ДСТУ 9048:2020 Автомобільні дороги. Методи вимірювання основних параметрів стану довкілля

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ
ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

ДСТУ 9048:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 серпня 2020 р. № 198 з 2021-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення основних показників забруднення довкілля

6.1 Визначення показників забруднення атмосферного повітря

6.2 Визначення показників забруднення ґрунту

6.4 Визначення акустичного навантаження

6.5 Визначення вібраційного навантаження

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (довідковий) Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ
ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

HIGHWAYS
METHODS OF MEASURING
THE MAIN PARAMETERS
OF THE ENVIRONMENTAL STATE

Чинний від 2021-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи вимірювання основних параметрів стану довкілля.

1.2 Цей стандарт застосовують під час вимірювання основних показників забруднення атмосферного повітря, ґрунту, поверхневих та ґрунтових вод, а також показників акустичного та вібраційного навантаження в межах впливу автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг) та дорожньої інфраструктури.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги

ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б 6.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17.4.3.01:2019 (ГОСТ 17.4.3.01:2017, IDT) Охорона довкілля. Якість ґрунту. Загальні вимоги до відбирання проб

ДСТУ ГОСТ 17.4.4.02:2019 (ГОСТ 17.4.4.02:2017, IDT) Охорона довкілля. Якість ґрунту. Методи відбирання та підготування проб для хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізу

ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online