ДСТУ-Н Б В.2.7-304:2015 Настанова з виготовлення та застосування лужних цементів, бетонів та конструкцій на їх основі

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ,
БЕТОНІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЇХ ОСНОВІ

ДСТУ-Н Б В.2.7-304:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури

РОЗРОБНИКИ: П. Кривенко, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Петропавловський, канд. техн. наук; В. Гоц, д-р техн. наук; Р. Рунова, д-р техн. наук; О. Гелевера, канд. техн. наук; Г. Вознюк, канд. техн. наук; О. Ковальчук, канд. техн. наук; О. Кавалерова, канд. екон. наук; В. Пушкарь, канд. техн. наук; Г. Ростовська, канд. техн. наук; І. Руденко, канд. техн. наук; В. Троян, канд. техн. наук; С. Лакуста, м.н.с.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2015 р. № 154, чинний з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням РСН УССР 336-90 та РСН 354-90)

4 Цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.7 "Будівельні матеріали" згідно з ДБН А.1.1-1:93 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги до виготовлення та застосування цементів і бетонів

3.1 Сушіння та помел алюмосилікатних компонентів (лужних цементів)

3.2 Приготування розчину лужного компонента та його використання

3.3 Приготування бетонної суміші

3.4 Випробування бетону

4 Вимоги щодо використання бетонів у виробництві збірних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій

4.1 Загальні положення

4.2 Формування виробів і конструкцій

4.3 Тверднення бетону у виробі та конструкції

4.4 Правила приймання, транспортування та зберігання виробів і конструкцій

5 Вимоги щодо використання цементів та бетонів у монолітному будівництві

5.1 Загальні вимоги

5.2 Укладання бетонних сумішей

5.3 Витримування та догляд за тверднучим бетоном

5.4 Вимоги, обумовлені особливостями бетонних сумішей

6 Вимоги щодо розрахунку та проектуванню виробів і конструкцій

7 Виконання робіт в зимових умовах

7.1 Витримування бетонів методом термоса

7.2 Попередній електророзігрів лужних бетонів на основі несилікатних лужних компонентів

8 Електропрогрів бетонів

9 Вимоги безпеки і охорони довкілля, утилізація

10 Контроль за виконанням робіт і якістю лужних бетонів

11 Контроль за виконанням робіт і якістю бетонів у монолітному будівництві

12 Транспортування та зберігання збірних виробів і конструкцій з бетону

Додаток А Густина розчинів сполук лужних металів за температурою 20 °С

Додаток Б Прискорений метод визначення силікатного модуля розчинного силікату натрію

Додаток В Коригування силікатного модуля розчинного силікату натрію

Додаток Г Приклад проектування складу бетону на шлаколужному цементі

Додаток Д Деформативні характеристики лужних бетонів

Додаток Е Приклад розрахунку конструкції електродів і їх розміщення в бункері із застосуванням комп’ютерного програмного забезпечення

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ,
БЕТОНІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ НА ЇХ ОСНОВІ

УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ЩЕЛОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВ,
БЕТОНОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

MANUAL ON THE PRODUCTION AND USE OF ALKALI ACTIVATED CEMENTS,
CONCRETES AND STRUCTURES FROM THEM

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на виготовлення та застосування лужних цементів (далі - цементів), важких та дрібнозернистих бетонів (далі - бетонів) та бетонних і залізобетонних конструкцій на їх основі (далі - конструкцій) згідно з ДБН В.2.6-98, ДБН В.2.6-160 та ДСТУ Б В.2.6-2, призначених для експлуатації у звичайному середовищі та середовищі з агресивним ступенем впливу відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145 об’єктів виробничого та невиробничого призначення, втому числі монолітних, з врахуванням їх високої водонепроникності, корозійної стійкості і ряду інших спеціальних властивостей.

1.2 Важкі бетони на основі лужних цементів, характеристики яких відповідають ДСТУ Б В.2.7-25 та знаходяться в межах показників для важких бетонів аналогічних класів за міцністю на основі портландцементів, при відповідному контролі заводу-виробника, застосовуються в виробах і конструкціях тієї ж номенклатури, що і на портландцементах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання з перевірки знань з питань охорони праці

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-ХХ:201Х Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

ДСТУ Б В.2.6-145-2010 Конструкція будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-25:2011 Будівельні матеріали. Бетони важкі лужні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-181:2009 Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контроль ними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості

ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності та коефіцієнта Пуассона

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Настанова щодо визначення складу важкого бетону

ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги безпеки)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний. (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 201-76 Тринатрийфосфат. Технические условия (Тринатрійфосфат. Технічні умови)

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия (Натр їдкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия (Сода кальцинована технічна. Технічні умови)

ГОСТ 5839-77 Реактивы. Натрий щавелевокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій щавлевокислий. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия (Гліцерин дистильований. Технічні умови)

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (Калій вугле кислий технічний (поташ). Технічні умови)

ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия (Рідина гідро- фобізуюча 136-41. Технічні умови)

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (Скло натрієве рідинне. Технічні умови)

ГОСТ 18704-78 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль. Технические условия (Етиленгліколь. Технічні умови)

ГОСТ 20848-75 Реактивы. Калий фтористый 2-водный. Технические условия (Реактиви. Калій фтористий 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 21286-82 Каолин обогащенный для керамических изделий Технические условия. (Каолін збагачений для керамічних виробів. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загального виробничого забруднення і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загального виробничого забруднення і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online