ДСТУ ISO 1770:2005 Термометри паличні загальної призначеності. Технічні вимоги (ІSO 1770:1981, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМОМЕТРИ ПАЛИЧНІ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні вимоги
(ISO 1770-1981, IDT)

ДСТУ ISO 1770:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63) спільно з «Національним науковим центром «Інститут метрології»» Держспоживстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: К. Іванова (науковий керівник); Ю. Іванов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1770-1981 Solid-stem general purpose thermometers (Термометри паличні загальної призначеності) зі зміною А1-1983 Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 1770-1981

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Температурна шкала

4 Занурення

5 Скло

6 Рідкий наповнювач

7 Газове наповнення

8 Конструкція

8.1 Форма

8.2 Верх оболонки

8.3 Капілярна трубка

8.4 Об’єм розширювання (запасний резервуар)

8.5 Збільшення отвору

8.6 Розміри

9 Лінії шкали, лінія занурення і числові позначки

10 Точність

11 Написи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 1770-1981 Solid-stem general purpose thermometers (Термометри паличні загальної призначеності) зі зміною А1-1983.

Міжнародний стандарт підготовлено Технічним комітетом І5ОЯС 48 «Лабораторні скляні прилади та ті, що до них відносяться».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

На рідинні скляні термометри також діє ГОСТ 28498-90 «Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний», де викладені загальні технічні вимоги до рідинних скляних термометрів паличного типу.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— доповнено назву стандарту у зв’язку з вимогами національної стандартизації України;

— долучено розділ «Зміст»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови до ISO 1770-1981» інформацію, яка безпосередньо стосується цього стандарту, долучено до «Національного вступу»;

— терміни, які застосовано у цьому стандарті, відповідають ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення;

— текст зміни виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі;

— у розділі 3 наведено «Національну примітку» щодо тлумачення міжнародної практичної температурної шкали та міжнародної температурної шкали ITS (була прийнята Міжнародним комітетом з мір і ваги на сесії у 1989 році);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651 під загальною назвою «Метрологія. Одиниці фізичних величин».

Рисунки і таблиці оформлені згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003.

ВСТУП ДО ISO 1770-1981

Термометри, на які поширюється цей стандарт та не призначені для загального застосування, характеризуються допуском, що визначається на повну довжину, для термометрів більш високої точності для забезпечення їх взаємозаміни у будь-якій спеціальній апаратурі.

Для зручності посилання кожний термометр повинен мати позначку, яка складається з однієї букви, що характеризує діапазон термометра, та напису «ПОВНЕ» чи, наприклад, «75», що стосуються занурення (повного або часткового).

Деякі з термометрів, які описано в сфері застосування цього стандарту і які сьогодні використовують, мають якість нижчу, ніж ті, що наведено в ISO 386. Доки цей стандарт базується на положеннях ISO 386, він не узгоджується в тому, що рекомендована відстань між послідовними позначками шкали повинна бути більше ніж 0,8 мм і максимальна похибка повинна дорівнювати одній поділці шкали. Для того щоб уникнути збільшення ціни поділки термометрів, деякі з рекомендованих розмірів, наведених в ISO 386, мають бути вилучені.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМОМЕТРИ ПАЛИЧНІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні вимоги

ТЕРМОМЕТРЫ ПАЛОЧНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические требования

SOLID-STEM GENERAL PURPOSE THERMOMETERS
Technical requirements

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до двох типів недорогих скляних рідинних термометрів па ­ личного типу, які застосовують для цілей загального використання в промисловості, школах та лабораторіях, коли висока точність вимірювання не потрібна:

a) типи, що позначають від А до Н, в яких номінальні діапазони та максимальна повна дов ­ жина визначені, але які не можуть бути застосовані для вимірювання в національній калібру ­ вальній лабораторії;

b) типи, що позначають від J до W, вищої точності, ніж а), з визначеними діапазонами і допус ­ ком на повну довжину і можуть бути застосовані для вимірювання в національній калібрувальній лабораторії.

Температурний діапазон, що перекривається кожним типом, міститься в інтервалі від мінус 100 °С до 500 °С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 386 Liquid-in-glass laboratory thermometers — Principles of design, construction and use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 386 Термометри скляні рідинні лабораторні. Принципи розроблення, конструювання та використовування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online