ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1995

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Київським науково-дослідним інститутом радіовимірювальної апаратури (КНДІРВА)

ВНЕСЕНО Управлінням державної стандартизації Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 62 від 28 лютого 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Л. Ципкун, В. Дищук, О. Шиманська, І. Костюченко (керівник розробки), В.Кабанець

ЗМІСТ

1. Галузь використання

2. Нормативні посилання

3. Основні положення

4. Випробування

4.1. Загальні поняття

4.2. Види випробувань

5. Контроль

5.1. Загальні поняття

5.2. Види контролю

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Систематизація видів випробувань за основними ознаками

Додаток Б Систематизація видів контролю за основними ознаками

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Терміни та визначення

ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Термины и определения

QUALITY TEST AND CONTROL
Terms and definitions

Чинний від 1996—01—01

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі випробувань та контролю якості продукції.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативних документів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до випробувань та контролю якості продукції, а також для робіт із стандартизації чи в разі використання результатів цих робіт.

1.3 Вимоги цього стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 15895—77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

ГОСТ 16504—86 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 19919—74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения.

ГОСТ 20911—89 Техническая диагностика. Термины и определения.

ГОСТ 24026—80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения.

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online