ДСТУ EN 14465:2006 Матеріали текстильні. Оббивні матеріали. Вимоги та методи випробування (EN 14465:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні
ОББИВНІ МАТЕРІАЛИ
Вимоги та методи випробування
(ЕN 14465:2003, IDТ)

ДСТУ EN 14465:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Акціонерне товариство закритого типу «Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон» (AT УкрНДІПВ), ТК 125 «Легка промисловість»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельева, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Карпенко; Р. Рождественська; Г. Шумило

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 р. № 320 з 2008-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14465:2006 ідентичний з EN 14465:2003 Textiles-Upholstery fabrics – Specification and methods of test (Матеріали текстильні. Оббивні матеріали. Вимоги та методи випробовування) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Протокол випробування

Додаток А Опір стиранню. Визначання ознак зруйнованості зразка

Додаток В Визначання тривкості забарвлення до плям від води

Додаток С Протокол випробування

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14465:2003 Textiles-Upholstery fabrics – Specification and methods of test (Матеріали текстильні. Оббивні матеріали. Вимоги та методи випробовування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— у таблицях 1, 2, 3 назву 4-го стовпчика доповнено словами: «згідно з категоріями»;

— структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» – оформлено відповідно до вимог комплексу стандартів «Національна стандартизація».

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
ОББИВНІ МАТЕРІАЛИ
Вимоги та методи випробування

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Требования и методы испытаний

TEXTILES
UPHOLSTERY FABRICS
Specification and methods of test

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює низку властивостей, потрібних під час оцінювання оббивних матеріалів для кімнатних меблів, і відповідні методи випробовування для визначання цих властивостей. Він також установлює матричну систему подавання властивостей матеріалу для оббивних матеріалів.

Цей стандарт не поширюється на оббивні матеріали з покривом зношуваної поверхні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найостанніших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN ISO 105-В02:1999 Textiles – Tests for colour fastness – Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:1994, including amendment 1:1998)

EN ISO 105-C06 Textiles – Tests for colour fastness – Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering (ISO 105-C06:1994)

EN ISO 105-D01 Textiles – Tests for colour fastness – Part D01: Colour fastness to dry cleaning (ISO 105-D01:1993)

EN ISO 105-E01 Textiles – Tests for colour fastness – Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01.-1994)

EN ISO 105-X12 Textiles – Tests for colour fastness – Part X12: Colour fastness to rubbing (ISO 105-X12:2001)

EN ISO 6330 Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2000)

EN ISO 12945-2 Textiles – Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling – Part 2: Modified Martindale method (ISO 12945-2:2000)

EN ISO 12947-1 Textiles – Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 1: Martindale abrasion testing apparatus (ISO 12947-1:1998)

EN ISO 12947-2 Textiles – Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 2: Determination of specimen breakdown (ISO 12947-2:1998)

EN ISO 13934-1 Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)

prEN ISO 13936-2 Textiles – Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics – Part 2: Fixed load method (ISO/DIS 13936-2:2002)

EN ISO 13937-3 Textiles – Tear properties – Part 3: Determination of tear force of wing-shaped test specimens (Single tear method) (ISO 13937-3:2000)

ISO 5077 Textiles – Determination of dimensional change in washing an drying.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 105-B02:1999 Матеріали текстильні. Випробовування на тривкість забарвлення. Частина В02. Тривкість забарвлення до штучного освітлювання: ксенонова дугова лампа випробовувальна для знебарвлювання (ISO 105-В02:1994, охоплюючи поправку 1:1998)

EN ISO 105-С06 Матеріали текстильні. Випробовування на тривкість забарвлення. Частина С06. Тривкість забарвлення до домашнього і промислового прання (ISO 105-С06:1994)

EN ISO 105-D01 Матеріали текстильні. Випробовування на тривкість забарвлення. Частина D01. Тривкість забарвлення до сухого чищення (ISO 105-D01:1993)

EN ISO 105-Е01 Матеріали текстильні. Випробовування на тривкість забарвлення. Частина Е01. Тривкість забарвлення до води (ISO 105-Е01:1994)

EN ISO 105-Х12 Матеріали текстильні. Випробовування на тривкість забарвлення. Частина Х12. Тривкість забарвлення до тертя (ISO 105-Х12:2001)

EN ISO 6330 Матеріали текстильні. Процедура домашнього прання і сушіння (ISO 6330:2000)

EN ISO 12945-2 Матеріали текстильні. Визначання схильності полотен до розкошлачування і пілінгування. Частина 2. Видозмінений метод Мартіндаля (ISO 12945-2:2000)

EN ISO 12947-1 Матеріали текстильні. Визначання опору стиранню полотен методом Мартіндаля. Частина 1. Апарат Мартіндаля для випробовування на стирання (ISO 12947-1:1998)

EN ISO 12947-2:1998 Матеріали текстильні. Визначання опору стиранню полотен методом Мартиндаля. Частина 2. Визначання зруйнування зразка (ISO 12947-2:1998)

EN ISO 13934-1 Матеріали текстильні. Розтяжні властивості матеріалів. Частина 1. Визначення максимальної сили і подовження за максимальної сили методом смужки (ISO 13934-1:1999)

prEN ISO 13936-2 Матеріали текстильні. Визначення опору прослизанню ниток у швах тканин. Частина 2. Метод постійного навантажування (ISO/DIS 13936-2:2002)

EN ISO 13937-3 Матеріали текстильні. Роздиральні характеристики текстильних полотен. Частина 3. Визначання сили роздирання крилоподібних зразків (Метод одиночного роздирання) (ISO 13937-3:2000)

ISO 5077 Матеріали текстильні. Метод визначання зміни лінійних розмірів після прання і висушування.

ISO 12947-1:1998 ДСТУ ISO 12947-1:2005 Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина 1. Абразивний прилад Мартіндаля для випробовування (ISO 12947-1:1998, IDT)

ISO 12947-2:1998 ДСТУ ISO 12947-2:2005 Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина 2. Визначення зруйнування зразка (ISO 12947-2:1998, IDT)

ISO 12945-2:2000 ДСТУ ISO 12945-2:2005 Матеріали текстильні. Визначення схильності тканини до поверхневої заворсованості та пілінгованості. Частина 2. Модефікований метод Мартіндаля (ISO 12945-2:2000, IDT)

ISO 5077:1984 ДСТУ ISO 5077:2001 Матеріали текстильні. Метод визначення зміни лінійних розмірів після прання та сушіння (ISO 5077:1984, IDT)

ISO 6330:1984 ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002 Текстиль. Методи домашнього прання та сушіння для випробовування текстильних матеріалів (ISO 6330:1984, IDT; ГОСТ ИСО 6330-2002, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online