ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Пожежна безпека
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Настанови щодо поводження
з вогнегасними речовинами, використовуваними
у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

ДСТУ 8615:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), ТОВ «Фіттіх АГ» — Україна», ТОВ «Марко Лтд»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 30 березня 2016 р. № 93 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація піноутворювачів для гасіння пожеж

5 Вимоги щодо безпеки праці та охорони довкілля

6 Застосування піноутворювачів для гасіння пожеж

7 Транспортування та зберігання піноутворювачів для гасіння пожеж та їхніх робочих розчинів

8 Перевіряння якості піноутворювачів для гасіння пожеж та їхніх робочих розчинів

9 Утилізація та знешкодження піноутворювачів для гасіння пожеж та їхніх робочих розчинів

Додаток А (довідковий) Інформація про властивості піноутворювачів та їхня застосовність для гасіння пожеж

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Стаціонарні системи пінного пожежогасіння призначено для гасіння пожеж методом створення однорідного шару піни, генерованої з робочих розчинів піноутворювачів за допомогою пожежних стволів-генераторів піни. Зазвичай такі системи передбачено для гасіння на початкових стадіях пожеж класів А та В згідно з ДСТУ EN 2.

Вимоги до компонентів систем пінного пожежогасіння в Україні регламентовано ДСТУ EN 13565-1, вимоги до систем пінного пожежогасіння, способів подавання піни залежно від специфіки захищуваних об’єктів і наявних горючих речовин і матеріалів, а також порядок вибирання різновидів систем і піноутворювачів, використовуваних у них — ДСТУ Б EN 13565-2, а також додатком А цього стандарту.

Піноутворювачем називають вогнегасну речовину, яка під час змішування з водою у відповідних співвідношеннях утворює робочий розчин, з якого утворюється піна в разі використання відповідного обладнання, а також змочувальний розчин. Концентрацію робочого розчину піноутворювача в об’ємних відсотках (далі — % (об)) повинен зазначати його виробник у нормативних документах на цей піноутворювач, а також на маркувальних етикетках посудин із ним, у супровідній та іншій документації. Зазвичай концентрація робочих розчинів піноутворювачів, використовуваних у стаціонарних системах пінного пожежогасіння, дорівнює 6 % (об), 3 % (об) або 1 % (об).

Піноутворювачі, призначені для застосування в стаціонарних системах пінного пожежогасіння, що відповідають вимогам ДСТУ Б EN 13565-2, можуть відповідати також вимогам ДСТУ 3789. У цьому разі до них можуть бути застосовні вимоги, установлені розроблюваним стандартом, за умови, що систему пінного пожежогасіння спроектовано згідно з вимогами інших, ніж ДСТУ Б EN 13565-2, чинних нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ПІНОУТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами,
використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

FIRE SAFETY
FOAM CONCENTRATES
Guidelines for handling extinguishing
agents used in fixed fire-fighting systems

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює порядок виконання операцій, пов’язаних із застосуванням, транспортуванням, зберіганням і контролюванням (періодичним перевірянням) якості піноутворювачів для гасіння пожеж (надалі також піноутворювачі) та їхніх робочих розчинів, що зберігаються в резервуарах стаціонарних систем пінного пожежогасіння та використання яких у стаціонарних системах пожежогасіння регламентовано ДСТУ Б EN 13565-2. Стандарт установлює вимоги щодо безпеки праці та охорони довкілля під час роботи з піноутворювачами, їхніми робочими розчинами, а також порядок їхньої регенерації, утилізації та знешкодження. Положення стандарту поширюються також на запасні та резервні кількості піноутворювачів, що зберігаються на об’єктах, захищуваних стаціонарними системами пінного пожежогасіння, які відповідають вимогам зазначеного стандарту.

Цей стандарт призначено для використання працівниками об’єктів, для захисту яких використовують стаціонарні системи пінного пожежогасіння, підприємств та організацій, які займаються технічним обслуговуванням стаціонарних систем пінного пожежогасіння, контролюванням якості (випробуванням) піноутворювачів для гасіння пожеж та їхніх робочих розчинів, органами державного нагляду у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки, державного архітектурно-будівельного контролю та іншими підприємствами, установами й особами, діяльність яких пов’язано із забезпеченням захисту об'єктів стаціонарними системами пінного пожежогасіння.

Стандарт не поширюється на виконання операцій, пов’язаних із застосуванням, транспортуванням, зберіганням і контролюванням якості піноутворювачів, які відповідають вимогам ДСТУ 3789, та їхніх робочих розчинів, що зберігаються в резервуарах стаціонарних систем пінного та водяного пожежогасіння. Він не поширюється на системи пожежогасіння, у яких використовують піноутворювачі типів, використання яких не передбачено ДСТУ Б EN 13565-2, а також системи пожежогасіння, змонтовані на об’єктах, на які поширюються вимоги відповідних циркулярів Міжнародної морської організації (ІМО).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі нормативні документи (далі — НД).

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992, EN 2:1992/А1:2004, IDT)

ДСТУ EN 1568-1:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 1568-2:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гвсіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-2:2008, EN 1568-2:2008/АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 1568-3:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 1568-4:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування (EN 13565-2:2003+А1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.044-69 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників якості та методи їхнього визначення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи