М 218-03450778-695:2011 Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(Укравтодор)

Державне підприємство

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» ДерждорНДІ

 МЕТОДИКА
визначення соціально-економічних втрат від  дорожньо-транспортних пригод

М 218-03450778-695:2011

Київ

2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Укравтодору, 
голова комісії з проведення
реорганізації 

________________ Є.Д. Прусенко 

«___»________ 2011 р.

МЕТОДИКА
визначення соціально-економічних втрат від  дорожньо-транспортних пригод

М 218-03450778-695:2011

ПОГОДЖЕНО

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Управління 

науково-технічної політики Укравтодору

Директор ДерждорНДІ

__________________ О.Є. Крижанівський

___________________ В.М. Нагайчук

“___” ___________ 2011 р.

«_____»____________ 2011 р.

  

Директор Департаменту автомобільних доріг Укравтодору

Заступник директора  з наукової роботи

__________________ О.В. Сухоносов

____________________ А.О. Безуглий

“___” ___________ 2011 р.

«_____»____________ 2011 р.

Начальник відділу стандартизації та  метрології ДерждорНДІ

Завідувач відділу нормування дорожніх робіт

__________________ О.В. Мозговий

__________________ С.І. Ілляш

«_____»____________ 2011 р

«_____»____________ 2011 р.

Молодший науковий співробітник

__________________ Т.І. Печончик

«_____»____________ 2011 р.

Молодший науковий співробітник

__________________ О.Ю. Тимощук

«_____»____________ 2011 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Порядок  визначення  соціально-економічних   втрат  (збитків)  від дорожньо-транспортних пригод

Додаток А Розрахунок соціально – економічних втрат від загибелі та поранення людей в ДТП в Україна за 2010 рік

Додаток Б Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цю Методику застосовують для оцінки соціально-економічних втрат від дорожньо–транспортних пригод при розрахунку економічного ефекту від реалізації інвестиційних проектів Укравтодору, при підготовці бюджетного запиту, проектів короткострокових та довгострокових державних цільових програм, планів фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів.

1.2 Методика дозволяє виконати достовірний розрахунок вартісної оцінки збитків від дорожньо-транспортних пригод на кожен конкретний рік.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

                        Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цій Методиці, та визначення позначених ними понять.

3.1 дорожньо-транспортна пригода (далі – ДТП) (відповідно до ДСТУ 2935)

Подія, що сталася під час руху транспортного засобу (ТЗ) та призвела до загибелі чи поранення людей або до матеріального збитку

3.2 загиблий під час ДТП (відповідно до ДСТУ 2935)

Особа, яка загинула на місці ДТП чи померла через певний проміжок часу внаслідок травм, отриманих під час ДТП

3.3 поранений під час ДТП (відповідно до ДСТУ 2935)

Особа, яка була травмована у ДТП

3.4 eкономічно активне населення (відповідно до [8])

Населення обох статей віком 15–70 років, які впродовж звітного періоду займалися економічною діяльністю або шукали роботу і були готові приступити до неї, тобто класифікувалися як „зайняті” або „безробітні”, визначені за методологією Міжнародної Організації Праці.

3.5 валовий внутрішній продукт

Сукупна ринкова вартість усього обсягу виробництва кінцевих товарів та послуг в економіці за один рік.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ГСТУ 218-03449261-099-2002 Порядок проведення лінійного аналізу аварійності та оцінки умов безпеки руху на автомобільних дорогах

2 ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог (Інструкція по обліку втрат народного господарства від дорожньотранспортних подій при проектуванні автомобільних доріг)

3 Р-03112199-0502-00 Методика оценки и расчета нормативов социальноэкономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (Методика оцінки і розрахунку нормативів соціально-економічних втрат від дорожньотранспортних подій)

4 Павленко В.О., Катрук Т.В., Абрамова Н.М. Оцінка економічних втрат від дорожньо-транспортних подій / Дороги та мости. Збірник наукових статей  / Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна [редкол.: П.М. Коваль (голова), Є.Д. Прусенко (співголова), В.К. Вирожемський (заступник голови), О.М. Руда ін.] – К: ТОВ "Алефа", 2003. – Випуск 1 – с. 108-113. – Бібліогр.: 7 назв

5 Чижевський В.П., Ємець І.П. Врахування шкоди від дорожньотранспортних пригод на автомобільних дорогах України. / Дороги та мости. Збірник наукових статей / Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна [редкол.: П.М. Коваль (голова), Є.Д. Прусенко (співголова), В.К. Вирожемський (заступник голови), О.М. Руда ін.] – К: ТОВ "Алефа" 2004. – Випуск 2 – с. 247-252. – Бібліогр.: 5 назв

6 Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України / Н.П. Павленко (відп. за вип.). – К. : Б.в., 2010. – 566 с.  

7 Валовий  внутрішній  продукт і валовий   національний доход України за 2010 рік: експрес-випуск [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2011. – 49 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2011/03_11/77.zip – Назва з екрана

8 Економічна активність населення у 2010 році: експрес-випуск [Електронний ресурс]/Державний комітет статистики України – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2011. – 18 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2011/03_11/68.zip – Назва з екрана

9 Козак Ю.М., Шаповал С.С., Кіро О.С., Заєць М.А. та ін. Основи економічної теорії – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 264 с.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online