ДСТУ EN 15470:2012 Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків методом високотемпературної газової хроматографії (EN 15470:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ

Визначення розчинених залишків методом високотемпературної газової хроматографії

(EN 15470:2007, IDT)

 

ДСТУ EN 15470:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтоперероб­ної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Нікітіна, канд. хім. наук; Н. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1356 з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15470:2007 Liquefied petroleum gases — Determination of dissolved residues — High temperature gas hromatographic method (Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 15470:2007 Liquefied petroleum gases — Determination of dissolved residues — High temperature gas chromatographic method (Гази нафтові скраплені. Визначення розчинених залишків. Метод високотемпературної газової хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ» до EN 15470:2007 як такий, що без­посередньо не стосується цього стандарту:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення поняття» і «Бібліографічні дані», — офор­млено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей європейський стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метро­логія. Одиниці фізичних величин;

— у стандарті використано терміни, визначення яких подано в ДСТУ 3985-2000 Хрома­тографія газова. Терміни та визначення;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено додаток НА — «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ

Визначення розчинених залишків методом високотемпературної газової хроматографії

ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

Определение растворенных остатков методом высокотемпературной газовой хроматографии

LIQUEFIED PETROLEUM GASES

Determination of dissolved residues by high-temperature gas chromatographic method

Чинний від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання залишків розчиненої речовини в газі нафтовому скрапленому (ГНС) у межах від 40 мг/кг до 100 мг/кг. Вищі концентрації може бути визначено після відповідного підбирання величини проби.

Розчинений залишок — це кількість органічних речовин, які може бути виявлено газовою хроматографією після випарювання проби за температури навколишнього середовища, а потім і в сушильній шафі за температури 105 °С.

Цей метод не застосовують для визначення твердих речовин чи високомолекулярних полі­мерів (масою більше ніж 1000 г/моль).

Перевага цього методу в тому, що для визначення потрібно невелику кількість проби ГНС (від 50 г до 75 г), а якісні дані можуть бути ознакою походження залишків (газойль, мастильні матеріали, додатки тощо).

Цей метод розроблено як можливу заміну переважно застосовуваному методу, описаному в EN ISO 13757 [1], однак є безпечнішим й екологічно чистим. Окрім того, цей новий метод є також точнішим.

Значення точності методу визначено в межах від 20 мг/кг до 100 мг/кг. Для вищого вмісту за­лишку точність не визначено, але це має обмежене значення, оскільки типові технічні вимоги зазначають межі від 20 мг/кг до 100 мг/кг.

Примітка. Інший європейський стандарт EN 15471 [2] установлює ваговий метод, який має таку саму сферу засто­сування, але дещо гірші значення точності.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, викори­стання небезпечних матеріалів й устатковання. Цей стандарт не розглядає всіх проблем безпеки, пов’язаних із його застосуванням. За практичне створення умов належної сані­тарії та безпеки й визначення заходів щодо безпеки перед упровадженням цього стандар­ту відповідають його користувачі. Усі роботи треба виконувати у витяжній шафі.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримувати вимоги [1—4] додатка НА та правила без­печної роботи, викладені в інструкціях з експлуатування приладів та допоміжних пристроїв.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватися останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

EN ISO 4257 Liquefied petroleum gases — Method of sampling (ISO 4257:2001).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 4257 Гази нафтові скраплені. Метод відбирання проби (ISO 4257:2001).

3 ТЕРМІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

У цьому стандарті вжито термін та визначення позначеного ним поняття:

3.1 газ нафтовий скраплений (ГНС) (liquefied petroleum gases (LPG))

Нафтовий газ, який можна зберігати й/або переробляти в рідкому стані за умов помірного значення тиску й температури навколишнього середовища; він зазвичай складається з пропану, бутанів із незначною часткою пропенів, бутенів та пентанів/пентенів.

4 СУТЬ МЕТОДУ

Відому масу ГНС у межах від 50 г до 75 г відбирають і випаровують у невеликій стандартній скляній колбі. Залишок нагрівають протягом 1 год за температури 105 °С. Потім розбавляють розчинником і додають один внутрішній стандарт. Цю суміш аналізують із використанням капі­лярної газової хроматографії та кількісно визначають методом внутрішнього стандарту.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online