ДСТУ Б В.2.7-83:2014 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-83:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали", ПК 2 "Полімерні, гідроізоляційні та м’які покрівельні матеріали"

РОЗРОБНИКИ: С. Лаповська, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. П’ятигорська; Л. Супрун; О. Шляковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.03.2014.р. № 84, чинний з 2014-12-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Контролювання пакувальних одиниць

5 Відбір рулонів матеріалу

6 Контролювання зовнішнього вигляду рулонів

7 Контролювання зовнішнього вигляду полотна

8 Визначення розмірів полотна матеріалу

9 Відбір зразків матеріалу для визначення фізико-технічних показників

10 Визначення маси

11 Визначення розривної сили, умовної міцності та напруження, відносного подовження та відносного залишкового подовження при розтягуванні

12 Визначення зміни розривної сили, відносного подовження при розтягуванні, гнучкості матеріалу при насиченні водою та 5 % розчином NaCI

13 Визначення опору статичному продавлюванню

14 Визначення опору динамічному продавлюванню

15 Визначення опору роздиранню цвяхом

16 Визначення твердості за Шором А

17 Визначення водопоглинання, водонасичення, зміни маси при замочуванні

18 Визначення гнучкості

19 Визначення морозостійкості

20 Визначення температури крихкості в’яжучого і покривного складу

21 Визначення температури розм’якшення покривного складу та температури розм’якшення в’яжучого

22 Визначення температури розтікання покривного складу

23 Визначення водонепроникності

24 Визначення газопроникності

25 Визначення теплостійкості та втрати маси при нагріванні

26 Визначення зміни лінійних розмірів

27 Визначення складальності полімерного матеріалу

28 Визначення теплового та тепловологого старіння

29 Визначення життєздатності матеріалу з липким шаром

30 Визначення суцільності шару посипки

31 Визначення втрати посипки під механічним впливом

32 Визначення втрати посипки при замочуванні матеріалу до водонасичення

33 Визначення кольору та кольоростійкості посипки

34 Визначення атмосферостійкості

35 Визначення біостійкості матеріалу (опору проростанню коренів рослин)

36 Визначення теплостійкості наплавленого (клейового) з'єднання полотен матеріалу

37 Визначення тріщиностійкості наплавленого (клейового) з’єднання матеріалу з бетоном та сталлю

38 Визначення міцності зчеплення з’єднаних полотен матеріалу при відшаровуванні

39 Визначення міцності на зсув наплавленого (клейового) з’єднання матеріалів

40 Загальні вимоги до оформлення результатів випробувань

41 Вимоги безпеки при випробуваннях

Додаток А Форма та розміри зразків для випробувань

Додаток Б Схема пристрою для визначення опору статичному продавлюванню

Додаток В Схема пристрою для визначення опору динамічному продавлюванню

Додаток Г Форма та розміри брусу для визначення гнучкості

Додаток Д Схема пристрою для визначення водонепроникності

Додаток Е Схема пристрою для визначення втрати посипки під механічним впливом

Додаток Ж Схема пристрою для визначення тріщиностійкості матеріалу

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
Методи випробувань

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Методы испытаний

ROLLED PROOFING AND WATERPROOF MATERIALS.
METHODS OF TESTING

Чинний від 2014-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на методи випробувань рулонних покрівельних та гідроізо­ляційних матеріалів (бітумних, бітумно-полімерних і полімерних на всіх різновидах основ або безосновних, одношарових чи багатошарових, що наплавляються, чи таких, що не наплавляються) (далі - матеріали).

1.2 Цей стандарт встановлює методи випробувань для контролювання таких показників:

- зовнішній вигляд пакувальних одиниць;

- зовнішній вигляд рулонів (щільність намотування матеріалу в рулоні, нерівність торців рулону);

- зовнішній вигляд полотна матеріалу;

- розміри полотна матеріалу (довжина, ширина, товщина, різнотовщинність та прямолінійність полотна матеріалу, площа полотна рулону);

- маса 1 м2 полотна матеріалу; довідкова маса рулону; маса покривного складу з кожного боку та загальна; товщина шарів покривного складу; маса покривного складу, маса розчинної частини в’яжучого та наповнювача у покривному складі; маса просоченої, абсолютно сухої основи та основи при стандартній вологості; вміст наповнювача у в’яжучому для матеріалів на скловолокнистій основі; відношення маси просочувального бітуму до маси абсолютно сухої основи; маса шару покривного складу матеріалу, що наплавляється; маса посипки на 1 м2 посипаної частини полотна матеріалу);

- розривна сила, умовна міцність та напруження, відносне подовження та відносне залишкове подовження при розтягуванні;

- зміна розривної сили, відносного подовження при розтягуванні, гнучкість матеріалу при насиченні водою та 5 % розчином NaCI;

- опір статичному продавлюванню;

- опір динамічному продавлюванню;

- опір роздиранню цвяхом;

- твердість за Шором А;

- водопоглинання, водонасичення, зміна маси при замочуванні;

- гнучкість;

- морозостійкість;

- температура крихкості в’яжучого і температура крихкості покривного складу;

- температура розм’якшення покривного складу та температура розм’якшення в’яжучого;

- температура розтікання покривного складу та температура розтікання в’яжучого;

- водонепроникність;

- паропроникність та опір паропроникненню;

- газопроникність;

- теплостійкість та втрата маси при нагріванні;

- зміна лінійних розмірів;

- скпадальність полімерного матеріалу;

- теплове та тепловологе старіння;

- водонепроникність матеріалу після його розтягування за низьких температур;

- формостійкість матеріалу при коливаннях температури;

- життєздатність матеріалу з липким шаром;

- відносна суцільність шару посипки;

- втрата посипки під механічним впливом;

- втрата посипки при замочуванні матеріалу до водонасичення;

- колір та кольоростійкість посипки;

- атмосферостійкість;

- біостійкість матеріалу (опір проростанню коренів рослин);

- теплостійкість наплавленого (клейового) з’єднання полотен матеріалу;

- тріщиностійкість наплавленого (клейового) з’єднання матеріалу з бетоном та сталлю;

- міцність зчеплення з’єднаних полотен матеріалу при відшаровуванні;

- міцність на зсув наплавленого (клейового) з’єднання матеріалів.

Застосування тих або інших методів випробування, періодичність проведення випробувань встановлюють у нормативній документації на конкретний вид матеріалів.

Показники пожежної безпеки визначають відповідно до стандартів:

- горючість і групи горючості - ДСТУ Б В.2.7-19, ГОСТ 12.1.044, групи поширення полум’я - ДСТУ Б В.2.7-70, групи займистості - ДСТУ Б В.1.1-2.

Опір паропроникненню визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-253, паропроникність матеріалів визначають згідно з ДСТУ Б EN ISO 12572.

Водонепроникність матеріалу після розтягування за низьких температур визначають згідно з ДСТУ Б EN 13897.

Вплив циклічних коливань температури на формостійкість матеріалу визначають згідно з ДСТУ Б EN 1108.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні акти та нормативні документи.

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДНАОП 0.03-1.07-73 (СП 1042-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.06.001-85-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань із питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НПАОП 40.1-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні вимоги та положення

ДСТУ 4818:2007 Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови

ДСТУ Б А.1.1-5-94 ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні власти­вості будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-15-94 ССНБ. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-29-94 ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум’я

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності (ГОСТ 25898-83, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтру­вальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штагненциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійкі вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 19728.17:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення втрати маси під час прожарю­вання (ГОСТ 19728.17-2001, IDТ)

ДСТУ Б EN 1108:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (EN 1108:1999, IDТ)

ДСТУ Б EN 1296:2011 Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння за довготривалої дії підвищеної температури (EN 1296:2000, IDТ)

ДСТУ Б EN 1297:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води (EN 1297:2004, IDТ)

ДСТУ Б EN 1850-1:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 1. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі (EN 1850-1:1999, IDТ)

ДСТУ Б EN 1850-2:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 2. Листи пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі (EN 1850-2:2001, IDT)

ДСТУ Б EN 13416:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків (EN 13416:2001, IDТ)

ДСТУ Б EN 13897:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Визначення водонепроникності після розтягнення за зниженої температури (EN 13897:2004, IDТ)

ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572:2001, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССПБ. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре­бования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССПБ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шopy (Гума. Метод визначення твер­дості за Шором)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия (Гліцерин дистильований. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшення за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки і наконечники із прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)

ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия (Тальк та талькомагнезит мелені. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будинки)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СП 4607-89 Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами со ртутными заполнителями (Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами з ртутними заповнювачами)

ПУЕ Правила улаштування електроустановок.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Методика вимірювання об’ємної активності Радону-222 (222 Rn), атестована 12.06.2003 за № 818

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online