ДСТУ 3810-98 Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови. Зі Зміною № 1 (ІПС № 2-2005)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

РУКАВА ПОЖЕЖНІ НАПІРНІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 3810-98

Відповідає офіційному тексту

 

КИЇВ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

1998

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 21 грудня 1998 р. № 991

3 Стандарт відповідає ISO 4671:1984 (Е) «Гумові та пластмасові рукава і рукавні збірки – Методи вимірювання розмірів» у частині вимог щодо вимірювання внутрішнього діаметра рукава, ISO 1402:1994 (Е) «Гумові та пластмасові рукава і рукавні збірки – Гідростатичні випробування» в частині вимог щодо гідравлічних випробувань рукавів, ISO 8033:1991 (Е) «Гумові та пластмасові рукава – Визначення адгезії між компонентами» в частині вимог щодо зразків для випробування адгезії між складовими частинами рукава

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7877-75)

5 РОЗРОБНИКИ: Є.О. Козін (керівниктеми), канд. техн. наук; Л.А. Присяжнюк; Д.Г. Білкун, канд. хім. наук; В.М. Авраменко; Л.П. Кухаренко; І.В. Шапочніков

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

РУКАВА ПОЖЕЖНІ НАПІРНІ

Загальні технічні умови

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

Общие технические условия

FIRE ENGINEERING

DELIVERY FIRE HOSES

General technical specifications

Чинний від 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на напірні пожежні рукава (надалі – рукава) для транспортування вогнегасних речовин під надмірним тиском.

Обов’язкові вимоги до якості продукції викладено у 5.1,1.2–5.1.1.4, 5.1.1.7.1, 5.1.1.7.2, 5.1.1.8–5.1.1.18, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.5, у розділі 6, а обов’язкові вимоги до методів випробувань цих показників – у 8.1–8.14 цього стандарту. Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 2298-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2534-94 (ГОСТ 30135-94) Каркаси ткано-в’язані для пожежних рукавів. Загальні технічні умови

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция, производственно-технического назначения

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12172-74 Клеи фенолополивинилацетатные. Технические условия

ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 21790-93 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 24104-88 Е Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення щодо пожежної техніки – згідно з ДСТУ 2273.

3.2 Терміни щодо видів випробувань – згідно з ГОСТ 16504.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online