ДСТУ EN 1871:2021 Матеріали дорожньої розмітки. Фізичні властивості (EN 1871:2000, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ
ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
Фізичні властивості

ДСТУ EN 1871:2021
(EN 1871:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «КРОК»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 25 травня 2021 р. № 185 з 2021-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1871:2000 Road marking materials — Physical properties (Матеріали дорожньої розмітки. Фізичні властивості) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

Додаток А (обов’язковий) Фарба та пластики холодного нанесення. Метод випробування для визначення координат колірності і коефіцієнта яскравості

Додаток В (обов’язковий) Фарба та пластики холодного нанесення. Метод випробування для визначення стійкості під час зберігання

Додаток С (обов’язковий) Фарба. Метод випробування для визначення розтікання

Додаток D (обов’язковий) Фарба, пластики холодного та гарячого нанесення. Метод випробування для визначення лугостійкості матеріалів

Додаток E (обов’язковий) Пластики гарячого нанесення. Метод випробування для визначення координат колірності та коефіцієнта яскравості

Додаток F (обов’язковий) Пластики гарячого нанесення. Метод випробування для визначення точки розм’якшення

Додаток G (обов’язковий) Пластики гарячого нанесення. Метод випробування для визначення термостійкості

Додаток H (обов’язковий) Пластики гарячого нанесення. Метод випробування для визначення холодостійкості

Додаток J (обов’язковий) Пластики гарячого нанесення. Метод випробування для визначення значення вдавлювання

Додаток K (обов’язковий) Пластики гарячого та холодного нанесення. Метод випробування для визначення зносостійкості

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейському нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1871:2021 (EN 1871:2000, IDT) «Матеріали дорожньої розмітки. Фізичні властивості», прийнятий методом перекладу — ідентичний щодо EN 1871:2000 (версія en) «Road marking materials — Physical properties».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

— цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Вступ», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1871:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій сторінці;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародному та європейському нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Європейські стандарти EN 1436:2018 Road marking materials — Road marking performance for road users, EN 12802:2011 Road marking materials — Laboratory methods for identification, посилання на які є в цьому стандарті, перебувають на стадії прийняття як національні стандарти.

ВСТУП

Цей стандарт установлює фізичні властивості матеріалів для дорожньої розмітки, що використовують для горизонтального інформування, містить додатки до методів випробування. Вимоги щодо ідентифікації наведено в prEN 12802:1999.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
Фізичні властивості

ROAD MARKING MATERIALS
Physical properties

Чинний від 2021-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає лабораторні вимоги та методи випробування світловідбивних та інших матеріалів для дорожньої розмітки, як постійних, так і тимчасових.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їх перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 1436:1997 Road marking materials — Road marking performance for road users

prEN 12802:1999 Road marking materials — Laboratory methods for identification

ISO 787-11:1981 General methods of test for pigments and extenders — Part 11: Determination of tamped volume and apparent density after tamping

ISO 1514:1993 Paints and varnishes — Standard panels for testing

ISO 2814 Paints and varnishes — Comparison of contrast ratio (hiding power) of paints of the same type and colour

ISO 4892 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources

Part 1: General guidance

Part 2: Xenon-arc sources

Part 3: Fluorescent UV lamps

ISO 7724-2 Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1436:1997 Матеріали дорожньої розмітки. Експлуатаційні властивості матеріалів для розмітки і методи випробувань

prEN 12802:1999 Матеріали дорожньої розмітки. Лабораторні методи ідентифікації

ISO 787-11:1981 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 11. Визначення ущільненого обсягу, уявної щільності після ущільнення і насипного об’єму

ISO 1514:1993 Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування

ISO2814Фарбиталаки.Порівняннякоефіцієнтаконтрастності(укриття)фарбодноготипуікольору

ISO 4892 Пластики. Методи впливу лабораторних джерел світла.

Частина 1: Загальні вказівки

Частина 2: Джерела ксенонових дуг

Частина 3: Люмінесцентні лампи ультрафіолетового випромінювання

ISO 7724-2 Фарби та лаки. Колориметрія. Частина 2. Вимірювання кольору.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи