ДСТУ EN ISO 12236:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест) (EN ISO 12236:1996, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест)
(EN ISO 12236:1996, IDТ)

ДСТУ EN ISO 12236:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125), Акціонерне товариство закритого типу Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон (AT УкрНДІПВ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Савельєва, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Карпенко; Г. Шумило

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493 з 2010-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 12236:20 ідентичний EN ISO 12236:1996 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR test) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Випробовування на статичний пробій (CBR-тест) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

5 Реагенти

6 Апаратура

7 Зразки

8 Кондиціювання

9 Процедура

10 Реєстрування, обчислення і вираження результатів

11 Протокол випробовування

Додаток ZZ Відповідні міжнародні і європейські стандарти, до яких у тексті не наведені еквіваленти

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 12236:1996 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR test) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Випробовування на статичний пробій (CBR-тест).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу «Нормативні посилання» та до додатка ZA долучено «Національні пояснення», виділені у тексті рамкою.

Структурні елементи національного стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають термінам та їх визначенням, наведеним у чинному в Україні національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT)'

ДСТУ EN ISO 12236:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Метод випробування на статичне проколювання
(CBR-тест)

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Метод испытания на статический прокол
(CBR-тест)

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE
Method for static puncture test
(CBR test)

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує метод визначання опору пробиванню, який вимірюють силою, необхідною для проштовхування плоскої головки плунжера через геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби.

Типові випробовування виконують на сухих зразках скондиційованих за вказаних атмосферних умов. Альтернативно, на замовлення, випробовування можуть бути виконані на вологих зразках.

Випробовування придатні для більшості типів продукції, крім матеріалів з отворами величиною від 10 мм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання вказані у відповідних місцях тексту і публікаціях, занесених до списку пізніше. Для датованих посилань наступні поправки чи перегляди будь-яких з цих публікацій використовують у цьому стандарті тільки тоді, коли вони прийняті поправкою чи переглядом. Для недатованих посилань рекомендованим для застосування є документ останньої публікації.

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test specimens

EN 30320 Geotextiles — Identification on site (ISO 10320:1991)

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 7500-1 Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tensile testing machines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків

EN 30320 Геотекстиль. Ідентифікація на ділянці випробовування (ISO 10320:1991)

ISO 554 Стандартні атмосферні умови для кондиціювання та випробовування. Специфікації

ISO 3696 Вода для лабораторного використання. Специфікації і методи випробовування

ISO 7500-1 Матеріали металеві. Повіряння статичних одновісних випробовувальних машин. Частина 1. Розривні машини

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online