ДСТУ 7264:2012 Електроприлади побутові. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ ПОБУТОВІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 7264:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет України «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

РОЗРОБНИКИ: В. Устименко, Т. Яковлєва (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14087-88)

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ ПОБУТОВІ

Загальні технічні умови

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ

Общие технические условия

ELECTRIC HOUSEHOLD APPLIANCES

General specification

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на електроприлади побутові (далі за текстом - прилади), які живляться від мережі змінного та постійного струму, що виготовляються для потреб народного господарства та експорту.

1.2 Цей стандарт застосовують під час розробляння стандартів та технічних умов (далі за текстом - ТУ) на продукцію.

Примітка. Під час розробляння ТУ на прилади застосовують також ГОСТ 2.114.

1.3 Цей стандарт не поширюється на:

- прилади, призначені для промислового застосування;

- прилади, призначені для використовування в місцях зі специфічними умовами, наприклад, наявність корозії чи вибухонебезпечного середовища (пил, пара чи газ);

- окремі електродвигуни (за винятком мотор-компресорів для холодильних приладів);

- побутову радіоелектронну апаратуру;

- прилади для медичних цілей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ІЕС 60335.1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001, IDT)

ДСТУ 3376-96 (ГОСТ 17446-96) Електроприлади побутові. Надійність. Вимоги та методи контрольних випробувань

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3620-97 (ГОСТ 26119-97) Електроприлади побутові. Експлуатаційні документи

ДСТУ 4081-2002 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4238-2003 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів

ДСТУ 4351:2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності пральних машин

ДСТУ 4352:2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності кондиціонерів повітря

ДСТУ 4712:2007 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності посудомийних машин

ДСТУ 4980:2005 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності електричних духовок

ДСТУ 4992:2005 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначення енергетичної ефективності електричних прасок

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2001)

ДСТУ ISO 9001:2007 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2001, IDT)

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT)

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ССКД. Технічні умови)

ГОСТ 15.009-91 СРПП. Непродовольственные товары народного потребления (СРПВ. Непродовольчі товари народного споживання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код ІР)(Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (Код ІР)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги у частині стійкості до кліматичних зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Методи випробовувань на стійкість до кліматичних зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Методи випробовувань на стійкість до механічних зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги у частині стійкості до механічних зовнішніх впливових чинників)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання виборок штучної продукції)

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В. Допустимые отклонения (Системи енергопостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальні напруги до 1000 В. Допустимі відхили)

ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартных и технических условиях. Общие положения (Гарантії виробника. Встановлення та вираховування гарантійних строків у стандартах та технічних умовах. Загальні положення)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист та пакування. Загальні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 27805-88 Приборы электрические бытовые. Методы измерения вибрации (Прилади електричні побутові. Методи вимірювання вібрації)

СТ СЭВ 4672-84 Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы определения (Прилади електричні побутові. Граничні рівні шуму та методи визначання).

3 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Класифікацію приладів побутового призначення наведено в ДСТУ 3376.

3.2 Основні параметри та розміри приладів мають бути вказані в стандартах та ТУ на окремі види приладів.

3.3 Для визначення номенклатури функційних характеристик приладу потрібно використовувати національні та міждержавні стандарти на методи випробовувань функційних характеристик приладів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online