ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДБН В.2.6-98:2009
Зі зміною № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку та територій України
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Барашиков, д-р техн. наук; О. Давиденко, д-р техн. наук; О. Голишев, д-р техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Гурківський, канд. техн. наук; Ю. Аметов, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук; О.Перлова, канд. техн. наук; інженери Л. Канюка; І. Сазонова; М. Безбожна; Т. Мірошник

ЗА УЧАСТЮ:
ХДТУБА: А. Шагін, д-р техн. наук; С. Фомін, д-р техн. наук;І. Лучковський, д-р техн. наук
ХНАМГ: В. Шмуклер, д-р техн. наук, Г. Молодченко, д-р техн. наук ДонНАБА: В. Корсун, д-р техн. наук; В. Веретенніков, канд. техн. наук Полтавський НТУ ім. Ю. Кондратюка: Л. Стороженко, д-р техн. наук; О. Семко, д-р техн. наук; А. Павліков, канд. техн. наук; В. Митрофанов, канд. техн. наук; О. Шкурупій, канд. техн. наук

Національний університет "Львівська політехніка": Б. Гнідець, д-р техн. наук; Б. Демчина, д-р техн. наук; В. Кваша, д-р техн. наук; Р. Кінаш, д-р техн. наук; 3. Бліхарський, д-р техн. наук ПДАБА: М. Савицький, д-р техн. наук. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне): Є. Бабич, д-р техн. наук; В. Бабич, канд. техн. наук; В. Савицький, канд. техн. наук Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка: Й. Лучко, д-р техн. наук ОДАБА: В. Дорофєєв, д-р техн. наук; О. Яременко, д-р техн. наук; В. Карпюк, канд. техн. наук; А. Мішутін, канд. техн. наук
ОНМУ: С. Клованич, д-р техн. наук ВАТ "КиївЗНДІЕП": А. Козачевський, д-р техн. наук НДІБВ: О. Городецький, д-р техн. наук Вінницький НТУ: О. Войцехівський, канд. техн. наук.; А. Моргун, д-р техн. наук; В. Андрухов, канд. техн. наук Харківський ПромбудНДІпроект: Л. Туринський; С. Яровой, канд. техн. наук; В. Петров, канд. техн. наук Київський Промбудпроект: Е. Воловик Діпромісто: І. Онуфрієнко Гіпроцивільпромбуд: А. Пан

2 ПОГОДЖЕНО: Держпожбезпеки МНС України, лист від 30 листопада 2009 р. № 8113 Держгірпромнагляд, лист від 23 грудня 2008 р. № 01/03-10в-13/10908

3 ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіонбуду України від 24.12.2009 р. № 680. Введені в дію з 1 липня 2011 р. зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.01-84*

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (НДІБК)

НАДАНО ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДБН В.2.6-98:2009
На заміну СНиП 2.03.01-84*

Чинні від 2020-06-01

Ці Норми встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати бетонні та залізобетонні конструкції будівель та споруд, а також основні правила щодо їх проектування. При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1992-1-1:2005 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій – Частина 1-1: Загальні норми і правила для споруд.

Під час розроблення цих норм були враховані основні положення ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1.
(Вступ змінено, Зміна № 1)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

1.1.1 Ці Норми поширюються на бетонні та залізобетонні конструкції, що використовують у всіх галузях будівництва. Дані Норми відповідають основним положенням і вимогам щодо безпеки і експлуатаційної придатності споруд з урахуванням навантажень, що виникають під час зведення й експлуатації, а також при виготовленні, зберіганні та транспорту ванні будівельних конструкцій.
(Пункт 1.1.1 змінено, Зміна № 1)

1.1.2 Норми містять основні вимоги щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього терміну служби. Встановлені вимоги повинні бути реалізовані на основі даних Норм та інших нормативних документів.

1.1.3 Залізобетонні конструкції повинні задовольняти основні вимоги, які визначені у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

1.1.4 У цих Нормах наведено основні вимоги з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій, вимоги до матеріалів, розрахунку, конструювання.

1.1.5 У Нормах наведено загальні вимоги до проектування неармованих і армованих звичайною і попередньо напруженою арматурою залізобетонних конструкцій із важкого і легкого конструкційних бетонів.

1.1.6 У нормах розглядаються наступні питання:

1. Загальні положення.

2. Основи проектування.

3. Матеріали.

4. Довговічність та захисний шар бетону для арматури.

5. Розрахунок конструкцій.

6. Граничні стани за несучою здатністю (Перша група).

7. Граничні стани за придатністю до експлуатації (Друга група).

8. Основні правила конструювання елементів з використанням звичайної і попередньо напруженої арматури.

9. Особливі правила конструювання.

10.Додаткові вимоги до збірних залізобетонних елементів і конструкцій.

11.Залізобетонні конструкції з бетонів конструкційних легких.

12. Конструкції із неармованого і мало армованого бетону.

1.1.7 Ці Норми не поширюються на:

- конструкції, які експлуатуються за температури навколишнього середовища вище 50 °С і нижче -70 °С;

- спеціальні типи будівель (розрахунок висотних будівель вище 73,5 м на прогресуюче обвалення тощо);

- проектування спеціальних типів цивільних споруд, на які є окремі норми (віадуки, мости, дамби, резервуари під тиском, прибережні платформи або водозахисні споруди);

- дрібнозернисті бетони та пінобетонні складові, фібробетон, а також виготовлення конструкцій з надважких заповнювачів або із застосуванням сталевих профілів.

1.2 Нормативні посилання

Перелік нормативних документів та нормативних актів, на які є посилання, наведено у додатку А.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online