ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
НЕАВТОМАТИЧНІ ЗВАЖУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7690:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Технічним комітетом «Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів» (ТК 156)

РОЗРОБНИКИ: І. Колозінська; Т. Солодуха (науковий керівник); Л. Теплицька

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.453-82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Операції та засоби повірки

4 Умови повірки та підготування до неї

5 Проведення повірки

5.1 Зовнішній огляд.

5.2 Випробовування

5.3 Контроль метрологічних характеристик

6 Оформлення результатів повірки

Додаток А Форма протоколу повірки неавтоматичних зважувальних приладів з е = d або є = 2 d

Додаток Б Форма протоколу повірки неавтоматичних зважувальних приладів з е > 5 d

ДСТУ 7690:2015
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
НЕАВТОМАТИЧНІ ЗВАЖУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГИЯ
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на неавтоматичні зважувальні прилади:

— типи яких занесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, як такі, що відповідають вимогам ДСТУ EN 45501;

— які пройшли державну метрологічну атестацію у порядку, встановленому ДСТУ 3215, за результатами якої прилади визнано такими, що відповідають вимогам ДСТУ EN 45501, і встановлює методику їх первинної та періодичної повірок (калібрування) (далі за текстом — по- вірка).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи та нормативно-правові акти:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 4179:2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ГОСТ 9392:2009 Уровни рамные и брусковые. Технические условия (Рівні рамні та брускові. Технічні умови) (ГОСТ 9392-89, IDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ OIML R 60:2010 Датчики навантаження (ваговимірювальні). Метрологічні норми та методи випробування (OIML R 60:2000, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 2105-75 Крюки кованые и штампованные. Технические условия (Гаки ковані та штамповані. Технічні умови)

ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (Зразки шорсткості поверхні (порівняння). Загальні технічні умови)

ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования (Твердоміри для металів. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи