СОУ-Н МПЕ 40.1.21.141:2005 Норми трудовитрат на розробку спеціальної проектно-конструкторської документації нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НОРМИ ТРУДОВИТРАТ НА РОЗРОБКУ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
І СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

СОУ-НМПЕ 40.1.21.141-2005

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Міністерство палива та енергетики України
 2005


ПЕРЕДМОВА


1. ЗАМОВЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство “УкрГідроЕнерго”

2. РОЗРОБЛЕНО:

Спеціальним проектним та конструкторсько- технологічним бюро «Запоріжгідросталь»

3. РОЗРОБНИКИ: О.Б.Бабич, В.В.Козлов, Т.Г.Сорока, В.М.Шубін

4. ВНЕСЕНО:

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК О.Е.Шаповалов

5. УЗГОДЖЕНО:

Державним комітетом по будівництву та архітектурі “Держбуд України”

Лист № 7/5 - 401 від 7 квітня 2004 року

6. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Міністерством палива та енергетики України Наказ № 181 від 22.04.2005

7. НА ЗАМІНУ:

«Прейскуранта цен на конструкторские, специально-конструкторские и технологические работы по нетиповому механическому оборудованию и специальным стальным конструкциям гидротехнических сооружении», разработанного в 1992 году Государственным трестом по проектированию, изготовлению и монтажу механического оборудования «Гидромонтаж», г. Москва.

8. СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ: 2010 рік

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

22 квітня м. Київ № 181

Про затвердження та введення в дію
нормативного документа „Норми трудовитрат
на розробку спеціальної проектно-конструкторської
документації нестандартизованого механічного
обладнання і спеціальних стальних конструкцій
гідротехнічних споруд”

 

 

 

 


З метою використання під час складання кошторисів на розробку спеціальної проектно-конструкторської документації нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативний документ „Норми трудовитрат на розробку спеціальної проектно-конструкторської документації нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд” (далі - Норми трудовитрат), який набирає чинності через 30 днів з дати реєстрації цього наказу (додається).

2. Госпрозрахунковому підрозділу „Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту „Укрсільенергопроект” (Белоусову В.І.) внести норми трудовитрат до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних галузевих нормативних документів Мінпаливенерго України.

3. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, та компаній, щодо яких Мінпаливенерго України здійснює корпоративне управління, замовити в Госпрозрахунковому підрозділі „Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту „Укрсільенергопроект” (Бєлоусов В.І.) необхідну кількість примірників для тиражування.

4. Спеціальному проектному та конструкторсько-технологічному бюро „Запоріжгідросталь” забезпечити видання і находження необхідної кількості

примірників Норм трудовитрат підприємствам та компаніям відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.

5. Визнати таким, що втратив чинність, „Прейскурант цеп на конструкторские, специально-конструкторские и технологические работы по нетиповому механическому оборудованию и специальным стальным конструкциям гидротехнических сооружений”,

М., Гидромонтаж 1992.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С.М.

Міністр 

     _____________I. Плачков

                           

ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування

2 Загальні вимоги

3 Трудомісткість розробки комплексів механічного обладнання

4 Трудомісткість проектування виробів механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій

5 Трудомісткість розробки окремих видів проектно-конструкторської та нормативно-технічної документації 15 Додаток А Приклад. Визначення підсумкового коефіцієнта, який ураховує додаткові вимоги до розробки проектно-конструкторської документації 21

Додаток В Приклад. Визначення трудомісткості виконання технічного проекту трубопроводу

 

Затверджено
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
від " 22 " квітня 2005 р.№ 181

 

 

 

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.141-2005

НОРМИ ТРУДОВИТРАТ НА РОЗРОБКУ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
І СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

Чинний від _________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми трудовитрат визначають трудомісткість спеціальних проектно- конструкторських робіт з розробки нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд, що виконуються за технічними завданнями Замовників.

1.2 Положення цього документа використовується для складання кошторису на розробку спеціальної проектно-конструкторської документації нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд.

1.3 Цей нормативний документ призначений для застосування на підприємствах, в організаціях і компаніях, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України незалежно від їх форм власності, а також поширюється на інші галузі (меліорацію, водні шляхи, промводопостачання, тощо)

 

2  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Вартість спеціальних проектно-конструкторських робіт з розробки нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд формується шляхом помноження трудомісткості робіт на показник вартості 1 людино/години, що визначається розрахунковим шляхом проектною організацією, яка виконує роботу, виходячи із структури витрат, що склалися в організації, та поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси, і узгоджується з Замовником.

2.2 Норми трудовитрат установлюють трудомісткість розробки проектів нестандартизованого механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій гідротехнічних споруд, включаючи електрообладнання механізмів, на всіх стадіях проектування.

2.3 В таблицях 3.1, 3.2, 3.11, 3.12 та 4.1 визначена трудомісткість проектування основного нестандартизованого механічного обладнання, призначеного для постійної та тимчасової експлуатації.

2.4 Трудомісткість проектування виробів, близьких по сутності технічних рішень до виробів, що наведені в даному документі, оцінюється стосовно за відповідними таблицями.

2.5 Передбачені в цьому документі стадії розробки, етапи виконання робіт, комплектність

і види конструкторської документації встановлені згідно з вимогами відповідних стандартів.

2.6 Склад комплексів основного механічного обладнання і спеціальних стальних конструкцій для кожного виду гідроспоруд зазначено в таблицях 3.1, 3.11,3.12.

2.7 Трудомісткість складання ескізного або технічного проекту на виріб передбачає розробку його на засадах існуючого технічного завдання, затвердженого згідно з установленим порядком. При складанні технічного завдання організацією-розробником проекту механічного обладнання його трудомісткість визначається за таблицею 2.1.

2.8 Трудомісткість розробки ескізних проектів обладнання та виробів визначається за нормами на відповідний технічний проект в процентному відношенні 60% для першого варіанту та 40% для кожного з подальших варіантів.

2.9 При сполученні стадій проектування трудомісткість встановлюється як сума сполучених стадій, які прийняті в процентному відношенні за таблицею 2.2. Стадії розробки та їх сполучення встановлюються в технічному завданні на проектування.

2.10 При розробці проектів виробів з урахуванням наявності специфічних умов, які ускладнюють конструкцію, вимагають додаткових розрахунків, збільшують витрати на проектування, до трудомісткості за вказаними нормами застосовуються поправочні коефіцієнти, що наведені в таблиці 2.3.

2.11 При використанні в проекті з ініціативи Замовника типової або повторної проектно- конструкторської документації трудомісткість проекту може бути знижена в процентному відношенні відповідно до норм цього документа за узгодженням між Розробником та Замовником.

 

Таблиця 2.1 - Трудомісткість складання технічного завдання на виріб (в цілому)

Група складності

І

II

III

IV

Трудомісткість, людино/година

110

206

316

407

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online