ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЕТАЛОНИ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАНЬ ДЕРЖАВНІ, ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ
Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

ДСТУ 3231:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: В. Бондаренко, канд. техн. наук; Н. Козлова; О. Малецька; Б. Марков, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Ніколенко; Г. Примакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 р. № 357

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3231-95

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні положення

5 Порядок розроблення еталонів

6 Порядок затвердження еталонів

7 Порядок реєстрації еталонів

8 Порядок зберігання та застосування еталонів

9 Удосконалення еталонів

Додаток А Типове положення про вчених зберігачів еталонів

Додаток Б Форма технічного завдання на розроблення державного та вторинного еталонів

Додаток В Форма доповіді ЦОВМ

Додаток Г Форма правил зберігання і застосування державного та первинного еталонів

Додаток Д Відомості про еталон для внесення до Реєстру

Додаток Е Форма рекомендації про призначення вченого зберігача еталона

Додаток Ж Форма паспорта державного та первинного еталонів

Додаток И Форма і зміст висновку міжвідомчої комісії

Додаток К Форма паспорта вторинного еталона

Додаток Л Форма правил зберігання та застосування вторинного еталона

Додаток М Форма журналу роботи з еталоном

Додаток Н Бібліографія.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЕТАЛОНИ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАНЬ ДЕРЖАВНІ, ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ
Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

МЕТРОЛОГИЯ
ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ
Основные положения, порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения

METROLOGY
NATIONAL MEASUREMENT STANDARDS, PRIMARY STANDARDS AND SECONDARY STANDARDS
Basic principles, the procedures of development, approval, registration, conservation and use

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на державні еталони одиниць вимірювань (далі — державні ета­лони), первинні еталони одиниць вимірювань (далі — первинні еталони) та вторинні еталони одиниць вимірювань (далі — вторинні еталони), які забезпечують відтворення та/або зберіган­ня одиниць вимірювань одного чи декількох значень фізичних величин, і встановлює порядок їх розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування в Україні.

Цей стандарт реалізує вимоги статей 9, 12, 13, 28 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15 червня 2004 p. № 1765-IV (далі — Закон України).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організа­ція та порядок проведення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положен­ня, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ГОСТ 8.381-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Спо­собы выражения погрешностей (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Еталони. Способи вираження похибок)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределен­ности измерений» (РМГ 43:2001, IDT).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують терміни та їх визначення відповідно до ДСТУ 2681 та Закону України.

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Метою створення і застосування еталонів є забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань, які виконують в Україні за допомогою засобів вимірювальної техніки.

4.2 За допомогою еталонів відтворюють і/або зберігають одиниці вимірювань, а також здійснюють передавання розміру цих одиниць іншим засобам вимірювальної техніки.

4.3 Державні еталони є основою технічної бази державної метрологічної системи.

Державні еталони є державною власністю і перебувають у віданні спеціально уповноваже­ного центрального органа виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ).

Статус державних еталонів надають первинним еталонам, створення та вдосконалення яких здійснюють відповідно до державних науково-технічних програм, які розробляє ЦОВМ.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Керівництво з вираження невизначеності у вимірюваннях. Переклад на укр. мову «Guide to the expression of the uncertainty in measurement» (GUM:1993, First edition, ISO: Geneva 1995). Переклад зроблено Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ), 2002,— 114 с.

2 Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань, затверджено наказом Держспоживстандарту України від 23.01.2006 № 3 та зареєстровано Міністерством юстиції України 07 лютого 2006 р. за № 101/11975.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи