ДСТУ EN 50565-2:2018 Кабелі електричні. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кабелі електричні
НАСТАНОВА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ КАБЕЛІВ З НОМІНАЛЬНОЮ
НАПРУГОЮ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ
450/750 В (U0/U)
Частина 2. Спеціальні рекомендації,
що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525

ДСТУ EN 50565-2:2018
(EN 50565-2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електроізоляційна та кабельна техніка» (ТК 131), Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Харківстандартметрологія»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 жовтня 2018 р. № 355 з 2019-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50565-2:2014 Electric cables — Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) — Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types (Кабелі електричні. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50565-2:2015 (EN 50565-2:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Спеціальні типи кабелів

Додаток А (довідковий) Пояснення використаних термінів у таблицях, не визначених в інших місцях

Додаток В (довідковий) Взаємозв’язок між ДСТУ EN 50562-2:2018 і стандартами на кабельну продукцію та кодами кабелю

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50565-2:2018 (EN 50565-2:2014, IDT) «Кабелі електричні. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525», прийнятий методом перекладу, — ідентичний згідно з EN 50565-2:2014 (версія en) «Electric cables — Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) — Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50565-2:2015 (EN 50565-2:2014, IDT) «Електричні кабелі. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525», прийнятого методом підтвердження.

Цей стандарт застосовують разом з EN 50565-1:2014, у якому встановлено загальні рекомендації.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця настанова» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку й «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 50565-2:2014 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ
НАСТАНОВА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КАБЕЛІВ
З НОМІНАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 450/750 В (U0/U)
Частина 2. Спеціальні рекомендації,
що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525

ELECTRIC CABLES
GUIDE ТО USE FOR CABLES
WITH A RATED VOLTAGE NOT EXCEEDING 450/750 V (U0/U)
Part 2. Specific guidance related to EN 50525 cable types

Чинний від 2019-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює рекомендації, які допомагають монтажникам, проектувальникам кабельних мереж та кінцевим користувачам визначати характеристики електричних кабелів на номінальну напругу, що не перевищує 450/750 В (U0/U) або еквівалента напрузі постійного струму, для можливості вибору, монтажу та безпечної експлуатації кабелю. Це стосується всіх типів кабелю згідно з EN 50525 (усі частини).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50525 (all parts) Electric cables — Low voltage energy cables of rated voltages up to та including 450/750 V (U0/U)

EN 50565-1:2014 Electric cables — Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V — Part 1: General guidance

HD 384/HD 60364 (all parts) Electrical installations of buildings/Low-voltage electrical installations (IEC 60364, all parts)

IEC 60050-461 International Electrotechnical Vocabulary — Electric cables.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50525 (усі частини) Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно

EN 50565-1:2014 Електричні кабелі. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 В (U0/U). Частина 1. Загальні рекомендації

HD 384/HD 60364 (усі частини) Електричні установки будинків/Низьковольтні електричні установки (ІЕС 60364, усі частини)

ІЕС 60050-461 Міжнародний електротехнічний словник. Електричні кабелі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online