ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, постачана до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ, ПОСТАЧАНА
ДО РАЙОНІВ ДАЛЕКОЇ ПІВНОЧІ
ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ МІСЦЕВОСТЕЙ
Пакування, маркування, транспортування
та зберігання
(ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 15846:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: О. Березанський

2 НАДАНО ЧИННОСТЕ наказ Держспоживстандарту України від 31 жовтня 2003 р. № 188 з 2004-07-01

3 Стандарт відповідає ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція, постачана до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15846—79)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція, постачана до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання).

Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменії Республіки Узбекистан та України (п. 2 Предисловия);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. З Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

— на першій сторінці стандарту замінено дату ведення стандарту в Російській Федерації на дату ведення стандарту в Україні;

— на двадцять четвертій сторінці стандарту замінено ГОСТ 3882 на ГОСТ 3282 (п. 9.7);

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС, групи згідно з ОКСТУ та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

ГОСТ 7442—2003 в Україні не чинний. Замість нього в Україні чинний ГОСТ 7442—79.

ГОСТ 22702—96 в Україні не чинний. Замість нього в Україні чинний ГОСТ 22702—77.

ГОСТ 30090—93 в Україні не чинний. Замість нього в Україні чинний ГОСТ 19317—73.

ГОСТ 2292—88 в Україні відмінено в частині «Методи вимірювання», розділ 4. Зміну № 2

ГОСТ 2292—88 в Україні не введено в дію.

Зміну № 1 ГОСТ 1467—93 в Україні не введено в дію.

Зміну № 1 ГОСТ 7376—89 в Україні не введено в дію.

Зміну № 2 ГОСТ 9142—90 в Україні не введено в дію.

Зміну № 1 ГОСТ 14192—96 в Україні не введено в дію.

Зміну № 3 ГОСТ 19360—74 в Україні не введено в дію.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ, ОТПРАВЛЯЕМАЯ
В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ
Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и экспериментально-конструкторским институтом тары и упаковки (НИЭКИТУ)

ВНЕСЕН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 12 апреля 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Азербайджанское Государственное Агенство по стандартизации, метрологии и патентам
Республика Армения Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикстандарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан Узстандарт
Украина Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 15846-79

Содержание

1 Назначение и область применения

2 Нормативные ссылки

3 Упаковка

4 Маркировка

5 Транспортирование

6 Хранение

Приложение А Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ, ОТПРАВЛЯЕМАЯ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Production for transportation to the areas of Far North and similar regions.
Packing, marking, transportation and storage

Дата введения в Украине 2004-07-01

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт распространяется на продукцию, отправляемую в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности и из этих районов, а также на продукцию, подлежащую переотправке в районы Крайнего Севера с перевалочных баз.

Стандарт устанавливает требования к упаковке, транспортированию, хранению и маркировке продукции. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведен в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 503—81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 949—73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр 19,6 МПа (200 кг/см2). Технические условия

ГОСТ 1023—91 Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 1089—82 Сурьма. Технические условия

ГОСТ 1341—97 Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1467—93 Кадмий. Технические условия

ГОСТ 1629—97 Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия

ГОСТ 1641—75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 1868—88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия

ГОСТ 2226—88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2228—81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 2292—88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка

ГОСТ 2297—90 Шнуры технические комплектовочные. Технические условия

ГОСТ 2424—83 Круги шлифовальные. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые и неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3152—79 Волокно хлопковое, линт хлопковый и отходы волокнистые хлопкозаводов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 3885—73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбора проб, фасовка, упаковка и маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 3916.1—96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3916.2—96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4295—80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

ГОСТ 4598—86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия

ГОСТ 5037—97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 5044—79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 5151—79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия

ГОСТ 5244—79 Стружка древесная. Технические условия

ГОСТ 5530—81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия

ГОСТ 5679—91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия

ГОСТ 5799—78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 5884—86 Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. Технические условия

ГОСТ 5959—80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6418—81 Войлок технический грубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия

ГОСТ 6658—75 Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7368—79 Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7377—85 Бумага для гофрирования. Технические условия

ГОСТ 7420—89 Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия

ГОСТ 7442—2003 Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия

ГОСТ 7563—73 Волокно льняное и пеньковое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7566—94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7691—81 Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8328—75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры

ГОСТ 8777—80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия

ГОСТ 8828—89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9338—80 Барабаны фанерные. Технические условия

ГОСТ 9421—80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия

ГОСТ 9466—75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСТ 9569—79 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 9570—84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10350—81 Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10396—84 Бумага кабельная крепированная. Технические условия

ГОСТ 10692—80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10988—75 Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия

ГОСТ 11002—80 Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия

ГОСТ 11127—78 Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия

ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-15 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-15. Технические условия

ГОСТ 12082—82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 13345—85 Жесть. Технические условия

ГОСТ 13356—84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия.

ГОСТ 13358—84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия

ГОСТ 13511—91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512—91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13513—86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия

ГОСТ 13514—93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ 13515—91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия

ГОСТ 13516—86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13835—73 Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный СКТН. Технические условия

ГОСТ 13841—95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 13950—91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14924—75 Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД. Технические условия

ГОСТ 14925—79 Каучук синтетический цис-изопреновый. Технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15623—84 Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия

ГОСТ 15627—79 Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРК и бутадиен-стирольный СКС-30АРК. Технические условия

ГОСТ 15628—79 Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-27. Технические условия

ГОСТ 15841—88 Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия

ГОСТ 16148—79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

ГОСТ 16272—79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия

ГОСТ 16369—96 (ИСО 4472—83) Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры

ГОСТ 16511—86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

ГОСТ 16536—90 Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

ГОСТ 17065—94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 17811—78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18051—83 Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия

ГОСТ 18088—83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18173—72 Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия

ГОСТ 18477—79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 18573—86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

ГОСТ 18617—83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

ГОСТ 18690—82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19041—85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19360—74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21029—75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 21122—75 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия

ГОСТ 21133—87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия

ГОСТ 21214—75 Средства пакетирования. Обвязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты

ГОСТ 21399—75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования

ГОСТ 22702—96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка

ГОСТ 25880—83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 25951—83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26319—84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26653—90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 30090—93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи