никеля

ГОСТ 13938.7—78 Медь. Методы определения свинца

ГОСТ 13938.8—78 Медь. Методы определения олова

ГОСТ 13938.9—78 Медь. Методы определения серебра

ГОСТ 13938.10—78 Медь. Методы определения сурьмы

ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка

ГОСТ 13938.12—78 Медь. Методы определения висмута

ГОСТ 13938.13—93 Медь. Методы определения кислорода

ГОСТ 13938.15—88 Медь. Методы определения хрома и кадмия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102—75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 15527—2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22225—76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 январятекущегогода, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online