ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об`єктах. Методичні вказівки по розробці

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах.

Методичні вказівки по розробці

ГКД 34.03.102-96

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

ВАТ "Укроргенергобуд "

2 ВИКОНАВЦІ

Н М Лернер, О Г. Клименко, Н Ф Бутіна

3 УЗГОДЖЕНО

1996-05-27 Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (лист N 07-6а/1589) 1995-10-31 Президією ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (постанова П-28- 1 1 г)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

1996-01-16 Міністерством енергетики та електрифікації України, В А Лучніков

5 ЗАМІСТЬ

Нормативних материалов по охране труда для раз-работки проектов организации строительства и проектов производства работ знергетическич обьектов Затв Упралінням по техніці безпеки і промислової санітарії Міненерго СРСР 28 12.79.- М : Информэнерго, 1981.

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2001 р.

Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці

Охрана труда в проектах организации строительства и производства работ на знергетических обьектах. Методические указания по разработке

Чинний від 1996-07-01

1 Галузь використання

Ці Методичні вказівки містять основні технічні положення і нормативні вимоги, виконання яких забезпечує охорону життя і здоров'я працівників під час спорудження енергетичних об'єктів.

Методичні вказівки є обов'язковими для виконання всіма підприємствами і організаціями, що розробляють проекти організації будівництва і проекти виконання робіт для енергетичних об'єктів галузі.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- Правила пожежної безпеки в Україні: Затв. наказом МВС України від 22.06.95 N 400 - К., 1995;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Обшиє санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Норми освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online