ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Хімічні реактиви

МЕТОДИ ГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО ТИТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

 

ДСТУ 7258:2012

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких та твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономрозвитку України («Укрметртест- стандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Гаврилкін; С. Кулик,канд. хім. наук; М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); М. Урда, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25794.1-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки

5 Готування титрованих розчинів натрію гідроксиду та визначання їхньої молярної концентрації

5.1 Правила готування титрованих розчинів натрію гідроксиду та визначення їхньої молярної концентрації

5.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

5.3 Методика готування титрованих розчинів натрію гідроксиду

5.4 Методика визначення молярної концентрації натрію гідроксиду

5.5 Правила опрацювання результатів випробування

5.6 Правила оформлення результатів випробування

5.7 Правила зберігання титрованих розчинів натрію гідроксиду

5.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

6 Готування та визначання молярної концентрації титрованих розчинів соляної кислоти

6.1 Правила готування титрованих розчинів соляної кислоти та визначення їхньої молярної концентрації

6.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

6.3 Методика готування титрованих розчинів соляної кислоти

6.4 Методика визначення молярної концентрації титрованих розчинів соляної кислоти

6.5 Правила опрацювання результатів випробування

6.6 Правила оформлення результатів випробування

6.7 Правила зберігання титрованих розчинів соляної кислоти

6.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

7 Готування та визначання молярної концентрації титрованих розчинів сірчаної кислоти

7.1 Правила готування титрованих розчинів сірчаної кислоти та визначення їхньої молярної концентрації

7.2 Засоби вимірювання, допоміжні пристрої, реактиви та матеріали

7.3 Методика готування титрованих розчинів сірчаної кислоти

7.4 Методика визначення молярної концентрації титрованих розчинів сірчаної кислоти

7.5 Правила опрацювання результатів випробування

7.6 Правила оформлення результатів випробування

7.7 Правила зберігання титрованих розчинів сірчаної кислоти

7.8 Збіжність і відтворюваність результатів випробування

Додаток А Розраховування температурних поправок до значень молярної концентрації компонентів титрованих розчинів

Додаток Б Методика очищення калію гідрофталату та натрію карбонату

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ

МЕТОДИ ГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО ТИТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ МОЛЯРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

CHEMICAL REAGENTS

METHODS OF PREPARATION OF SOLUTIONS FOR ACID-BASE TITRATION AND DETERMINATION OF THEIRS MOLAR CONCENTRATION

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на хімічні реактиви і встановлює методи готування, визначення молярної концентрації та зберігання розчинів, призначених для кислотно-лужного титрування:

— розчину натрію гідроксиду з молярними концентраціями від 0,02 моль/дм3 до 1,0 моль/ дм3;

— розчину соляної кислоти з молярними концентраціями від 0,02 моль/дм3 до 1,0 моль/дм3;

— розчину сірчаної кислоти з молярними концентраціями від 0,01 моль/дм3 до 0,5 моль/дм3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їхньої молярної концентрації

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия (Реактиви. Барію хло­рид 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4221-76 Реактивы. Калий углекислый. Технические условия (Реактиви. Калій вуглекис­лий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (Реактиви. Методи готування допоміжних реактивів та розчинів, які застосовують під час аналізування)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів)

ГОСТ 6563-75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия (Вироби технічні з благородних металів і сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 6755-88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия (Поглинач хімічний вапняний ХП-И. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 18704-78 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

ДОДАТОК В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ТУ 6-09-02-559-2004 Калий гидрофталат для буферных растворов. Технические условия (Калію гідрофталат для буферних розчинів. Технічні умови)

2 ТУ 6-09-2678-77 Бумажные фильтры «синяя лента», обеззоленные (Паперові фільтри «синя стрічка», беззольні)

3 ТУ 6-09-5169-84 Метиловый красный водорастворимый, ч. д. а. (Метиловий червоний, водорозчинний, ч. д. а.)

4 ТУ 6-09-5171-84 Метилоранж (индикатор) (Метилоранж (індикатор))

5 ТУ 6-09-5360-88 Фенолфталеин. Индикатор, чистый для анализа (Фенолфталеїн. Індика­тор, чистий для аналізу).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи