ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів (укр)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Споруди транспорту

ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДБН В.2.3-5-2001

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ: НДПІ містобудування канд. техн. наук Христюк М.М.,

Пшенична Л.М.) Держбуду України за участі КНУБА канд. техн. наук Рейцен Є.0.) та УТУ канд. техн. наук Гамеляк І.П.)

ВНЕСЕНІ І Управлінням інженерного захисту територій та промислової ПІДГОТОВЛЕНІ забудови Держбуду України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 р. № 89 та

введені в дію з 1 жовтня 2001 р.

З введенням у дію норм втрачають силу абзац четвертий пунк­ту 7.26, другий та третій абзаци пункту 7.27, примітка 5 до таб­лиці 7.1, таблиці 7.1а та 7.16 з приміткою, пункти 7.29, 7.33, 7.34, 7.35, абзац третій та примітку пункта 7.41, пункт 7.41а (за винятком другого абзацу) ДБН 360-92*, а також пункти 6.27 з таблицею 6.5, 6.28, другий абзац пункту 6.29, пункти 6.33, 6.35, 6.36, 6.42-6.45 та 6.46 з таблицею 6.6 ДБН Б.2.4-1-94.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Споруди транспорту. ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів Вводяться вперше


Дані норми поширюються на проектування та будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих вулиць і доріг міських і сільських населених пунктів.

Дані норми не поширюються на внутрішньомайданчикові дороги промислових, складських і сільськогосподарських підприємств, позаміські та тимчасові дороги.

Норми є обов'язковими для органів виконавчої влади, контролю та експертизи, місцевого самовря­дування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, гро­мадських об'єднань і фізичних осіб, які мають ліцензію і здійснюють проектування, будівництво та ка­пітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних нормах, а також основні терміни та їх визначення наведені в додатках А і Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online