ДСТУ 3950-2000 Техніка пожежна. Головки з`єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Техніка пожежна
ГОЛОВКИ З’ЄДНУВАЛЬНІ ДЛЯ ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3950-2000

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260

3 Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 1402:1994 (Е) (Гумові та пластмасові рукави та рукавні збірки — Гідростатичні випробування) в частині вимог щодо гідравлічних випробувань, ISO 7751:1991 (Гумові та пластмасові рукави та рукавні збірки — Співвідно­шення випробного, розривного та робочого тисків) у частині вимог до співвідношення ро­бочого, випробного та розривного тисків під час гідравлічних випробувань

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28352-89)

5 РОЗРОБНИКИ: Є. О. Козін (керівник розробки), канд. техн. наук; М. Я. Откідач; В. М. Авра­менко; І. В. Шапочніков

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Техніка пожежна
ГОЛОВКИ З’ЄДНУВАЛЬНІ ДЛЯ ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ
Загальні технічні умови

Техника пожарная
ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Общие технические требования Fire engineering

CONNECTING HEADS FOR FIRE EQUIPMENT
General technical specifications

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на з’єднувальні головки для поставок на внутрішній ринок та на експорт (далі — головки). Головки поділяються на напірні та всмоктувальні, призначені для з’єднування напірних, всмоктувальних та напірно-всмоктувальних пожежних рукавів між собою та з пожежним обладнанням.

Обов’язкові вимоги до якості продукції викладено у розділах 4, 5, 6, а обов'язкові вимоги до методів випробувань за цими показниками — у розділі 8 цього стандарту.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) Ключі для пожежної з'єднувальної арматури. Технічні умови

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группа условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 6557-89 Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая

ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Техни­ческие условия

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и опреде­ления

ГОСТ 17761-72 Пробки резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 17762-72 Пробки резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 17765-72 Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 17766-72 Кольца резьбовые с укороченным профилем резьбы диаметром от 105 до 300 мм. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 18922-73 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16 до 4. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 18927-73 Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4 до 6. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 18929-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резь­бы диаметром от 1/16 до 3 3/4. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 18930-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16 до 3 3/4. Конструкция и основные размеры

ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online