ДСТУ EN 10248-1:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛІ ШПУНТОВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ
ІЗ НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

Частина 1. Технічні умови постачання
(EN 10248-1:1995, IDТ)

ДСТУ EN 10248-1:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-технічний центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь» (УкрДНТЦ «Енергосталь») та Технічний комітет зі стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі (ТК 2)»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Іванисенко; В.Караваева; О. Кузьменкова; В. Пасько; К. Перетятько; Я. Пихтін (науковий керівник); Е. Пчельнікова; О. Рудюк, канд. техн. наук; Г. Снімщикова; Д. Сталінський, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. №633 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 10248-1: ідентичний з EN 10248-1:1995 Hot rolled sheep piling of non alloy steels — Part 1: Technical delivery conditions (Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Інформація, яку надає замовник

5 Маса виробів

6 Класифікація й познаки

7 Технічні вимоги

8 Контролювання та випробовування

9 Маркування

10 Додаткові вимоги

Додаток А Місце відбирання проб

Додаток В Список національних стандартів і відповідних їм євронорм

Додаток С Список попередніх національних познак

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10248-1:1995 Hot rolled sheep piling of non alloy steels — Part 1: Technical delivery conditions (Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «ця частина європейського стандарту» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи національного стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА.

Міжнародні стандарти EN 10002-1, EN 10020, EN 10021, EN 10027-1, EN 10027-2, EN 10204, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ДСТУ EN 10002-1:2006 (EN 10002-1:2001, IDТ); ДСТУ EN 10020:2007 (EN 10020:2000, IDT); ДСТУ EN 10021-2002 (EN 10021:1993, IDТ); ДСТУ EN 10027-1:2004 (EN 10027-1:1992, IDТ); ДСТУ EN 10027-2:2004 (EN 10027-2:1992, IDТ); ДСТУ EN 10079-2002 (EN 10079:1992, IDТ); ДСТУ EN 10204-2001 (EN 10204:1995, ЮТ) відповідно. Інші міжнародні стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛІ ШПУНТОВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ
ІЗ НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Частина 1. Технічні умови постачання

СВАИ ШПУНТОВЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
З НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Часть 1. Технические условия поставки

НОТ ROLLED SHEET PILING
OF NON ALLOY STEELS
Part 1. Technical delivery conditions

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до гарячекатаних шпунтових паль із нелегованої сталі щодо хімічного складу, механічних властивостей і стану постачання.

Специфікована продукція призначена для виробництва конструкцій загальної технічної призначеності й цивільного будівництва.

Вимоги, які стосуються граничних відхилів за розмірами й формою, наведені в EN 10248-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and steel products

EN 10027-1 Designation system for steel — Part 1: Steel names, principal symbols

EN 10027-2 Designation system for steel — Part 2: Steel numbers EN 10079 Definition of steel products

EN 10248-2 Hot rolled sheet piling of non alloy steels — Part 2: Tolerances on shape and dimensions

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

ECISS/IC 10 Designation system for steel — Additional symbols for steel names

EU 18 Selection and preparation of samples and test pieces for steel and iron and steel products

EU 168 Iron and steel products — Inspection documents, content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020 Терміни та визначення понять для класифікації сталей

EN 10021 Загальні технічні умови постачання виробів зі сталі і чавуну

EN 10027-1 Системи позначання марок сталі. Частина 1. Позначання марок сталі. Основні познаки

EN 10027-2 Системи позначання марок сталі. Частина 2. Цифрові познаки

EN 10079 Терміни та визначення понять для виробів зі сталі

EN 10248-2 Палі шпунтові гарячекатані з нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами

EN 10204 Вироби з металів. Види документів контролю (разом зі зміною А1:1995)

ECISS/IC 10 Система позначання для сталей. Додаткові познаки для позначання марок сталі

EU 18 Відбирання і готування проб і зразків для контролювання сталі, чавуну й металопродукції

EU 168 Вироби із чавуну і сталі. Документи контролю, уміст.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online