ДСТУ 7497:2014 Шини пневматичні. Підготовлення до проведення стендових випробовувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ
Підготовлення до проведення
стендових випробовувань

ДСТУ 7497:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Шини та вироби шинної промисловості» (ТК 46)

РОЗРОБНИКИ: Л. Двадненко (науковий керівник); В. Ємельюшена; О. Науменко, д-р техн. наук; О. Смирнов, канд. техн. наук; В. Чорний

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 р. № 573

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3779-98/ГОСТ 30760-2002 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27704-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювання і допоміжні пристрої

5 Підготовлення шин до проведення стендових випробовувань

6 Протокол випробування

ДСТУ 7497:2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ
Підготовлення до проведення стендових випробовувань

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Подготовка к проведению стендовых испытаний

PNEUMATIC TYRES
Carrying out indoor testing

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пневматичні шини і установлює процес підготовлення шин до проведення стендових випробовувань, зокрема відбирання шин, їх ідентифікацію, витриму вання перед випробовуванням за визначених умов, визначення маси, перевірку герметичності та вимірювання температури елементів великогабаритних та надвеликогабаритних шин.

1.2 Стандарт не поширюється на пневматичні шини спеціальної призначеності.

1.3 Стандарт не встановлює правила контролювання якості, які входять до технологічного процесу виготовлення шин та до приймально-здавальних чи періодичних випробовувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні харак теристики перетворення

ДСТУ IS0 1770:2005 Термометри паличні запальної призначеності. Технічні вимоги (ISO 1770:1981, IDТ)

ДСТУ 4648:2006 Шини пневматичні для будівельних, дорожніх, підіймально-транспортних і рудникових машин. Загальні вимоги щодо експлуатації

ДСТУ 4882:2007 Шини пневматичні великогабаритні та надвеликогабаритні для позадорожніх кар'єрних автомобілів. Загальні вимоги щодо експлуатації

ДСТУ 4883:2007 Шини пневматичні для тракторів та сільськогосподарських машин. Загальні вимоги щодо експлуатації

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 2034-80 Сверла спиральные. Технические условия (Свердла спіральні. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вукуумметры, мановакууммеры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумміри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9921-81 Манометры шинные ручного пользования. Общие технические условия (Манометри шинні ручного користування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору вибірок штучної продукції)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online