ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ
І МАГНІЮ У ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ

ДСТУ 7945:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» УААН (ННЦ ІҐА)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Гаврилович, канд. с.-г. наук; О. Дрозд, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26428-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Відбирання проб

5 Апаратура, посуд та матеріали

6 Реактиви

7 Готування до аналізування

8 Аналізування

8.1 Готування водної витяжки

8.2 Фільтрування суспензії

8.3 Визначення вмісту суми іонів кальцію та магнію

8.4 Визначення вмісту іонів кальцію

8.5 Визначення вмісту гігроскопічної вологи

9 Опрацювання результатів

10 Точність методу

11 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ І МАГНІЮ
У ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ
В ВОДНОЙ ВЫТЯЖКЕ

SOIL QUALITY
CALCIUM AND MAGNESIUM IONS DEFINITION
IN WATER EXTRACT

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює комплексометричний метод визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці з ґрунтів.

Стандарт застосовують під час виконання аналітичних робіт для ґрунтового, агрохімічного, меліоративного обстеження угідь, для контролю за сольовим режимом ґрунтів, а також під час проведення інших пошукових і дослідницьких робіт.

Вимоги щодо убезпечення робіт під час визначення викладено у розділі 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ГОСТ 17792:2009 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ДСТУ ISO 10381-1:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия (Реактиви. Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия (Реактиви. Гідроксиламіну гідрохлорид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8864-71 Реактивы. Натрия N.N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия (Реактиви. Натрію N.N-діетилдитіокарбамат 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N’,N’-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (Реактиви. Сіль динатрієва етилендіамін-N.N.N’.N’-тетраоцтової кислоти 2-водна (трилон Б))

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online