ДСТУ ISO 105 А02:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору (ISO 105-А02:1993, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Матеріали текстильні
ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФАРБОВАННЯ
Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору
(ISO 105 А02:1993, IDT)

ДСТУ ISO 105 А02:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості» (ВАТ УкрНДІТП)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Вишневська; І. Потапенко; В. Синельникова, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 червня 2005 р. № 156 з 2007-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 105 А02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Матеріали текстильні. Визначання тривкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Суть методу

3 Опис зміни кольору у випробовуванні тривкості

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 105 А02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Матеріали текстильні. Визначання тривкості фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість», Підкомітет «Текстиль», ВАТ Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— для зручності користування введено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал та «Бібліографічні дані»;

— слова «ця частина ISO 105» замінено на «цей стандарт».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФАРБОВАННЯ
Частина А02. Сіра шкала для оцінювання зміни кольору

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ
Часть А02. Серая шкала для оценивания изменения цвета

TEXTILES TESTS FOR COLOUR FASTNESS
Part A02. Grey scale for assessing change in colour

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує сіру шкалу для визначання зміни фарбовання текстильних матеріалів під час випробовування на тривкість та її використання. Точне колориметричне значення шкали по дано як незмінне значення, згідно з яким можна порівнювати щойно розроблені стандарти і стандарти, в які можна вносити зміни.

2 СУТЬ МЕТОДУ

2.1 Основна, або 5-бальна шкала складається з п’яти пар неблискучих, сірого кольору, шматків (або смужок сірої тканини), які ілюструють відчутну кольорову різницю забарвленості відповідними оцінками тривкості 5, 4, 3, 2 та 1. Ця основна шкала може бути розширена (доповнена) введеними подібними шматками або смужками, які ілюструють відчутну різницю фарбовання відповідними половинними оцінками стійкості 4-5, 3-4, 2-3 та 1-2, такі шкали є 9-бальними. Перший елемент кожної пари є нейтральним сірим за кольором, а другий елемент першої пари, який ілюструє тривкість 5 балів, є ідентичним першому елементу. Інші елементи пар, які залишилися, є значно світлішими за кольором, так що кожна пара показує збільшення контрасту або відчутні різниці, які визначені колориметрично. Повний колориметричний опис надано нижче.

2.2 Шматочки чи смужки повинні бути нейтрального сірого кольору і виміряні спектрофотометром, зокрема компонентом відбиття. Колориметричні дані повинні бути обчислені з використанням додаткової стандартної колориметричної системи СІЕ 1964 (дані 10° спостерігача) для джерела світла Д65.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online