ДСТУ ISO 11508:2005 Якість ґрунту. Визначання щільності частинок (ІSO 11508:1998, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначання щільності частинок

(ISO 11508:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11508:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр ―Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О.Н. Соколовського‖ Української академії аграрних наук, ТК 142 ―Ґрунтознавство

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С.А. Балюк, д-р с.-г. наук (керівник розробки), Я.В. Пащенко, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 02.09.2005 № 239 з 01.01.2008.

3 Національний стандарт відповідає ISO 11508:1998 Soil quality — Determination of particle density (Якість ґрунту. Визначання щільності частинок).

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення поняття

4 Процедура

4.1 Дрібнозем (діаметром < 2 мм)

4.1.1 Принцип

4.1.2 Апарат

4.1.3 Відбирання проб

4.1.4 Визначання щільності

4.1.5 Розрахунок

4.2 Гравій і камені (діаметром > 2 мм)

4.2.1 Апарат

4.2.2 Визначання щільності

4.2.3 Розрахунок

5 Протокол аналізу

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11508 Soil quality — Determination of particle density (Якість ґрунту. Визначання щільності частинок).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 142 ―Ґрунтознавство.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова ―цей міжнародний стандар замінено на ― цей стандарт;

- структурні елементи національного стандарту: "Обкладинку", "Титульний аркуш", "Передмову", "Зміст", "Національний вступ" та ―Бібліографічні дані‖ – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- по тексту стандарту подано ―Національні примітки‖, які виділені рамкою;

- з ―Передмови ISO 11508‖ до ―Вступу‖ взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті у переліках по тексту зберігаються літери латинської абетки.

У цьому стандарті є посилання на ISO 11272:1998, який прийнятий як національний стандарт України ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)

У цьому стандарті є посилання на ISO 565:1990, який не впроваджений в Україні як національний, чинний замість нього стандарт відсутній. Копію цього стандарту у разі потреби можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

ISO був підготовлений Технічним Комітетом ISO/TC 190, Якість ґрунту, Підкомітетом SC, Фізичні методи.

Щільність частинок (ρs) використовується разом з питомою щільністю за сухою масою (bρs), див. ISO 11272) для розрахунку порового об’єму шару ґрунту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначання щільності частинок

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение плотности частиц SOIL QUALITY

Determination of particle density

Чинний від 01.01.2008

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує два методи для визначання щільності частинок ґрунту, яка розраховується за масою та об’ємом ґрунтових частинок.

Перший метод (4.1) можна застосовувати до дрібнозему (< 2 мм діаметром), а другий метод (4.2) можна застосовувати до пористого і до непористого гравію та каменів (> 2 мм діаметром).

Щільність частинок може використовуватися для розрахунку кількісних співвідношень тіл і пористості шарів ґрунту в комбінації з процедурою, наданою в ISO 11272.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижчезазначені стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті є положеннями цього стандарту. На час публікації видання є чинними. Всі стандарти можуть переглядатися, тому учасники будь-яких договорів про використання стандартів мають право досліджувати можливості застосування найновіших видань. Члени ІЕС та ISO ведуть постійну поточну реєстрацію чинних міжнародних стандартів.

ISO 565:1990, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings.

ISO 10381-1:—1), Soil quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes.

ISO 11272:—1), Soil quality — Determination of dry bulk density.

ISO 11461:—1), Soil quality— Determination of soil water content on a volume basis — Gravimetric method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565:1990, Випробовувальні сита. Металічна тканина з проводу, перфорована металічна пластина та лист електричного формування. Номінальні розміри отворів.

ISO 10381-1:- 1), Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбору проб.

ISO 11272:- 1), Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу.

ISO 11461:-1) , Якість ґрунту. Визначання вологості ґрунту за об’ємом.  Гравіметричний метод

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online