ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

 

ГКД 34.20.661-2003

ПРАВИЛА

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА МЕРЕЖ

 

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО   Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (ОЕП ТРІФРЕ)

2 РОЗРОБЛЕНО   Державним підприємством "Львівське конструкторське бюро"

3 ВИКОНАВЦІ   Лошак О.С., Галайко В.Д., ГІулькас Л.Г., Цар Г.С., Сушицька E.I., Бойко Н.М,

4 УЗГОДЖЕНО   Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю.А. Андрійчук

Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч, С.Я. Меженний

Управлінням електростанцій і теплових мереж Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго України, В.А. Ігнатьєв

Об'єднанням енергетичних підприємств "ГРІФРЕ", Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказом Міністерства палива та енергетики України № 228 від 14 травня 2003 р.

6 ЗАМІСТЬ   ГКД 34.20.661-95 "Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж Міненерго України"

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ   2008 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 травня 2003 року

м. Київ

Про затвердження галузевого керівного документа “Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання,будівель і споруд електростанцій та мереж”

З метою упорядкування організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж і у зв’язку із закінченням терміну дії переглянуто галузевий керівний документ ГКД 34.20-661-95 "Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України” (далі - Правила).

З метою впровадження галузевого керівного документа на підприємствах електроенергетичної галузі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію галузевий керівний документ "Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж" (далі - Правила), який набирає чинності через 30 днів з дати видання цього наказу (додається),

2. Визнати таким, що втратив чинність ГКД 34.20-661-95, затверджений Міненерго України від 25.04.95.

3. Госпрозрахунковому підрозділу “Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту “Укрсільенергопроект” (Білоусову) внести Правила до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.

4. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити Об’єднанню енергетичних підриємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Правил і оплатити необхідні витрати на їх перегляд та тиражування.

5. Об’єднанню енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Правил енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників.

Термін - 30 днів від дати видання цього наказу.

6. Департаменту з питань електроенергетики (Улітічу) підготувати проект розпорядження Мінпаливенерго про створення робочої групи з метою координації розроблення концепції організації на електростанціях ремонтного обслуговування обладнання за його технічном станом.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

 

Міністр                                                             С. Єрмілов

 

Затверджено наказом Міністерства палива

та енергетики України від І4.05.2003 № 228

ГКД 34.20.661-2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА МЕРЕЖ

Чинний від 2003-14-06

1 Галузь застосування

Правила встановлюють порядок організації технічного обслуговування та ремонту обладнання електростанцій, теплових і електричних мереж, будівель і споруд електростанцій та мереж, планування і фінансування ремонтних робіт, підготовки до ремонту, виконання ремонтних робіт, приймання з ремонту, оцінки якості відремонтованого обладнання, будівель і споруд та виконаних ремонтних робіт та є обов'язковими для підприємств та організацій, що здійснюють ці роботи.

2 Нормативні посилання

2.1 В цих правилах даються посилання на нормативні документи:

-   ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення;

-   ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів;

-   ДСТУ 2860 Надійність техніки. Терміни та визначення;

-   ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

-   ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы;

-   ГОСТ 2,604-68 ЕСКД. Чертежи ремонтные;

-   ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов;

-   ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий;

-   ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

-   ГОСТ12.3.002-75ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

-   ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

-   ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (теплотехническая часть). Рабочие чертежи;

-   ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения;

-   ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Методы определения содержания воды;

-   ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

-   ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

-   ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие определения;

-   ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения;

-   ГОСТ 27321-87 Леса строительные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия;

-   ГОСТ 27807-88 Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка;

-   ГОСТ 533-2000 Машины электрические вращающиеся. Турбогенерато-ры. Общие технические условия;

-   ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

-   ОСТ 34-38-445-83 Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов;

-   СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-   СНиП 2.09.02-85 Производственные здания;

-   СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

-   СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети;

-   ГКД 34.05.834-98 т.т.1-6 "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж";

-   ГКД34.10.383-98 "Норми аварійного запасу електроустаткування та матеріалів для магістральних електричних мереж напругою 220-750 кВ";

-   ГКД34.10.384-98 "Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38-150 кВ";

-   ГІД 34.01.101-97 Діючі галузеві керівні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж;

-   ГКД 34.05.502-2001 "Повітряні лінії електропередач напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації";

-   ДНАОП 1.1.10-1.01-97 "Правила безпечної експлуатації електро-установок". Затверджені Держнаглядохоронпраці. Наказ № 257 від 6.10.97 p.;

-   ВСН 22-83 Инструкция по проектированию, организации и механизации ремонта оборудования, зданий и сооружений на ТЭС;

-   Нормативні документа з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Затверджені спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288 і введені в дію з 1 грудня 1997 p.;

-   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Москва, 1989. Затверджені Міністерством енергетики та електрифікації 20.02.89.

3 Скорочення

В цих правилах прийняті наступні скорочення:

-   гідрозоловидалення — ГЗВ;

-   центральні ремонтні майстерні — ЦРМ;

-   теплові електростанції — ТЕС;

-   національний диспетчерський центр — НДЦ;

-   правила технічної експлуатації — ПТЕ;

-   система автоматичного регулювання — CAP;

-   цех теплової автоматики та вимірювань — ЦТAB;

-   служба вимірювань, налагоджування, випробувань — СВНВ;

-   відділ підземних споруд — ВПС;

-   підприємство електричних мереж — ПЕМ;

-   повітряні лінії — ПЛ;

-   технологічне обладнання, теплова автоматика та засоби вимірювання — обладнання;

-   виробничі будівлі та технологічні споруди — будівлі та споруди;

-   теплові та електричні мережі — мережі;

-   виробничі ремонтні підприємства та спеціалізовані ремонтні підприємства — ремонтні підприємства;

-   технічне обслуговування — ТО;

-   нормативно-технічна документація — НТД;

-   персональна електронно-обчислювальна машина — ПЕОМ;

-   гідроелектростанції — ГЕС;

-   верхній та нижній б'єф — ВБ та НБ;

-   гідротехнічні споруди — ГТС;

-   гідромеханічне обладнання — ГМО;

-   валоповоротний пристрій — ВПП;

-   млиновий вентилятор — MB;

-   перетворювачі лінійних прогинів струнні — ПЛПС;

-   перетворювачі лінійних деформацій струнні — ПЛДС;

-   контрольно-вимірювальна апаратура — КВА;

-   засоби теплової автоматики і вимірювань — ТАВ;

-   служба теплової автоматики — СТА;

-   метрологічна служба — MC.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online