СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015 Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об`єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (НАПБ 03.007-2015/113)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

 НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  УКРАЇНИ

НАПБ 03.007-2015/113

НОРМИ НАЛЕЖНОСТІ
ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

(СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015) 

Відповідає офіційному тексту

Київ
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

2 ВИКОНАВЦІ: Б.Сегін, Е.Сушицька, Л. Лабарткава

3 ВНЕСЕНО: Управлінням фізичного захисту, промислової безпеки та  охорони праці  Міненерговугілля України, О. Усачов

4 УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України, І. Мартиненков

Управлінням фізичного захисту, промислової безпеки та  охорони праці  Міненерговугілля України, О. Усачов

Управлінням стратегії розвитку  ПЕК та інвестиційної політики Міненерговугілля України, В. Кушніров

Державною службою України з надзвичайних ситуацій 

Об′єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд  розвитку енергетики», О. Котельников

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 серпня 2015 № 547

6  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7  СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2020 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Основні вимоги до оснащення об’єтів первинними засобами пожежогасіння

6.1 Вогнегасники

6.2 Пожежні кран-комплекти

6.3 Пожежні щити, пожежний інструмент та пожежний інвентар

6.4 Ящики з піском

7 Розміщення вогнегасників на об’єкті

8 Вимоги безпеки під час експлуатування вогнегасників

Додаток А Норми забезпечення підприємств паливно-енергетичного комплексу первинними засобами пожежогасіння

Додаток Б Коефіцієнти ефективності вогнегасників за їхньою вогнегасною здатністю щодо гасіння модельних вогнищ пожежі класів А та Б

Додаток В Придатність вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур їх експлуатації

Додаток Г Перелік об’єктів різного призначення, які повинні бути оснащені пересувними вогнегасниками

Додаток Д  Журнал контролю стану первинних засобів пожежогасіння

Додаток Е  Норми оснащення вогнегасниками  транспортних засобів

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  УКРАЇНИ

Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів і транспортних
засобів підприємств Міненерговугілля України

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України» (далі – Норми) застосовується державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарськими товариствами, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі – підприємства ПЕК) і здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію, експлуатування та обстеження підприємств.

1.2 Ці Норми встановлюють єдині технічні вимоги з забезпечення підприємств Міненерговугілля первинними засобами пожежогасіння.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 року № 1128 «Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння»

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273:2006  Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань 

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги (ІSO 11602-2:2000, NEQ)

ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD)

ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD)   

ДСТУ EN 671-3:2005, IDT Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми і колір

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности (ССБТ. Техніка пожежна. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБТ. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров (Пожежна техніка. Класифікація пожеж)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки  та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НАПБ 05.026-2010 Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України

НАПБ 06.015-2006 Перелік приміщень i будівель енергетичних підприємств  Мiнпаливенерго України з визначенням категорії  i класифікації зон з вибухопожежної i пожежної  небезпеки

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online