ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи протипожежного захисту
НАСТАНОВА
З ПІДТРИМАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ

ДСТУ 9047:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 22 вересня 2020 р. № 232 з 2021-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 загальні вимоги

5 Вимоги до підтримання експлуатаційної придатності СПЗ/ІСтаТО залежно від виду

5.1 Системи пожежної сигналізації та оповіщування (СПСО)

5.2 АСПГ водяного та пінного пожежогасіння

5.3 АСПГ газового пожежогасіння

5.4 АСПГ порошкового пожежогасіння

5.5 АСПГ аерозольного пожежогасіння

5.6 АСПГ кухонного устатковання

5.7 Системи протидимного захисту

5.8 Системи флегматизування

5.9 Системи керування евакуюванням

5.10 Системи централізованого пожежного спостерігання

5.11 Системи диспетчеризації СПЗ

5.12 Інженерні системи та технологічне обладнання (ІСтаТО)

6 оцінка відповідності

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Форми експлуатаційної документації

Додаток Б (довідковий) бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
НАСТАНОВА З ПІДТРИМАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ

FIRE PROTECTION SYSTEMS
GuIdElINES FOR MaINTENaNCE

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до виконання робіт, пов’язаних з уведенням в експлуатацію, оцінкою відповідності, експлуатуванням та виведенням з експлуатації систем протипожежного захисту (СПЗ) та функціонально пов’язаних із СПЗ інженерних систем та технологічного обладнання (ІСтаТО).

з урахуванням ДбН В.2.5-56 [8] до СПЗ належать:

— системи пожежної сигналізації та оповіщування;

— автоматичні системи пожежогасіння;

— автономні системи пожежогасіння;

— системи керування евакуюванням (у частині систем оповіщення про пожежу з пожежними оповіщувачами, систем мовленнєвого оповіщення та систем із покажчиками напрямку евакуювання та пристроями аварійного/евакуаційного освітлення);

— системи протидимного захисту;

— системи централізованого пожежного спостерігання;

— системи диспетчеризації СПЗ;

— системи флегматизації.

До ІСтаТО належать:

— блискавкозахист;

— пожежні ліфти;

— пожежні кран-комплекти;

— протипожежні двері, клапани, ворота та завіси (екрани) тощо.

Вимоги цього стандарту поширюються на ІСтаТО, крім випадків, якщо стандарти щодо виробу встановлюють інші вимоги, що суперечать ним.

Як доповнення до вимог цього стандарту потрібно виконувати вимоги нормативних документів страхових компаній (спілок страхових компаній) щодо підтримання експлуатаційної придатності СПЗ/ІСтаТО і які не нижчі за вимоги цього стандарту.

Крім того, встановлено вимоги щодо безпеки, охорони довкілля під час виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності СПЗ та ІСтаТО.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 3972-2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань

ДСТУ 4095:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устатковання. Загальні технічні умови

ДСТУ 4312:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі ізотермічні. Загальні Технічні умови

ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4469 (усі частини) Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння

ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990), MOD)

ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)

ДСТУ 7051:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. загальні вимоги (EN 12416-1:2001 + А2:2007, MOD)

ДСТУ 7052:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування (EN 12416-2:2001 + A1:2007, MOD)

ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. загальні технічні умови

ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної придатності

ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992, EN 2:1992:, А1:2004, IDT)

ДСТУ EN 54 (усі частини) Системи пожежної сигналізації

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT) Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 671-3:2017 (EN 671-3:2009, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 1568 (усі частини) Вогнегасні речовини. Піноутворювачі

ДСТУ EN 12094 (yсі частини) Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогаання. Компоненти систем газового пожежогаання

ДСТУ EN 12101-1:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс (EN 12101-1:2005, IDT;А1:2006, IDT)

ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення

ДСТУ EN 12101-6:2015 (EN 12101-6:2005, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

ДСТУ EN 12101-6:2015/Поправка № 1:2015 (EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

ДСТУ EN 12101-7:2014 Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення (EN 12101-7:2011, IDT)

ДСТУ EN 12101-6:2014 Системи протидимного захисту' Частина 8. Димові клапани (EN 12101-8:2011, IDT)

ДСТУ EN 12101-10:2014 Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення (EN 12101-10:2005, EN 12101-10:2005/АС:2007, IDT)

ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

ДСТУ EN 12845:2016/Поправка № 1:2016 (EN 12845:2015/АС:2016, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

ДСТУ EN 13565-1:2015 (EN 13565-1:2003 + А1:2007, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування

ДСТУ EN 15004 (усі частини) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння

ДСТУ EN 50136-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 50136-1:2014/3міна № 1:2019 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012/А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT)

ДСТУ CEN/TS 54-32:2019 (CEN/TS 54-32:2015, IDT) Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 32. Побудова, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічне обслуговування системи мовленнєвого оповіщування

ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування

ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 (CEN/TR 12101-4:2009, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення

ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 (CEN/TR 12101-5:2005, IDT) Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення

ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TS 14816:2008, IDT)

ДСТУ ІЕС 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (ІЕС 62305-2:2010, IDT)

 ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (EN ISO/IEC 17020:2012) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online