ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Частина 2. Оцінювання відповідності
(EN 197-2:2014, IDT)

ДСТУ Б EN 197-2:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ",

ТОВ Науково-технічний центр "Будстандарт", Державний науково-дослідний інститут "УкрДІцемент"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (науковий керівник);

О. Бобунов; О. Бобунова; О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 17.06.2016 р. № 167, чинний з 2017-07-01.

3 Національний стандарт відповідає EN 197-2:2014 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Контроль виробництва на підприємстві виробником

4 Factory production control by the manufacturer

4.1 Загальні вимоги

4.1 General requirements

4.1.1 Основні положення

4.1.1 Concept

4.1.2 Керівництво з якості

4.1.2 Works'quality manual

4.1.3 Системи управління

4.1.3 Management systems

4.1.4 Система документації

4.1.4 System of documentation

4.2 Внутрішній контроль якості

4.2 Internal quality control

4.2.1 Виробничий контроль

4.2.1 Process control

4.2.2 Вимірювання та випробування

4.2.2 Measuring and testing

4.2.3 Транспортування, зберігання, пакування та доставка

4.2.3 Handling, storage, packaging and delivery

4.3 Внутрішні контрольні випробування проб

4.3 Autocontrol testing of samples

4.3.1 Відбір проб та проведення випробувань

4.3.1 Sampling and testing

4.3.2 Коригувальні дії

4.3.2 Corrective action

4.3.3 Вимірювальне та випробувальне обладнання для внутрішніх контрольних випробувань

4.3.3 Measuring and test equipment for autocontrol testing

4.3.4 Протоколи з якості.

4.3.4 Quality records

5 Задачі органу із сертифікації продукції

5 Tasks for the product certification body

5.1 Загальні положення

5.1 General

5.2 Нагляд, оцінювання та аналіз контролю виробництва на підприємстві

5.2 Continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control

5.2.1 Задачі інспектування

5.2.1 Inspection tasks

5.2.2 Періодичність інспектувань

5.2.2 Frequency of inspections

5.2.3 Звіти

5.2.3 Reports

5.3 Оцінювання результатів внутрішнього контрольного випробування проб

5.3 Evaluation of the results of autocontrol testing of samples

5.3.1 Задачі оцінювання

5.3.1 Evaluation tasks

5.3.2 Кількість і періодичність оцінювання

5.3.2 Number and timing of evaluations

5.3.3 Контрольний період

5.3.3 Control period

5.3.4 Оцінювання результатів випробувань

5.3.4 Evaluation of test results

5.3.5 Звіти

5.3.5 Reports

5.4 Аудитні випробування проб, відібраних на підприємстві/складі, та визначення типу продукції

5.4 Audit testing of samples taken at the factory/depot and determination of the product-type by testing

5.4.1 Відбір проб

5.4.1 Sampling

5.4.2 Кількість проб

5.4.2 Number of samples

5.4.3 Характеристики та методи випробувань

5.4.3 Properties and test methods

5.4.4 Проведення випробувань

5.4.4 Testing

5.4.5 Оцінювання результатів випробувань

5.4.5 Evaluation of test results

5.4.6 Звіти

5.4.6 Reports

5.4.7 Порівняльні випробування

5.4.7 Proficiency testing

5.5 Первинне інспектування підприємства та контролю виробництва на підприємстві

5.5 Initial inspection of the factory and the factory production control

5.5.1 Інспектування нового підприємства

5.5.1 Inspection of a new factory

5.5.2 Перевірка діючого підприємства

5.5.2 Inspection of an existing factory

5.5.3 Критерії оцінювання виробничого обладнання

5.5.3 Criteria for the assessment of the production equipment

5.5.4 Критерії оцінювання лабораторій

5.5.4 Criteria for the assessment of laboratories

5.5.5 Звіти

5.5.5 Reports

5.6 Оцінювання результатів випробувань протягом початкового періоду

5.6 Evaluation of test results during the initial period

5.6.1 Початковий період

5.6.1 Initial period

5.6.2 Оцінювання результатів випробувань

5.6.2 Evaluation of test results

5.6.3 Звіти

5.6.3 Reports

6 Дії у разі невідповідності

6 Actions in the event of nonconformity

6.1 Дії виробника

6.1 Actions to be taken by the manufacturer

6.2 Дії органу із сертифікації продукції

6.2 Actions to be taken by the product certification body

6.2.1 Проведення нагляду, оцінювання та аналізування контролю виробництва на підприємстві (див. 5.2) та аналізування результатів внутрішніх контроль них випробувань (див. 5.3)

6.2.1 Following continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control (see 5.2) and evaluation of the results of autocontrol testing (see 5.3)

6.2.2 Проведення аналізування результатів контрольних випробувань проб, що взяті на підприємствоі/складі (див. 5.4 та Додаток А)

6.2.2 Following evaluation of the results of the audit testing of samples taken at the factory/depot (see 5.4 and Annex A)

7 Процедура сертифікації стабільності робочих характеристик продукції для третіх сторін

7 Procedure for third party certification of constancy of performance of the product

 

8 Сертифікат стабільності робочих характеристик продукції та маркування відповідності

8 Certificate of constancy of performance of the product and conformity mark

 

8.1 Визначення стабільності робочих характеристик продукції

8.1 Indication of constancy of performance of the product

 

8.2 Сертифікат стабільності робочих характеристик продукції

8.2 Certificate of constancy of performance of the product

 

9 Вимоги до відвантажувальних центрів

9 Requirements for dispatching centres

 

9.1 Загальні вимоги

9.1 General requirements

 

9.2 Задачі посередника

9.2 Tasks for the intermediary

 

9.2.1 Заходи зі збереження якості цементу

9.2.1 Measures to maintain the cement quality

 

9.2.2 Внутрішні випробування- підтвердження проб цементу на відвантажувальному центрі

9.2.2 Confirmation autocontrol testing of samples taken at the dispatching centre.

 

9.3 Задачі третьої сторони

9.3 Tasks for the third party

 

9.3.1 Нагляд, оцінювання та аналізування заходів із дотримання якості цементу та проведенню внутрішніх контрольних випробувань-підтверджень

9.3.1 Continuous surveillance, assessment and evaluation of the measures to maintain the cement quality and of the confirmation autocontrol

 

9.3.2 Аудитні випробування проб, відібраних на відвантажувальному центрі

9.3.2 Audit testing of samples taken at the dispatching centre

 

9.3.3 Прийняття рішенн.

9.3.3 Decisions to be taken

 

Додаток А

Annex A (normative)

 

Оцінка представницькості і точності випробувань на міцність у віці 28 діб

Evaluation of the representativeness and the accuracy of the 28 day strength test results

 

А.1 Загальні положення

A.1 General

 

А.2 Групи результатів

A.2 Sets of results considered

 

А.З Процедура оцінювання.

A.3 Evaluation procedure

 

Додаток В

Annex В (informative)

 

Процедура сертифікації стабільності робочих характеристик цементу

Procedure for certification of constancy of performance of cement

 

Додаток С

Annex С (informative)

 

Порівняння термінології за CPD та CPR

Comparison of terminology according to the CPD and the CPR

 

Бібліографія

Bibliography

 

Додаток НА

 

Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 197-2:2014 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності), підготовленого Технічним комітетом CEN/TC 51 "Cement and building limes" and (Цемент та будівельні вапна), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту стандарту ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, ЮТ), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет з стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 197-2:2014" у цей "Національний вступ” взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 "Метрологія. Одиниці фізичних величин".

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 197-2:2014, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Копії міжнародних та/або регіональних стандартів , на які є посилання у EN 197-2:2014 і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Частина 2. Оцінювання відповідності

ЦЕМЕНТ
Часть 2. Оценка соответствия

CEMENT - Part 2: Conformity evaluation

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт встановлює схему оцінювання та перевірки стабільності робочих характеристик (AVCP) цементів згідно з технічними вимогами стандартів на продукцію, включаючи процедуру сертифікації стабільності робочих характеристик органом з сертифікації продукції.

This European Standard specifies the scheme for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of cements to their corresponding product specification standards, including certification of constancy of performance by a product certification body.

Стандарт регламентує технічні правила контролю виробництва на підприємстві, включаючи внутрішнє контрольне випробування проб, а також перелік задач для органу із сертифікації продукції. Стандарт також регламентує дії у випадку невідповідності, процедуру AVCP та вимоги, що стосуються відвантажувальних центрів.

The standard provides technical rules for factory production control by the manufacturer, including autocontrol testing of samples, and for the tasks of the product certification body. It also provides rules for actions to be followed in the event of non-conformity, the procedure for the AVCP and requirements for dispatching centres.

У цьому стандарті слово "цемент" вжито для позначення як звичайних цементів згідно з EN 197-1, так і інших цементів і в'яжучих речовин, якщо відповідні технічні умови мають посилання на цей стандарт та які підлягають сертифікації. Такий цемент виготовлено на відповідному підприємстві і він належить до певного типу та конкретного класу міцності, що визначаються встановленими технічними умовами на продукцію.

In this European Standard, the word "cement" is used to refer both to common cements as defined in EN 197-1 and to other cements and binders for which the relevant product specification standard makes reference to this European Standard and which are submitted for certification. Such a cement is produced at a given factory and belongs to a particular type and a particular strength class, as defined and specified in the relevant product specification standard.

При використанні цього стандарту необхідно дотримуватися рекомендацій, визначених технічним звітом CEN/TR 14245.

The guidelines given in the Technical Report CEN/TR 14245 should be used for the application of this European Standard.

Цей стандарт застосовується разом з додатками ZA стандартів на цемент та в'яжучі речовини, тобто EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743, зокрема для встановлення задач для виробника та органу із сертифікації продукції.

This European Standard should be linked with Annexes ZA of European Standards covering cements and binders, i.e. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743, in particular for the assignments of tasks to the manufacturer and to the product certification body.

Примітка. Видання цього документа зумовлено наявністю положень, що застосовуються для різних продуктів, і які визначаються різними стандартами.

NOTE The reason for having drafted this separate document is that the provisions it includes are applicable to different products covered by different European Standards.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

The following normative documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 413-1 Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності

EN 413-1, Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

EN 14647 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності

EN 14647, Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria

ISO 2854 Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення і дисперсії.

ISO 2854, Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online