ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013

Відповідає офіційному тексту

Державне

підприємство

«Укрархбудінформ»

Підтвердження офіційного видання

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1       РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"), ТК 314 "Планування територій та населе­них пунктів", ПК 2 "Планування сільських територій"

РОЗРОБНИКИ: Л. Бегаль; С. Буравченко, канд. арх.; К. Войтовська; А. Ковтун, канд. геогр. наук; Т. Криштоп, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Лисак; С. Маркітаненко; О. Мель­ник; А. Пронько; Н. Семоненко; Р. Старинець; О. Ханенко; О. Чижевський, канд. арх.;

С. Шаманський, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва": (С. Броневиць- кий, канд. техн. наук; Т. Нечаева, канд. арх.; В. Присяжнюк)

Київський національний університет будівництва та архітектури " КНУБА" (М. Дьомін д-р арх.; О. Сингаївська, канд. арх.)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України: (В. Липський, канд. техн. наук)

2       ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.04.2013 р. № 119, чинний з 2014-01-01

3       УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4       Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів Б.1.1 "Система містобудівної документаціГ'

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

© Мінрегіон України, 2014

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство Укрархбудінформ

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації, що виконується на місцевому рівні (масштаби 1:500, 1:1 ООО, 1:2 ООО, 1:5 000,1:10 000)

6 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації, що виконується на державному та регіональному рівнях (масштаби 1:10 ООО, 1:50 000,1:100 000,1:200 000)

Додаток А

Приклади застосування умовних позначень

Додаток Б

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

SYMBOLS OF GRAPHICAL DOCUMENTS OF URBAN PLANNING DOCUMENTATION

Чинний від 2014-01-01

1       СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт установлює основні умовні позначення графічних документів, які входять до складу містобудівної документації, що розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та державних будівельних норм.

1.2   Умовні позначення корисних копалин даним стандартом не визначаються і визначені в [1].

 

2       НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-лравові та нормативні акти, а також норма­тивні документи;

Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-ХІІ Водний Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111 Повітряний Кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI

Закон України "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 № 791а-ХІІ

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-ХІІ Закон України "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 № 2456-ХІІ Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.1996 № 192/96-ВР Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.1997 № 575/97-ВР Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-111 Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 № 1809-111

Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" від 21.09.2000 № 1989-111

Закон України "Про курорти" від 05.10.2000 № 2026-111

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002 № 2918-111 Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.2004 № 1859-IV Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 № 2633-IV Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 № 2862-IV Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 N° 3038-VI ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації"

ДБН Б. 1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях"

ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"'

ДБН Б. 1.1 -15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту"

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 "Умовні графічні зображення та умовні познаки елементів генеральних планів та споруд транспорту"

ДСТУ Б А.2.4-19:2008 "Умовні графічні зображення електрообладнання і проводок на планах"

ДСТУ Б А.2.4-25:2008 "Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення"

ДСТУ-Н Б 5.1.1-12:2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг)".

 

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

3.1   автомобільна дорога, вулиця, штучна споруда - Закону України "Про автомобільні дороги"

3.2   аеродром, аеропорт - Повітряного кодексу України

3.3   ботанічний сад, дендрологічний парк, заказник, зоологічний парк, пам'ятка природи, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, природні території та об'єкти, природ­но-заповідний фонд - Закону України "Про природно-заповідний фонд"

3.4   водний об'єкт, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга - Водного кодексу України

3.5   водопровідна мережа, джерело питного водопостачання, централізоване водовід- ведення - Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

3.6   вулично-дорожня мережа - Закону України "Про благоустрій населених пунктів"

3.7   Генеральна схема планування території України, генеральний план населеного пункту, детальний план території, містобудівна документація, план зонування території (зонінг), схема планування території області, схема планування території району, схема планування частини території України, територія, червоні лінії - Закону України "Про регулю­вання містобудівної діяльності"

3.8   друга зона (зона обмежень), округ санітарної охорони, перша зона (зона суворого режиму), третя зона (зона спостережень) - Закону України "Про курорти"

3.9   землі історико-культурного призначення, нерухомий об'єкт культурної спадщини, пам'ятка культурної спадщини - Закону України "Про охорону культурної спадщини"

3.10 землі лісогосподарського призначення - Лісового кодексу України

3.11 зона безумовного (обов'язкового) відселення, зона відчуження, зона гарантованого добровільного відселення, зона посиленого радіоекологічного контролю, радіоактивно забруднені землі - Закону України "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

3.12 зона можливого ураження, зона надзвичайної екологічної ситуації, об'єкт підвище­ної небезпеки (потенційно небезпечний об'єкт) - Закону України "Про захист населення і тери­торій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

3.13  зона особливого режиму використання земель, зона санітарної охорони, охоронна зона, санітарно-захисна зона - Земельного кодексу України

3.14 екологічна мережа, національна екологічна мережа - Закону України "Про Загально­державну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"

3.15 електрична мережа - Закону України "Про електроенергетику"

3.16 магістральний трубопровід, промисловий трубопровід (приєднані мережі) - Закону України "Про трубопровідний транспорт"

3.17 рекреаційна зона - Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

3.18 теплоносій - Закону України "Про теплопостачання"

3.19 цивільний захист, зона можливого ураження - Закону України "Про правові засади цивільного захисту"

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять;

3.20 лінійні умовні позначення

Позначення, які використовуються для зображення об'єктів лінійного характеру, довжина яких виражається в масштабі карти

3.21 площадні умовні позначення

Позначення, які використовуються для заповнення об'єктів, що виражаються в масштабі карти, при цьому контури об'єктів на карті зберігаються

3.22 позамасштабні умовні позначення

Позначення, що використовуються для зображення об'єктів, площі яких не виражаються у масштабі карти.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online