ДСТУ 7372:2013 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах (EN 13252:2000, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби

НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ
 ВИКОРИСТАННЯ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ

(EN 13252:2000, MOD)

ДСТУ 7372:2013

 

Відповідає офіційному тексту

 Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2013

 

ПЕРЕДМОВА

1     РОЗРОБЛЕНО: TOB «Гідрозахист», Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КНДІТГП), Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

РОЗРОБНИКИ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Дмитренко; Г. Журба;

Н.    Расновська; О. Савельева, канд. техн. наук; Р. Чугунова; Г. Шумило

2      ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010 з 2014-01-01

3      Національний стандарт відповідає EN 13252:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage system (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах ), крім таблиці 1, додатку В

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4      УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1  Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3  Терміни, визначення і скорочення

4   Необхідні характеристики і відповідні методи випробування

5  Оцінювання відповідності

6   Маркування

Додаток А Контролювання виробництва

Додаток В Аспекти довговічності

Додаток С Настановчі принципи для вибирання відповідного стандарту за умови визначеного застосування

Додаток D Блок-схема процесу оцінювання довговічності

Додаток ZA Пункти цього стандарту, прийняті для забезпечення Європейських Директив відносно будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА Методи оцінювання специфічних характеристик довговічності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 13252:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах) із зміною EN 13252:2000/А1:2005 та окремими національними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Внесені безпосередньо до стандарту вимоги згідно з EN 13252:2000/А1:2005 є ідентичними, їх виділено в основному тексті подвійною рискою на березі сторінки (||) двома суцільними основними лініями згідно з ДСТУ 1.7.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-      слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-      до розділів «Сфера застосування», «Нормативні посилання», «Необхідні характеристики і відповідні методи випробування» та додатків А і В, «Бібліографії» наведено «Національне пояснен­ня» та «Національна примітка», виділені в тексті рамкою;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» - оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001;

-      у таблиці ZA.1.4 для характеристики «довговічність» посилання на пункти 11.1, 11.2, 11.3 замінено, як помилково вказані, відповідно на 12.1, 12.2, 12.3.

До цього стандарту внесено ряд відхилів, пов’язаних зі специфікою геотекстилю в кліматичних умовах України, а також під навантаженням від будівельної техніки і автомобільного транспорту. Для цього внесено додатково три показники довговічності і методики випробування геотекстилю за цими показниками - додано до розділу 1 в таблицю 1, додатки А і В, уведено Національний додаток НА. У тексті ці відхили позначено у відповідному місці одною рискою на березі сторінки суцільною основною лінією (|) згідно з ДСТУ 1.7.

Додаткові показники довговічністі не відображено в додатку ZA, тому що в європейських директивах відносно будівельних виробів (а саме геотекстилю) таких показників немає.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та позначеним ними поняттям, визначенням, наведеним у чинному національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 «Геотекстиль. Словник термінів» (ISO 10318:1990, IDТ).

Назви волокон (поліестер, поліамід тощо) прийнято згідно з «Технічним регламентом щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13.

ВСТУП

Цей стандарт дозволяє виробникам описувати геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби на основі зазначених характеристик та показників, доречних до вказаного застосування і випробовувані за вказаними методами. Він також охоплює процедури оцінки відповідності і фабричного контролю виробництва.

Цей стандарт можна використовувати проектувальникам, користувачам, іншим зацікавленим сторонам для визначення доречності функцій і умов використання геотекстилю в дренажних системах.

Термін «виріб» використовують відносно геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів.

Цей стандарт є частиною групи стандартів, що стосуються вимог щодо геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів, якщо їх застосовують у специфічному використанні. У додатку С надано настанови щодо вибору необхідного стандарту.

 

ДСТУ 7372:2013

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
НЕОБХОДИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМАХ

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
CHARACTERISTICS REQUIRED FOR USE IN DRAINAGE SYSTEMS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, використовувані в дренажних системах, та відповідні методи випробувань для визначення цих характеристик.

Допустимо, що використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має одну чи більше таких функцій: фільтрування, відокремлювання або дренування.

Функцію відокремлювання завжди використовують разом із фільтруванням або дренуванням, відповідно відокремлювання ніколи не застосовують як виняткове (поодиноке).

Цей стандарт не поширюється на геомембрани.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності матеріалу і виробу вимогам цього стандарту та для процедур фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт встановлює необхідні вимоги до властивостей виробу, з якими мають бути ознайомлені виробники та дистриб’ютори, організації, які реалізують цей вид продукції.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть мати вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу стандартизованим методам випробувань, якщо вони технічно доречні і не суперечать європейським стандартам.

Національна примітка

До цього стандарту внесено додаткові властивості геотекстилю, що характеризують його довговічність з огляду на особливості використання в зимовий період (морозостійкість, опір сольовим розчинам) та вплив транспорту, будівельної техніки, автотранспортних засобів під час будівництва та експлуатації автомобільних шляхів.

Примітка 2. Цей стандарт можна застосовувати, щоб отримати проектні величини, беручи до уваги фактори, в межах визначень, наведених у Єврокодексі 7 (ENV 1997-1), наприклад фактори щодо безпеки. Проектний строк служби виробу необхідно визначити, оскільки його функція може бути або тимчасовою, з огляду на доцільність будівництва, або постійною, з огляду на тривалість використовування споруди.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

 

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products - Dynamic perforation test (come drop test)

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products - Sampling and preparation of test spesimens

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering                                                                                                                                               

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics- Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their spesial characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles - Tensile test for joints|seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products - Procedure for simulating damage during instalation -Part 1: Instalation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products - Cof water permeability characteristice normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products - Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristice opening size (IS012956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the friction characteristics - Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the friction characteristics - Part 2: Incined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

EN ISO 12958 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane (ISO 12958:1999)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resssistance to liquids (ISO /TR 12960:1998)

EN 1897 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of compressive properties geotextile-related products

CR ISO 13434 Guidelines on durability of geotextiles and

ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the ressistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextile - Vocabulary

ISO 10390:1994 Soil quality - Determination of pH.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічної перфорації (випробування падінням конусу)

EN 9631) Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробувальних зразків. З EN 963 згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN ISO 9862:2008 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (EN ISO 9862:2005, IDT)

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення мікробіологічної стійкості випробуванням закопування у ґрунт

ENV 124472) Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод метод відбракувального випробування для визначення тривкості до гідролізу у воді

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні позначення і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробування на розтягування методом широкої смуги (ISO 10319:1993). З EN ISO 10319:1996 згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN ISO 10319:2007 Геотекстиль. Метод випробування на розтягнення широкою смугою (EN ISO 10319:1996, IDT)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікація на місці використання (ISO 10320:1999)

EN ISO 103213) Геотекстиль. Випробування на розтягування для стиків/швів широкою смугою (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Процедура моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Вкладання в зернисті матеріали (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення характеристик водопроникності, перпендикулярної до площини без навантаження (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробування на проколювання (Випробування CBR) (ISO 12236:1996). З EN ISO 12236:1996 згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN ISO 12236:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробування на статичне проколювання (CBR тест) (EN ISO 12236:1996, IDТ)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення типового розміру отворів (ISO 12956 :1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення характеристик тертя. Частина 1. Випробування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997). З EN ISO 12957-1 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 12957-1:2007 Геосинтетики. Метод визначення характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом (ISO 12957-1:2005, IDТ)

prEN ISO 12957-2:1997 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення характеристик тертя. Частина 2. Випробування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997). З EN ISO 12957-2 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 12957-2:2007 Геосинтетики. Метод визначення характеристик тертя. Частина 2. Випробування похилою площиною (ISO 12957-2:2005, IDТ)

EN ISO 12958 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення здатності до пропускання води в їх площині

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувальних випробувань для визначення опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN 18974) Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення характеристик повзучості під час стискання

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності ENV ISO

134385) Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів. З ISO 10318:1990 згармонізовано ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль Словник термінів (ISO 10318:1990, IDТ)

ISO 10390:1994 Якість ґрунту. Визначення pH. На заміну ISO 10390:1994 розроблено ISO 10390:2005, з яким згармонізовано ДСТУ ISO 10390-2007 Якість ґрунту. Визначення pH (ISO 10390:2005, IDТ).

______________________
1) На заміну EN 963:1995 розроблено EN 9862:2005.
2 ) 3 EN 12447:2001 згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN 12447:2009 Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбраковувального випробування для визначення тривкості до гідролізу у воді (EN 12447:2001, IDТ).
3) На заміну ISO 10321:1992 розроблено ISO 10321:2008, який прийнято як EN ISO 10321:2008, з яким згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN ISO 10321:2010 Геосинтетики. Випробування на розтягнення з'єднань/швів методом широкої смуги (EN ISO 10321:2008, IDТ).
4) З EN 1897:2001 згармонізовано національний стандарт ДСТУ EN 1897:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення характеристик повзучості в разі стискання (EN 1897:2001, IDТ).
5) На заміну ISO/TR 13438:1999 розроблено ISO 13438:2004, з яким згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 13438:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окис­лювання (ISO 13438:2004, IDТ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online