ГНД 34.05.836-2004 Розрахунок вартості обслуговування повітряних ліній напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами радіотрансляційних мереж. Методика

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.05.836-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 380 В
ІЗ СУМІСНО ПІДВІШЕНИМИ ПРОВОДАМИ
РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ

МЕТОДИКА

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
(ОЕП ТРІФРЕ”)

Київ 2004 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом «Укрсільенергопроект»

3 ВИКОНАВЦІ В. В. Афонін, І. Я. Карпець, В. Г. Стафійчук, В. В. Лях

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Чех

    Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Ю. І. Улітіч

    ОЕП «ГРІФРЕ», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ № 310 від 11 червня 2004 р.

6 НАДАННО ЧИННОСТІ з 11 липня 2004 р.

7 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2009 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Визначення вартості річного обслуговування 1 км ПЛ напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами радіотрансляційних мереж

6 Прикінцеві положення

Додаток 1 Орієнтовний перелік робіт з технічного обслуговування ПЛ напругою 380 В, на які поширюється збільшення норм часу через наявність на опорах ПЛ проводів РМ

Додаток 2 Складання відомості витрат ресурсів власника ПЛ напругою 380 В на виконання робіт з їх технічного обслуговування

Додаток 3 Форма розрахунку вартості річного обслуговування 1 км ПЛ напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами РМ

Додаток 4 Територіальні коригувальні коефіцієнти за температурними зонами України

Додаток 5 Приклад розрахунку вартості обслуговування 1 км ПЛ напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами РМ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
№ 310 від 11 червня 2004 р.

ГНД 34.05.836-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 380 В
ІЗ СУМІСНО ПІДВІШЕНИМИ ПРОВОДАМИ
РАДІОТРАНСЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ
МЕТОДИКА

Чинний від 2004-07-11

1 Сфера застосування

1.1 Цей галузевий нормативний документ «Розрахунок вартості обслуговування повітряних ліній напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами радіотрансляційних мереж. Методика» призначено для обчислення вартості річного обслуговування 1 км повітряних ліній (далі — ПЛ) напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами радіотрансляційних мереж (далі — РМ) і визначення розміру компенсації з боку власників РМ додаткових витрат енергопостачальних компаній за збільшення норм часу під час обслуговування ПЛ напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами РМ.

1.2 Дія цієї Методики поширюється на енергопостачальні компанії, які мають на балансі ПЛ напругою 380 В із сумісно підвішеними проводами РМ.

2 Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

- Закон України «Про обов’язкове пенсійне страхування»;

- Закон України «Про розміри внесків на деякі види за гальнообов’язкового державного соціального страхування»:

- Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»;

- Закон України «Про страхові тарифи на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» від 27.06.2003 № 985;

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. — Затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 № 318 і зареєстровано Міністерством юстиції 19.01.2000 за № 27/4298;

- ДБН Д.2.7—2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

- Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України за участю Українського союзу промисловців і підприємців і ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2002—2003 роки. — Зареєстровано Міністерством праці та соціальної політики України 29.01.2002 та Міністерством юстиції України 30.01.2002 за № 03-3/491-015-8;

- РД 34.20.662 (ТИ 34-70-054-86) Типовая инструкция по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38—20 кВ.

- затверджено Головтехуправлінням Міненерго СРСР 26.05.86;

- ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. — Затверджено наказом № 296 Мінпаливенерго України 13.06.2003;

- ГКД 34.20.661—2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж;

- ГКД 34.05.834—98 Норми часу-розцінки на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Том І. Повітряні лінії напругою 0,4—20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6—20/0,4 кВ, розподільчі пункти напругою 6—20 кВ. — Затверджено наказом № 137 Міненерго України від 13.08.98;

- Збірник офіційних документів та роз’яснень Держбуду, № 3, березень 2002 p.;

- Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4—20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6—20 кВ. — Затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 22.02.89.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online