ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ВИЗНАЧЕННЯ РУХОМОЇ СІРКИ
В МОДИФІКАЦІЇ ННЦ ІГА імені О. Н. СОКОЛОВСЬКОГО

ДСТУ 8347:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: М. Мірошниченко, д-р біол. наук (науковий керівник); О. Назаренко; Ю. Савченко; Л. Ткаченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням Україні ГОСТ 26490-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Устатковання, посуд і матеріали

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Готування до аналізування

8.1 Готування зразка ґрунту

8.2 Готування розчинів

8.3 Готування градуювальних розчинів

8.4 Визначення градуювальної характеристики

9 Аналізування

9.1 Готування витяжки з ґрунту

9.2 Визначення масової концентрації рухомої сірки

10 Обробляння результатів

11 Точність методу

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ РУХОМОЇ СІРКИ
В МОДИФІКАЦІЇ ННЦ ІГА імені О. Н. СОКОЛОВСЬКОГО

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ СЕРЫ
В МОДИФИКАЦИИ ННЦ ИПА имени А. Н. СОКОЛОВСКОГО

SOIL QUALITY
DETERMINATION OF MOBILE SULFUR
IN MODIFICATION OF NSC ISSAR NAMED AFTER O. N. SOKOLOVSKY

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення рухомої сірки в ґрунтах у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського.

1.2 Цей стандарт застосовний в галузях агрохімії, ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

1.3 Вимоги щодо безпечності роботи викладено в розділі 6.

ЗАСТОРОГА! Барій — дуже токсичний елемент. Його іони, потрапляючи в організм, наносять шкоду здоров’ю персоналу, який працює з розчинними солями барію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Реактиви. Барій хлорид 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия (Реактиви. Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N’,N’-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия. (Реактиви. Сіль динатрієва етилендиамін-N,N,N’,N’-тетраоцтової кислоти 2-водна (трилон Б). Технічні умови

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО (Ґрунти. Приготування сольової витяжки та визначення її pH методом ЦІНАО)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online