ДСТУ Б EN 196-8:2015 Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення (EN 196-8:2010, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення
(EN 196-8:2010, IDT)

ДСТУ Б EN 196-8:2015

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ Науково-технічний центр «Будстандарт»,

За участю: Державний науково-дослідний інститут «УкрДІцемент»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков; Я. Кріпка; П. Лопатьєв, канд. екон. наук; С. Мозговий; Л. Нестерова, д-р техн. наук; І. Руденко, канд. техн. наук; Р. Рунова, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 353, чинний з 2016-07-01.

3 Національний стандарт відповідає EN 196-8:2010 Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method (Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-289:2011 Цементи. Методи визначення теплоти гідратації (EN 196-9:2010, MOD) в частині методу розчинення

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ IV

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Матеріали

5 Устаткування

6 Калібрування калориметра

7 Визначення теплоти розчинення

8 Теплота гідратації

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 196-8:2010, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 196-8:2010 Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method (Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення) EN 196-8:2010 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 51 «Cement and building limes» (Цемент та будівельні вапна), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 196-8:2015 Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення (EN 196-8:2010, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А. 1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 «Будівельні матеріали».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту - «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ», «Бібліографія» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до EN 196-8:2010» у цей «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 196-8:2010, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
 Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА
 Часть 8. Теплота гидратации Метод растворения

METHODS OF TESTING CEMENT
Part 8: Heat of hydration - Solution Method

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт описує метод визначення теплоти гідратації цементів шляхом калориметрії (метод розчинення). Теплоту гідратації визначають у джоулях на грам цементу.

This European Standard describes a method of determining the heat of hydration of cements by means of solution calorimetry, also known as the solution method. The heat of hydration is expressed in joules per gram of cement.

Цей стандарт застосовують для цементів та гідравлічних в’яжучих незалежно від їх хімічного складу.

This standard is applicable to cements and hydraulic binders whatever their chemical composition.

Примітка 1. Інший метод (напівадіабатичний метод) описано у ЕN 196-9. Кожен метод можна використовувати окремо.

NOTE 1 Another procedure, called the semi-adiabatic method, is described in EN 196-9. Either procedure can be used independently.

Примітка 2. Доведено, що найточнішої кореляції між методами можна досягти на 7 добу для методу розчинення (ЕN 196-8) та через 41 год для напівадіабатичного методу (ЕN 196-9).

NOTE 2 It has been demonstrated that the best correlation between the two methods is obtained at seven days for the solution method (EN 196-8) compared with 41 h for the semi-adiabatic method (EN 196-9).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наступні документи, на які є посилання, є невід’ємними для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовується тільки вказане видання.

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies.

EN 197-1:2000 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 197-1:2000, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

3 СУТЬ МЕТОДУ

3 PRINCIPLE

Метод полягає у визначенні теплоти розчинення у певній суміші кислот негідратованого та гідратованого цементу за стандартних умов протягом заздалегідь визначеного часового інтервалу, наприклад, впродовж 7 діб.

The method consists in measuring the heats of solution, in an acid mixture, of anhydrous cement and cement hydrated under standardized conditions for a predetermined period of time, e.g. seven days.

Стандартні умови гідратації зазначені нижче:

These standardized hydration conditions are as follows:

- співвідношення вода/цемент 0,40;

- water/cement ratio 0,40;

- використання чистого цементного тіста;

- use of neat cement paste;

- зберігання за постійної температури (20,0 ± 0,2) °С впродовж всього процесу гідратації.

- storage at constant temperature of (20,0 ± 0,2) °C during the whole hydration process.

Теплоту гідратації для кожного інтервалу Нi визначають як різницю між теплотою розчинення негідратованого цементу Qа та теплотою розчинення гідратованого цементу Qi.

The heat of hydration for each period, Hi, is obained from the difference between the heat of solution of anhydrous cement, Qa, and that of hydrated cement, Qi.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online