ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 3989-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 25 вересня 2000 р. № 574

У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 113/98-ВР від 11.02.1998 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Б. Марков, канд. техн. наук; О. Мапецька

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні положення

5 Організація та порядок калібрування

Додаток А Форми свідоцтва про калібрування ЗВТ

Додаток Б Форми довідки про непридатність ЗВТ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

МЕТРОЛОГИЯ
КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Основные положения, организация, порядок проведения и оформления результатов

METROLOGY
CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS
Basic regulations, organization, procedure and presentation of results

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ).

Цей стандарт установлює вимоги до організації, порядку проведення та оформлення резуль­татів калібрування ЗВТ.

Вимоги 5.1 та 5.2 є рекомендованими. .

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, засто­сування і зберігання.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовують терміни та їх визначення відповідно до ДСТУ 2681, а також такі терміни:

калібрувальна лабораторія — лабораторія або інша організаційна структура підприємства або організації, що виконує калібрування;

міжкалібрувальний інтервал — проміжок часу між двома послідовними калібруваннями, протя­гом якого метрологічні характеристики ЗВТ перебувають у нормованих допусках, встановлених під час державних приймальних випробувань або метрологічної атестації.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи