ГКД 34.03.203-98 Охорона праці під час складання великогабаритних металоконструкцій на підприємствах та в організаціях Міненерго України. Методичні вказівки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ТА В ОРГАНІЗАЦІЯХ МІНЕНЕРГО УКРАЇНИ
Методичні вказівки

ГКД 34.03.203-98

Відповідає офіційному тексту

НДІЕнергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ВАТ «Укроргенергобуд»

2 ВИКОНАВЦІ О. Л. Гончар, Є. Ф. Ніколаєв, Л. В. Луцишина

3 УЗГОДЖЕНО 1997-09-07 Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, І. Д. Сорокін

1997-03-31 Центральним комітетом профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, постанова Президії № П-8-8

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1998-01-26 Міністерством енергетики України, наказ № 10

5 ЗАМІСТЬ РД 34.03.223 Инструктивные указания по безопасности труда при сборке крупногабаритных металлоконструкций на предприятиях Минэнерго СССР. — Затв. Управлінням по ТБ і ПС Міненерго СРСР 11.05.83

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2002 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Загальні вимоги безпеки для працівників, які залучені до складання великогабаритних металоконструкцій

4.1 Обов’язкові форми роботи з працівниками на виробництві

4.2 Обов’язки працівників, які залучені до складання великогабаритних металоконструкцій

4.3 Обов'язки осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

5 Спеціальні вимоги безпеки для працівників, які залучені до складання великогабаритних металоконструкцій

5.1 Спеціальні вимоги безпеки для слюсарів-складальників

5.2 Спеціальні вимоги безпеки для кранівників (машиністів) електричних вантажопідіймальних кранів мостового типу

5.3 Спеціальні вимоги безпеки для стропальників

5.4 Спеціальні вимоги безпеки для осіб, що застосовують вантажопідіймальні машини, якими керують з підлоги

5.5 Спеціальні вимоги безпеки для контролерів відділу технічного контролю

6 індивідуальні засоби захисту

7 Улаштування та утримання цеху (дільниці) складання великогабаритних металоконструкцій

8 Організація, улаштування та утримання робочих місць

9 Складальні і електрозварювальні роботи

10 Газорізальні роботи

10.1 Загальні вимоги

10.2 Вимоги безпеки під час робіт з газами-замінниками ацетилену

11 Експлуатація вантажопідіймальних машин І знімних . вантажозахватних пристроїв

12 Внутрішньоцеховий наземний транспорт і вантажно-розвантажувальні роботи

12.1 Внутрішньоцеховий наземний транспорт

12.2 Вантажно-розвантажувальні роботи

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ТА В ОРГАНІЗАЦІЯХ МІНЕНЕРГО УКРАЇНИ
Методичні вказівки

ОХРАНА ТРУДА ПРИ СБОРКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЭНЕРГО УКРАИНЫ
Методические указания

Чинний від 1998-04-01

1 Галузь використання

Ці методичні вказівки поширюються на підприємства та організації Міненерго України з метою забезпечення охорони праці під час складання великогабаритних металоконструкцій в закритих приміщеннях.

Вимоги методичних вказівок обов’язкові для виконання виробничими та адміністративно-технічними працівниками Міненерго України, які зайняті на роботах, що пов’язані зі складанням великогабаритних металоконструкцій.

2 Нормативні посилання

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия;

- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования;

- ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля;

- ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

- ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия;

- ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давле ние горючих газов;

- ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия;

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;

- ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия;

- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 24258-88 Средства псдмащивания. Общие технические условия;

- ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-мон тажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Тех нические условия;

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания;

- СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве;

- ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації по судин, що працюють під тиском. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104;

- ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170;

- ДНАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135;

- ДНАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. — Затв. на казом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107;

- ДНАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових). — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 20.03.96 № 45;

- ДНАОП 0.03-1.06-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 05.03.73 № 1009-73;

- НАОП 1.4.10-1.16-63 Правила техники безопасности и производ ственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопла менной обработке металлов. — Затв. постановою Президії ЦК профспілки робітників машинобудування від 02.04.63;

- Правила безпеки систем газопостачання України. — Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254;

- РД 34.03.307-87 Правила пожарной безопасности при производстве стро ительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР — Затв. Міненерго СРСР 27.10.88;

- РД 34.10.601 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одеж ды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР — Затв. Міненерго СРСР 26.01.84;

- ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об’єктах. Методичні вказівки по розробці. — Затв. Міненерго України 16.01.96;

- ГКД 34.12.102-95 Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення. — Затв. Міненерго України 08.09.95;

- Правила пожежної безпеки в Україні. — Введено в дію наказом МВС України від 22.06.95 № 400.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online