ДСТУ 4141-2002 Шини пневматичні великогабаритні і надвеликогабаритні для позадорожніх кар’єрних автомобілів. Технічні умови. Зі Змінами № 1, № 2

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНІ І НАДВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЛЯ ПОЗАДОРОЖНІХ
КАР’ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ
Технічні умови

ДСТУ 4141-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом стандартизації «Шини та вироби шинної промисловості» (ТК 46)

ВНЕСЕНО Міністерством промислової політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 28 грудня 2002 р. № 31 з 2004-01-01

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О.Смирнов, канд. техн. наук; О. Науменко, д-р техн. наук; Л. Двадненко (керів­ник розробки); В. Ємельюшена; В. Вербас; В. Варивода; В. Прокопенко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, познаки, основні параметри і розміри

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи випробовування

8 Транспортування і зберігання

9 Вказівки щодо експлуатації

10 Гарантії виробника

Додаток А Познаки, основні параметри, розміри і норми експлуатаційних режимів шин

Додаток Б Норми навантаги на шини для вибирання режиму роботи за різного внутрішнього тиску

Додаток В Зміна навантаги на шину залежно від швидкості

Додаток Г Індекси навантаги і відповідні їм значення навантаги

Додаток Д Інструкція щодо транспортування і зберігання безкамерних шин

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНІ І НАДВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЛЯ ПОЗАДОРОЖНІХ
КАР’ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ
Технічні умови

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И СВЕРХКРУПНОГАБАРИТНЫЕ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ
КАРЬЕРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Технические условия

GIGANT AND SUPER GIGANT PNEUMATIC TYRES
FOR OFF-THE-ROAD TRUCKS Specifications

Чинний від 2004-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пневматичні шини (далі — шини) для позадорожніх кар'єрних автомобілів вантажопідіймальністю не менше 27 т, призначених для експлуатації за температури навколишнього середовища від мінус 55 до плюс 45 °С.

Обов’язкові вимоги до якості шин викладено в 4.6 (у частині познаки, розміри, норми експлуа­таційних режимів), 5.2.1, 5.2.3, 5.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2086-92 (ГОСТ 30018-93) (ISO 4250-1:1988) Шини звичайного профілю та широко- профільні для умов бездоріжжя і ободи. Частина 1. Позначення та розміри шин

ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Конструкція. Терміни та визначення

ДСТУ 2220-93 (ГОСТ 4.494-94) Система показників якості продукції. Шини для позадорожніх кар’єрних автомобілів, тракторів, будівельних, дорожніх, піднімально-транспортних, рудникових та сільськогосподарських машин. Номенклатура показників

ДСТУ 2840-94 (ГОСТ 12715-95) Шини підвищеної прохідності та ободи. Частина 2. Наван­таження та внутрішній тиск

ДСТУ 3780-98 Шини пневматичні великогабаритні та надвеликогабаритні. Метод визначення основних розмірів шин із зовнішнім діаметром, більшим 1600 мм

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визна­чення понять

ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення

ГОСТ 2.124-85 Единая система конструкторской документации. Порядок применения покуп­ных изделий

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие тех­нические условия

ГОСТ 9921-81 Манометры шинные ручного пользования. Общие технические условия

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль ка­чества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение

ГОСТ 26000-83 Шины пневматические. Метод определения основных размеров

ГОСТ 26147-84 Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин. Технические условия.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять — згідно з ДСТУ 2086 (ГОСТ 30018) (ISO 4250-1), ДСТУ 2219, ДСТУ 2220 (ГОСТ 4.494), ДСТУ 2840 (ГОСТ 12715), ГОСТ 16504. Крім того, використано такі тер­міни з відповідними визначеннями:

нова шина

Шина, що не була в експлуатації протягом гарантійного строку зберігання

радіальна суцільнометалокордна шина

Шина радіальної конструкції з металокордом у каркасі і брекері

навантага (на пневматичну шину) (еn tyre load)

Фактична маса в кілограмах, що припадає на окрему шину, від суми мас заправленого пали­вом транспортного засобу, вантажу, додаткових пристроїв (за їх наявності) та водія.

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: навантажування (навантажувати) — процес прикладання навантаги; навантаження (навантажити) — подія прикладення навантаги

марковання (товару) {еп marking)

Ідентифікаційна умовна познака на кожній одиниці товару з інформацією відповідно до ви­мог чинних нормативних документів (ДСТУ 3993).

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: маркування (маркувати) — процес наношення марковання; помаркування (по- маркувати) — подія нанесення марковання

познака

Код чи сукупність кодів, літер І цифр та інших знаків, які Ідентифікують предмет за прийняти­ми методами та правилами (ДСТУ 3321).

Примітка. Згідно з ДСТУ 3966: позначання (позначати) — процес наношення познаки; позначення (позначити) — подія нанесення познаки

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online