ДСТУ EN 50525-3-41:2015 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 B (Uo/U) включно. Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Кабелі одножильні бе...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кабелі електричні
НИЗЬКОНАПРУЖНІ СИЛОВІ КАБЕЛІ
НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ
ДО 450/750 В (U0/U) ВКЛЮЧНО
Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними
пожежними характеристиками
Кабелі одножильні без оболонки
з безгалогенною зшитою ізоляцією
та незначним димоутворенням
(EN 50525-3-41:2011, IDT)

ДСТУ EN 50525-3-41:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бедратюк; Р. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Кропивницький

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 04 серпня 2015 р. № 88 з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50525-3-41:2011 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) — Part 3-41: Cables with special fire performance — Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke (Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Одножильні кабелі без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням) і внесений із дозволу CENELEC, avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Кабелі нагрівотривкі (90°С)

4.1 Кабелі для стаціонарної електропроводки марок H07Z-U та H07Z-R

4.2 Кабелі для стаціонарної електропроводки марки H07Z-K

4.3 Кабелі для внутрішньої електропроводки марки H05Z-U

4.4 Кабелі для внутрішньої електропроводки марки H05Z-K

Додаток А Випробування кабелів згідно з цим стандартом

Додаток В Загальні параметри

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 50525-3-41:2011 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) — Part 3-41: Cables with special fire performance — Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke (Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Одножильні кабелі без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням).

EN 50525-3-41:2011 розроблено Технічним комітетом CENELEC (ТК 20) «Електричні кабелі» на заміну HD 22.9 S3:2007 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having cross-linked insulation — Part 9: Single core halogen-free non-sheathed cables for fixed wiring having low emission of smoke (Кабелі на номінальну напругу до 450/750 В включно зі зшитою ізоляцією. Частина 9. Кабелі для стаціонарної електропроводки одножильні без оболонки безгалогенні з незначним димоутворенням).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,— ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту подано згідно з вимогами Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, національної стандартизації України, групових і термінологічних стандартів з електротехніки та пожежної безпеки;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 50525-3-41:2011;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Ця частина EN 50525» та «Цей європейський стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— таблиці оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», а в розділі 1 та «Бібліографії» — «Національну примітку», виділені в тексті рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ
НИЗЬКОНАПРУЖНІ СИЛОВІ КАБЕЛІ НА НОМІНАЛЬНУ
НАПРУГУ ДО 450/750 В (U0/U) ВКЛЮЧНО
Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками
Кабелі одножильні без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією
та незначним димоутворенням

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ НА НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В (U0/U) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Часть 3-41. Кабели со специальными пожарными характеристиками
Кабели одножильные без оболочки с безгалогенной сшитой изоляцией
и незначительным дымообразованием

ELECTRIC CABLES
LOW VOLTAGE ENERGY CABLES OF RATED
VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V (U0/U)
Part 3-41. Cables with special fire performance
Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation,
and low emission of smoke

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до одножильних кабелів без оболонки, ізольованих безгалогенною зшитою композицією, з низьким рівнем димоутворювальної здатності та корозійно-активних газів в умовах впливу вогню.

Національна примітка

Галогеноводні, які можуть утворюватися під час згоряння кабелів, — це корозійно-активні та подразнювальні токсичні леткі продукти згоряння.

Кабелі розраховано на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно.

Кабелі призначено для експлуатації в стаціонарних електропроводках.

Максимально допустима робоча температура жили для кожного з кабелів, на які поширюються вимоги цього стандарту, становить 90 °С.

Цей стандарт треба розглядати разом з EN 50525-1, у якому встановлено загальні вимоги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50363-5 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds

EN 50395 Electrical test methods for low voltage energy cables

EN 50396 Non electrical test methods for low voltage energy cables

EN 50525-1 Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) — Part 1: General requirements

EN 60228 Conductors of insulated cables (IEC 60228)

EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (IEC 60332-1-2)

EN 60811-1-4 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 1-4: General application — Tests at low temperature (IEC 60811-1-4)

EN 61034-2 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements (IEC 61034-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50363-5 Матеріали для ізоляції, оболонок і покривів низьковольтних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні зшиті ізоляційні композиції

EN 50395 Електричні методи випробування низьконапружних силових кабелів

EN 50396 Неелектричні методи випробування низьконапружних силових кабелів

EN 50525-1 Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина Т. Загальні вимоги

EN 60228 Струмопровідні жили ізольованих кабелів (ІЕС 60228)

EN 60332-1-2 Випробування електричних і оптоволоконних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1-2. Випробування під час поширення! вертикального полум’я для одного ізольованого проводу чи кабелю. Метод для попередньо-змішаного полум’я в 1 кВт (ІЕС 60332-1-2)

EN 60811-1-4 Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних кабелів. Загальні методи випробування. Частина 1-4. Загальне застосування. Випробування за низької температури (ІЕС 60811-1-4)

EN 61034-2 Вимірювання густини диму під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги (ІЕС 61034-2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online