СОУ 41.0-21677681-37:2010 Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (НАПБ 05.025-2010)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІНСТРУКЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ПОЖЕЖОГАСІННЯ

СОУ 41.0-21677681-37:2010
(НАПБ 05.025-2010)

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об'єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним, проектно-вишукувальним, технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики «Енергоперспектива»

2 РОЗРОБНИКИ: В. Петров, В. Косюк

3 ВНЕСЕНО: Департаментом фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності Мінпаливенерго України О. Онищенко

4 УЗГОДЖЕНО: Державним департаментом пожежної безпеки МНС України 29.04.2010 р. № 36/4/2573 О. Євсеєнко, Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» Г. Пікалов

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Мінпаливенерго України за № 521 від 08 грудня 2010 р.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ: 08 березня 2011 р.

7 НА ЗАМІНУ: НАПБ 05.025-2000 (ГКД 343.000.003.002-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння

8 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Технічне обслуговування АСВП

6.1 Загальні вимоги

6.2 Технічні вимоги до системи

6.3 Резервуари для зберігання води

6.4 Всмоктувальний трубопровід

6.5 Насосна станція

6.6 Підвідні, живильні і розподільні трубопроводи

6.7 Вузли керування і запірна арматура

6.8 Зрошувачі

6.9 Пневмобак і компресор

6.10 Манометри

7 Перевірка технічного стану і підготовка до роботи АСВП

8 Проведення ремонтних робіт

9 Заходи безпеки

Додаток А Журнал №__ Здавання-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом

Додаток Б Акт технічного обстеження автоматичної системи водяного пожежогасіння

Додаток В Перелік регламентних робіт з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту АСВП

Додаток Г План-графік технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання АСВП на рік

Додаток Д Журнал №__ обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) автоматичної системи водяного пожежогасіння

Додаток Ж Акт промивання трубопроводів автоматичної системи водяного пожежогасіння

Додаток К Акт гідравлічного випробування трубопроводів автоматичної системи водяного пожежогасіння

Додаток Л Акт проведення вогневих випробувань автоматичної системи водяного пожежогасіння

Затверджено
наказом Міністра палива та
енергетики України
№ 521 від 08 грудня 2010 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ
ІНСТРУКЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ
ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

СОУ 41.0-21677681-37:2010
(НАПБ 05.025-2010)

Чинний від 2011-03-08

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Інструкція встановлює єдині технічні вимоги з експлуатації технологічного обладнання автоматичних систем водяного пожежогасіння (далі - АСВП) на об’єктах Міністерства палива та енергетики України.

1.2 Вимоги цієї Інструкції обов'язкові для державних підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України та господарських товариств, щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави і здійснюють експлуатацію автоматичних систем пожежної сигналізації.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDТ)

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDТ)

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд

ПУЕ:2009 Правила улаштування електроустановок.

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання промислове. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности (ССБП. Арматура промислова трубопровідна. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Пізнавальне фарбування, попереджувальні знаки і маркувальні щитки)

ГОСТ 14630-80 Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия (Зрошувачі водяні спринклерні і дренчерні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни і визначення)

ГКД 34.03.303-2005 (НАПБ В.01.034-2005/111) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

СОУ 40.1-21677681-04:2009 (НАПБ 05.024-2009) Інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online