ДСТУ ISO 1514:2013 Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування (ISO 1514:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ

Стандартні пластини для випробування

(ISO 1514:2004, IDT)

ДСТУ ISO 1514:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Асоціація українських виробників лакофарбової продукції

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гонтарь, канд. хім. наук; А. Громов; Т. Караваев, канд. техн. наук; В. Крамаренко, д-р. техн. наук; В. Мясніков (науковий керівник); І. Сахацький, канд. техн. наук; В. Удовіченко; А. Шатохіна; З. Шепеленко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1514:2004 Paints and varnishes – Standard panels for testing (Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Сталеві пластини

4 Пластини з бляхи білої

5 Оцинковані та покриті цинковим сплавом пластини

6 Алюмінієві пластини

7 Скляні пластини

8 Пластини з твердої деревоволокнистої плити

9 Пластини з гіпсокартону

10 Азбестоцементні пластини

Додаток А Загальні рекомендації з готування сталевих пластин абразивоструминним очищенням

Додаток В Характеристика покриттів з цинку та цинкових сплавів

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO 1514:2004 Paints and varnishes – Standard panels for testing (Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 168 «Лаки та фарби» (Асоціація українських виробників лакофарбової продукції).

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 1514:2004;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та додатку НА «Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам ДСТУ 3651.1:1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення»;

— на заміну європейському стандарту EN 10215:1995 розроблено стандарт EN 10346:2009;

— з ISO 209-1:1989 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 209-1:2002 «Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки», з ISO 3574 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 3574:2009 «Лист з вуглецевої сталі, обтиснений у холодному стані, торговельної якості та для витягування. Технічні умови», з ISO 3696:1987 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 3696:2003 «Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення», з ISO 5002:2008 згармонізовано національний стандарт ДСТУ ISO 5002:2009 «Лист з вуглецевої сталі гарячекатаний і обтиснений у холодному стані з електролітичним цинковим покривом торговельної якості та для витягування. Технічні умови».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Для багатьох широко вживаних методів проведення випробувань фарб та лаків використовують пластини, тип та певний спосіб готування яких може значно вплинути на результати випробування. З огляду на зазначене важливо стандартизувати, за можливості, як пластини, так і процедури їхнього готування до фарбування. Також бажано звести до мінімуму кількість різних «стандартних пластин», що необхідні для випробування фарб у лабораторних умовах.

Неможливо поширити цей стандарт на всі типи пластин та способи їхнього готування, які необхідні для випробування фарб. Тому в цьому стандарті було виділено три різних варіанти.

Перший варіант – фарба, лак чи інший продукт випробовується відповідно щодо певного промислового використання. Це випробування найзручніше проводити на пластині чи поверхні, яка максимально відповідає (щодо матеріалу, способу очищення і подальшого готування поверхні, такого як дробоструминне або попереднє хімічне оброблення) дійсному промисловому використанню. У таких випадках необхідно зазначати тільки такі рекомендації щодо пластин:

a) зацікавлені сторони повинні завчасно дійти згоди щодо деталей відносно матеріалів і процедур, які використовують для готування поверхні, що її фарбують;

b) це має бути зазначено у протоколі випробування.

Другий варіант – коли для здійснення випробування за певним методом необхідна випробна пластина, спеціально підготовлена безпосередньо для цього випробування; наприклад, для визначання блиску може бути необхідна оптично плоска пластина. У цьому випадку в описі відповідного методу випробування має бути наведено детальні вимоги як до пластин, так і до процедури їхнього готування.

Третій варіант – коли жоден з двох вищезазначених варіантів не може бути застосовний. У таких випадках продукт потрібно випробувати на узгодженій поверхні, яку можна легко відтворити. Бажано використовувати загальнодоступний матеріал стандартної якості, який може бути легко очищений або підготовлений іншим способом для забезпечення однорідної поверхні. Менш важливим є той факт, що це не обов’язково може бути тип поверхні, на якій продукт будуть застосовувати на практиці.

Цей стандарт поширюється на третій варіант і встановлює відомі відтворювані процедури готування та дає додаткові рекомендації в тих випадках, коли можуть бути сумніви щодо однаковості процедури в різних країнах.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАРБИ ТА ЛАКИ

Стандартні пластини для випробування

КРАСКИ И ЛАКИ

Стандартные пластины для испытания

PAINTS AND VARNISHES

Standard panels for testing

Чинний від 2014-07-01

ЗАСТОРОГА! Цей стандарт установлює використання хімічних речовин, включаючи шестивалентний хром, та апаратуру, що може представляти небезпеку і завдавати шкоду здоров’ю. У стандарті не розглянуто всіх проблем безпеки, пов’язаних з його застосуванням. Користувачі цього стандарту є відповідальними за встановлення належних умов щодо безпечного виконання робіт, а також визначання перед застосуванням нормативних обмежень.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює декілька типів стандартних пластин та описує методи їхнього готування до фарбування. Ці стандартні пластини призначено для загальних методів випробування фарб, лаків та подібної продукції.

Визначено такі типи стандартних пластин:

a) сталеві пластини, підготовлені способом:

— очищення розчинниками;

— очищення водними розчинами;

— абразивного оброблення;

— фосфатування;

— абразивоструминного очищення (відомості тільки для довідки);

b) пластини з білої бляхи, підготовлені способом:

— очищення розчинниками;

— очищення водними розчинами;

— шліфування (полірування);

c) оцинковані пластини, підготовлені способом:

— очищення розчинниками;

— очищення водними розчинами;

— шліфування;

— хімічного оброблення;

d) алюмінієві пластини, підготовлені способом:

— очищення розчинниками;

— очищення водними розчинами;

— шліфування (полірування);

— нанесення хроматного конверсійного покриття;

e) скляні пластини, підготовлені способом:

— очищення розчинниками;

— очищення мийними засобами;

f) пластини з твердої деревоволокнистої плити;

g) пластини з гіпсокартону;

h) азбестоцементні пластини.

Примітка. За погодженням можна використовувати пластини з інших матеріалів та інші методи їхнього готування, якщо це передбачено для випробування продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду), і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and forms of products – Part 1: Chemical composition

ISO 2695 Fibre building boards – Hard and medium boards for general purposes – Quality specifications –Appearance, shape and dimensional tolerances

ISO 2696 Fibre building boards – Hard and medium boards for general purposes – Quality specifications – Water absorption and swelling in thickness

ISO 3574 Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods

ISO 8336 Fibre-cement flat sheets

ISO 10546 Chemical conversion coatings – Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys

ISO 11949 Cold-reduced electrolytic tinplate.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 209-1:1989 Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки

ISO 2695 Деревоволокнисті будівельні плити. Важкі і середні плити для загальних цілей. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд, форма і допуски розмірів

ISO 2696 Деревоволокнисті будівельні плити. Важкі і середні плити для загальних цілей. Вимоги до якості. Поглинання води і набрякання по товщині

ISO 3574 Лист з вуглецевої сталі, обтиснений у холодному стані, торговельної якості та для витягування. Технічні умови

ISO 3696:1987 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення

ISO 8336 Плоскі цементно-волокнисті плити

ISO 10546 Хімічні конверсійні покриття. Промивні та непромивні хроматні конверсійні покриття на алюмінії та алюмінієвих сплавах

ISO 11949 Холоднокатана бляха електролітичного лудження.

3 СТАЛЕВІ ПЛАСТИНИ

3.1 Матеріал

Сталеві пластини, призначені для загальних випробувань (на відміну від пластин, які призначено для спеціального застосування та використання), має бути виготовлено з рівної м’якої сталі у формі листів чи стрічок. Сталь, що її використовують, має бути без іржі, подряпин, плям, мінливості чи інших дефектів поверхні. Геометричні розміри пластини має бути визначено в описі методу випробування, чи погоджено інакше. Якщо інше не узгоджено між покупцем і постачальником, сталь має бути одного із зазначених нижче типів. Для певних видів випробувань можна використовувати сталь більшої товщини, ніж вказано для зазначених нижче типів:

а) тип 1, сталь торговельної якості холоднокатана товщиною листа від 0,60 мм до 1,00 мм. Тип СR1, сталь, яка згідно з вимогами ISO 3574, відповідає характеристикам холоднокатаної сталі торговельної якості. Сталь повинна мати матову поверхню з шорсткістю (Rа) від 0,63 мкм до 1,65 мкм. Це оброблення є типовим для сталі, що її використовують для пофарбованих поверхонь автомобілів та приладів; .

b) тип 2, повністю розкислена холоднокатана сталь товщиною листа від 0,75 мм до 0,80 мм. Сталь типу СR4 є повністю розкисленою холоднокатаною сталлю, що відповідає вимогам ISO 3574. Пластини повинні мати мінімальну шорсткість поверхні та мінливість. Рекомендовано, щоб початкова шорсткість поверхні сталі (Rа) не перевищувала 1,2 мкм;

c) тип 3, сталь торговельної якості холоднокатана з товщиною листа від 0,25 мм до 0,60 мм. Сталь повинна мати гладку поверхню шорсткістю (Rа) не вище ніж 0,51 мкм. Таку якість поверхні використовують для вимірювання кольору, блиску, еластичності чи адгезії покриттів, де бажано мінімізувати наслідки впливу стану поверхні.

Примітка. Рекомендації з абразивоструминного очищення наведено в додатку А для випадку, коли необхідне використання абразивоструминного очищення сталевих пластин (див. також 3.7).

3.2 Попереднє зберігання до готування

До готування пластини потрібно зберігати у такий спосіб, який захищає їх від корозії. Прийнятні методи включають у себе пакування пластин у папір, оброблений паровим інгібітором корозії, і зберігання у нейтральному легкому мінеральному мастилі або вуглеводневому розчиннику без домішок.

Примітка. Наприклад, пластини може бути повністю занурено в мастило або покрито мастилом та обгорнуто окремо у просочений ним папір. Крім того, пластини можна зберігати в ексикаторі, що містить активний осушувач (наприклад, силікагель).

3.3 Готування очищенням розчинниками

Пластини протирають, щоб видалити надлишки мастила, потім ретельно промивають відповідним розчинником, для видалення всіх залишків мастила.

Примітка. Розчинники, які швидко випаровуються, може бути використано за умови, що вони не є ні кислотними, ні лужними, ні токсично небезпечними (див. Засторогу).

Треба переконатись, що будь-які невеликі волокна, що залишились від протиральних тканин в процесі очищення, видалено, і що протиральні тканини замінюють своєчасно, для уникнення, повторного забруднення залишками мастила. Уникають забруднення очищених пластин. Прийнятними методами сушіння є випаровування розчинника, легке протирання пластин чистою бавовняною тканиною та обдуванням потоком теплого повітря. За необхідності пластини злегка нагрівають, щоб видалити будь-які сліди конденсату.

Якщо готують велику кількість пластин, доцільно перевірити на чистоту кожну двадцяту пластину. Пропонований метод перевіряння чистоти – протирання пластин чистою білою паперовою серветкою. Процес очищення вважають задовільним, якщо на серветці не залишається бруд. Якщо на пластині, що її перевіряють, виявлено залишки бруду, то необхідно повторити процес очищення всіх пластин з моменту попереднього перевіряння протиранням.

Якщо лакофарбове покриття неможливо нанести одразу після очищення, то очищені пластини потрібно зберігати до моменту використання у сухому та чистому середовищі, наприклад, у ексикаторі з активним осушувачем. Допускають обгортання пластин папером, обробленим паровим інгібітором корозії.

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

1 ISO 3575:2011 Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial, lock-forming and drawing qualities (Лист з вуглецевої сталі з покриттям, нанесеним гарячим цинкуванням торговельної якості та для витягування)

2 ISO 5002:2008 Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities (Лист із вуглецевої сталі гарячекатаний і обтиснений у холодному стані з електролітичним цинковим покривом торговельної якості та для витягування. Технічні умови)

3 ISO 8501-1:1988 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness – Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1 Ступені іржавіння та ступені готування непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів)

4 ISO 8504-1:2000 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Surface preparation methods – Part 1: General principles (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 1. Загальні принципи)

5 ISO 8504-2:2000 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Surface preparation methods – Part 2: Abrasive blast-cleaning (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб та подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення)

6 ISO 11124-1:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives – Part 1: General introduction and classification (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація)

7 ISO 11124-2:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives – Part 2: Chilled-iron grit (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 2. Дрібний абразив із вибіленого чавуну)

8 ISO 11124-3:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives – Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Дрібний абразив та дріб із високовуглецевої литої сталі)

9 ISO 11124-4:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives – Part 4: Low-carbon cast-steel shot (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до металевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Дріб із низьковуглецевої литої сталі)

10 ISO 11126-1:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 1: General introduction and classification (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 1. Загальний вступ і класифікація)

11 ISO 11126-3:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 3: Copper refinery slag (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 3. Шлак після рафінування міді)

12 ISO 11126-4:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 4: Coal furnace slag (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 4. Вугільний пічний шлак)

13 ISO 11126-5:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 5: Nickel refinery slag (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 5. Шлак після рафінування нікелю)

14 ISO 11126-6:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 6: Iron furnace slag (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Залізний пічний шлак)

15 ISO 11126-7:1995 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 7: Fused aluminium oxide (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 7. Плавлений оксид алюмінію)

16 ISO 11126-8:1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 8: Olivine sand (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 8. Олівіновий пісок)

17 ISO 11126-9:1999 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 9: Staurolite (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 9. Ставроліт)

18 ISO 11126-10:2000 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives – Part 10: Almandite garnet (Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 10. Альмандин)

19 ISO 14788:1998 Continuous hot-dip zinc-5 %/aluminium alloy coated steel sheets and coils (Сталеві листи і рулони з покриттям, отриманим безперервним зануренням у гарячий цинк-алюмінієвий 5 % сплав)

20 EN 10215:1995 Continuously hot-dip aluminium-zinc (AZ) coated steel strip and sheet – Technical delivery conditions (скасований) (Сталеві листи і стрічки з алюміній-цинковим (AZ) покриттям, отриманим безперервним зануренням. Технічні умови поставки).

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи